Geriye Dönük Analiz – Almanya’da Eğitimin Değerlendirilmesi – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Profesyonel Ödev Sitesi. 0 (312) 276 75 93 @ Ödevlerinize Fiyat Almak için Mail Gönderin>> bestessayhomework@gmail.com @ Ödevcim'den Ödevleriniz İçin Hemen Fiyat Teklifi Alın. - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - Tez Yazdırma, Ücretli Ödev Yaptırma, Tez Merkezi, Proje Yazdırma, Üniversite Ödev Yaptırma, İstatistik Ödev Yaptırma, Literatür Taraması, Spss Analizi, Geçerlik Güvenirlik Analizi, Tez Danışmanlığı, Tez Proje Yazdırma, Uzaktan Eğitim Tez Yazma, Uzaktan Eğitim Proje Yazma, Eğitim Yönetimi Tezsiz Proje Yazımı, Pedagojik Formasyon Bitirme Tezi, Formasyon Tez Hazırlama, Eğitim Bilimleri Tez Yazma, İstatistik Soru Çözdürme, Makale Yazdırma, Bilkent Ödev Yaptırma, Autocad Ödev Yaptırma, Mimari Proje Çizilir, İç Mimari Proje Çizimi, Essay Yazdır, Assignment Yaptırma, Assignment Yazdır, Proje Yardımı Al, Tez Yazdır, Ödev Yaptır, Ödevimi Yap, Tez Yaptırma, Tez Yaptırmak İstiyorum, Tez Yaz, Tez Projesi Yaptır, Proje Ödevi Yap, İntihal Oranı Düşürme, İntihal Düşürme Yöntemleri, İntihal Oranı Düşürme Programı, Essay Yazdırma, Ödev Fiyatı Al, Parayla Ödev Yaptır, Parayla Tez Yazdır, Parayla Makale Yaz, Parayla Soru Çözdür, Özel Ders Al, Ödev Yardım, Ödevcim Yardım, Proje Sunumu Yaptır, Mühendislik Ödevi Yaptırma, Doktora Ödev Yaptır, Yüksek Lisans Ödev Yaptır, İnşaat Mühendisliği Ödevi Yaptırma, İnşaat Mühendisliği Tez Yazdırma, Proje Yazdırma, İnşaat Mühendisliği Proje Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, Veri Analizi, Veri Analizi Yaptırma, İstatistiksel Analiz, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Proje Hazırlama, En İyi Tez Yazım Merkezi, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçlarım Yorumlanması, Spss Ücretleri, Soru Çözdürme, Ödev, Ödevler, Ödev Hazırlatma, Proje Hazırlatma, Tez Hazırlatma, Tez Konuları, Makale Konuları, Proje Konuları, Ödev Konuları, Tez Yazma, Tez Yazdırma, Tez Yazımı, Tez Danışmanı, Yüksek Lisans Danışmanlık, Akademik Danışmanlık, Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemler Boğaziçi, Diferansiyel Denklemler Formülleri, Diferansiyel Denklemler Konuları, Python Ödev Yaptırma, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırmak İstiyorum, Ödev Yaptırma Siteleri, Akademik Danışmanlık, Yüksek Lisans Danışmanlık, Tez Proje Hazırlama Merkezi, Tez Hazırlama Merkezi Ankara, Ankara Yüksek Lisans Tez Yazdırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Spss Analiz Ücretleri, Veri Girişi Ücretleri, Spss Ödev Yaptırma, Spss Ücretleri, Ücretli Veri Analizi, İstatistik Tez Destek, Tez İçin İstatistikçi, Arduino Projeleri Satılık, Elektronik Projeler, Arduino İle Yaratıcı Projeler, İlginç Arduino Projeleri, Arduino Başlangıç Projeleri, Arduino Projeleri Basit, Elektronik Proje Yaptırma, Ödev Yaptırma Fiyatları, Güvenilir Ödev Siteleri, ödev yaptırma, ücretli ödev yaptırma, tez yaptırma, Ödev sitesi üniversite, Üniversite ödev YAPTIRMA, Parayla ödev YAPTIRMA, İstatistik ödev YAPTIRMA, Biyoistatistik ödev yaptirma, Odtü ödev yaptırma, Mühendislik ödev YAPTIRMA, Yönetim Muhasebesi ödev YAPTIRMA, staj defteri yazdırma, parayla ödev yapma sitesi, İngilizce ödev yapma uygulaması, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum ...

Geriye Dönük Analiz – Almanya’da Eğitimin Değerlendirilmesi – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

3 Temmuz 2021 Geriye dönük araştırma nedir Geriye dönük araştırma örnekleri İleriye dönük kontrol nedir Kohort Nedir Tanımlayıcı araştırma örnekleri 0
Çoklu Ortamda Öğrenme  – Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

İlişkilerin dört düzeyde incelenmesini içeriyordu:

1. değerlendirici – değerlendirici
2. değerlendirici – değerlendirme kuruluşu
3. değerlendirici – bakanlık
4. değerlendirici – kurum

Kurumun değerlendiricileri nasıl deneyimlediği veya kurumların onları nasıl algıladığı incelendiğinde tüm bunlar elbette tersine çevrilebilir. Arşiv çalışması bu nedenle bir rehber görevi gördü, ancak önemi burada hafife alınmamalıdır.

Arşivler, neler olup bittiğine dair, yalnızca görüşme yöntemleriyle elde edilmesi o kadar kolay olmayabilecek derin bir bilgi ortaya koyuyor. Çoğu araştırma, insanların yaptıklarını söylediklerinden çok ne yaptıklarıyla ilgilenir.

Bu nedenle, katılımcıların görüşmecinin belirli bir ifadeyi duymak istediğini düşünmesi durumunda ifadeler manipüle edilebileceğinden, kişilerin görüşmelerde söyledikleri her zaman dikkatle ele alınmalıdır.

Katılımcının dürüstlüğü mutlaka sorgulanmayabilir, ancak bazı durumlarda, özellikle görüşmeci yönlendirici bir soru sormuşsa, katılımcının gerçek görüşünü yansıtmayan bir yanıt duymak mümkün olabilir.

Spesifik araştırma soruları belirlenmeden önce değerlendirmenin arka planına bakmak gerekliydi. Geçici olarak, araştırmanın bu aşamasında kapsayıcı soru, ‘Uzmanların gözünden görülen bu tür bir değerlendirme nasıl çalışır?’ idi.

Sınırlamalar

Bu çalışma, bir değerlendirmenin altında yatan süreçlerle ilgili olduğundan, ana ilgi alanlarından biri, genel kurul toplantılarında ve yerinde ziyaretlerde özellikle rollerin ve görevlerin dağılımına ve karar alma süreçlerine bakan belgeleri incelemekti.

Mannheim’da ve çeşitli paydaşlarla yerinde yapılan toplantıların tutanakları bu sürecin bir bölümünü ortaya çıkarsa da, nihai raporun derlenmesinden sorumlu olanlar tarafından kararlaştırılanların bazı yönleri incelemeye açık değildi.

Belgeler, belirli zamanların ve ifadelerin tartışıldığı ölçüde belirli ifadelere yönelik endişeyi ortaya koyarken, çeşitli kararların tüm nedenlerinin izi sürülememiştir. Bu nedenle, kısmen bireysel katılımcıların görüşmeler sırasında anlattıklarıyla desteklenen, mevcut olana belirli bir güven vardı.

Geriye dönük kontrol nedir
Geriye dönük araştırma örnekleri
Geriye dönük araştırma nedir
Kesitsel araştırma
Vaka-kontrol çalışması
İleriye dönük kontrol nedir
Kohort Nedir
Tanımlayıcı araştırma örnekleri

Geriye Dönük Analiz Yürütme Nedeni

Bir değerlendirmeyi ortaya çıktıkça incelemenin ve sürece yerinde tanık olmanın daha değerli olacağı ileri sürülebilir. Bu büyüleyici ve değerli bir egzersiz olacaktır. Evlag’ın bu araştırma yapılırken başka bir Alman eyaletinde eğitim değerlendirmesi yapmasına rağmen, anayasa toplantılarında gözlemci olma izni verilmedi.

Görüşme katılımcılarından biri, Leibniz enstitülerinden biri tarafından yürütülen bir günlük değerlendirmenin gözlemlenebileceğini önerdi28. Prensipte bu mümkün olabilirdi, ancak bu yol izlenmedi.

Değerlendirmeler, nerede düzenlenir ve yapılırsa yapılsın, bir dizi paydaşı içerir. Değerlendirmeden çıkan tavsiyelerin, incelenen organizasyonun/departmanın gelecekte nasıl işlev görebileceği üzerinde bir etkisi olabileceği ölçüde, her zaman politiktirler. Bu, personel veya mali sonuçları içerebilir. Bu nedenle, değerlendirmeler hassas egzersizlerdir.

Ajans Çalışanları İle Görüşme Yöntemi

Arşivler üzerinde çalışmaya ek olarak, ilk saha çalışması, Baden-Württemberg’deki değerlendirmelerin nasıl organize edildiği ve yapılandırıldığına dair bir anlayışı genişletmek için ajansın üç çalışanıyla (Referenten) yapılandırılmamış, gayri resmi görüşmelerden oluşuyordu. Gayri resmi görüşmeler, ‘araştırmacıların ve katılımcıların araştırma bağlamında neler olup bittiğine dair anlayışları birlikte oluşturabilecekleri yerler’ sağlar.

Bu gayri resmi görüşmeler, çalışanların bu kurumdaki değerlendiricilerle çalışmalarını ilk kez daha resmi bir şekilde yansıttıkları görülüyor.

Lincoln & Guba, beş görüşme sonucu önerdi:

1. Burada ve şimdi yapılar
2. Yeniden Yapılanmalar
3. Projeksiyonlar
4. üçgenleme
5. Üye kontrolü

Mülakatlarda yukarıdaki kriterlerden en az dördünün sağlanması amaçlandı. Listedeki üçüncü nokta, ancak tüm görüşmeler tamamlandığında ele alınabilecek bir konuydu.

Eğitim komisyonunda sadece bir organizatör özel olarak yer alsa da, diğer değerlendirmelerin organizatörleriyle röportajlar yapabilmek, evalag’ın nasıl çalıştığı, organizatörlerin sahip olduğu deneyimler, uzmanlar ve ilgili kurumlarla nasıl ilişki kurdukları konusundaki bilgimi artırdı.

Ayrıca, değerlendiricilerin kendileri tarafından gündeme getirilebilecek belirli soruların hedeflenmesine de yardımcı oldu. Görüşülen kişiler çalışmalarını tartışmaya istekliydiler; ancak, katılımcılarla ilgili olabilecek, ancak doğrudan çıkar çizgisinin dışında kalan herhangi bir iç politika konusuna çekilmekten kaçınmak için özen gösterilmesi gerekiyordu.

Değerlendiricilerle Görüşme Yöntemi

Pilot çalışmaya karar verdikten sonra, araştırmanın bir sonraki aşaması, değerlendiricilerin her biri ile görüşmeleri planlamaya başlamaktı (18). Arşiv araştırması yaptıktan ve ajansın çalışanlarından bazılarıyla görüştükten sonra, bazı araştırma sorularını yanıtlamanın anahtarı gibi göründükleri için özellikle ilgi çekici olan birkaç alan hedeflendi:

􏰂 Bakanlık değerlendirmeyi ne ölçüde etkiledi?
􏰂 Daha önce değerlendirilme veya değerlendirme deneyimine sahip olmak bir rol oynadı mı?
􏰂 Değerlendiricilerin birbirlerini ne ölçüde tanıdıkları önemli miydi?
􏰂 Komisyonun büyüklüğü bir fark yarattı mı?
􏰂 Değerlendiriciler, kurum tarafından sağlanan literatür yığını etrafında nasıl çalıştılar (15 öz değerlendirme)?
􏰂 Nihai raporu nasıl derlediler?

Aynı soruları mümkün olduğunca aynı sırayla sormayı amaçlayan resmi bir yarı yapılandırılmış görüşme oluşturulmuştur. Bununla birlikte, Chiseri-Strater ve Sunstein, bu tür görüşme yapanların sahip olduğu ironik çelişkiye atıfta bulunur:

Aynı zamanda yapılandırılmış ve esnek olmalısınız. Konuşmanıza rehberlik edecek planlanmış sorulardan oluşan bir listeyle bir röportaja hazırlanmak kritik olmakla birlikte, bilgi veren kişinin liderliğini takip etmek de aynı derecede önemlidir. Bazen en iyi röportajlar bir yorumdan, bir hikayeden, bir eserden veya tahmin edemeyeceğiniz bir ifadeden gelir. İyi bir röportajı yönlendiren enerji – sizin ve muhbir için – beklenmeyeni beklemekten gelir.

Soru listesi artık net olmasına rağmen, soruların sırası her zaman korunamazdı. Bir dereceye kadar katılımcılar, tartışma sırasında takip edilmesi gereken beklenmedik dönüşlere yol açarak sorgulama sırasını değiştirdi.

Araştırma metodolojisi eğitimi sırasında, herhangi bir görüşme ortağına kendi ilgi alanlarımızı çok fazla ifşa etmememiz tavsiye edildi. Ancak, görüşme katılımcılarının neredeyse tamamı benim araştırma ilgi alanlarımı ve genel olarak geçmişimi merak ediyordu.

Görüşme için kendilerini daha iyi hazırlamak, belirli yönlere odaklanmak ve görüşmenin hangi yöne gidebileceği hakkında bir fikirleri varsa genel olarak değerlendirmeyle ilgili anılarını yenilemek istediklerini dile getirdiler.

Bu nedenle, genellikle sekreterleri aracılığıyla bir görüşme ortağına yaklaştıktan sonra, e-posta yoluyla daha uzun bir tanıtım mektubu gönderildi. Bu, daha sonraki tüm görüşmelerde devam eden bir yöntemdi. Görüşülen kişiler için seçilip seçilmedikleri veya hepsiyle görüşülecekleri bir miktar endişe meselesi gibi görünüyordu.

Herkesin görüşüleceği bilgisi verildi. Değerlendiriciler Almanya genelinde çalıştığından, mülakatların sırası belirli bir seçimden ziyade bir lojistik ve maliyet meselesiydi.

Her görüşmeye hazırlanmak için görüşülen kişinin geçmişi, özel ilgi alanları ve uzmanlıklarının nerede konumlandığı hakkında bazı bilgiler sağladı. Biyografilerini okumak yararlı oldu, çünkü bu aynı zamanda geçmişte değerlendirme komisyonunun diğer üyeleriyle, değerlendirme çalışmalarında veya ortak yayınlarda ne ölçüde işbirliği yaptıklarını da gösterebilir.

Ancak, bu tür bir ön okuma, görüşülen kişi hakkında araştırmacı yanlılığına yol açabilecek bir bakış açısı sağladı. Buna karşı koymak veya en azından belgelemek için, bir dosya bu bilgileri ve diğer notları kaydetti. Bu, araştırma verilerinin yardımcı bir parçasını oluşturdu ve tartışmadan ortaya çıkan tüm önemli alanlara ek olarak görüşme bağlamını da içeriyordu.