İsviçre’deki Eğitim Sistemi – İsviçre’de Eğitim Sistemi – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Profesyonel Ödev Sitesi. 0 (312) 276 75 93 @ Ödevlerinize Fiyat Almak için Mail Gönderin>> bestessayhomework@gmail.com @ Ödevcim'den Ödevleriniz İçin Hemen Fiyat Teklifi Alın. - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - Tez Yazdırma, Ücretli Ödev Yaptırma, Tez Merkezi, Proje Yazdırma, Üniversite Ödev Yaptırma, İstatistik Ödev Yaptırma, Literatür Taraması, Spss Analizi, Geçerlik Güvenirlik Analizi, Tez Danışmanlığı, Tez Proje Yazdırma, Uzaktan Eğitim Tez Yazma, Uzaktan Eğitim Proje Yazma, Eğitim Yönetimi Tezsiz Proje Yazımı, Pedagojik Formasyon Bitirme Tezi, Formasyon Tez Hazırlama, Eğitim Bilimleri Tez Yazma, İstatistik Soru Çözdürme, Makale Yazdırma, Bilkent Ödev Yaptırma, Autocad Ödev Yaptırma, Mimari Proje Çizilir, İç Mimari Proje Çizimi, Essay Yazdır, Assignment Yaptırma, Assignment Yazdır, Proje Yardımı Al, Tez Yazdır, Ödev Yaptır, Ödevimi Yap, Tez Yaptırma, Tez Yaptırmak İstiyorum, Tez Yaz, Tez Projesi Yaptır, Proje Ödevi Yap, İntihal Oranı Düşürme, İntihal Düşürme Yöntemleri, İntihal Oranı Düşürme Programı, Essay Yazdırma, Ödev Fiyatı Al, Parayla Ödev Yaptır, Parayla Tez Yazdır, Parayla Makale Yaz, Parayla Soru Çözdür, Özel Ders Al, Ödev Yardım, Ödevcim Yardım, Proje Sunumu Yaptır, Mühendislik Ödevi Yaptırma, Doktora Ödev Yaptır, Yüksek Lisans Ödev Yaptır, İnşaat Mühendisliği Ödevi Yaptırma, İnşaat Mühendisliği Tez Yazdırma, Proje Yazdırma, İnşaat Mühendisliği Proje Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, Veri Analizi, Veri Analizi Yaptırma, İstatistiksel Analiz, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Proje Hazırlama, En İyi Tez Yazım Merkezi, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçlarım Yorumlanması, Spss Ücretleri, Soru Çözdürme, Ödev, Ödevler, Ödev Hazırlatma, Proje Hazırlatma, Tez Hazırlatma, Tez Konuları, Makale Konuları, Proje Konuları, Ödev Konuları, Tez Yazma, Tez Yazdırma, Tez Yazımı, Tez Danışmanı, Yüksek Lisans Danışmanlık, Akademik Danışmanlık, Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemler Boğaziçi, Diferansiyel Denklemler Formülleri, Diferansiyel Denklemler Konuları, Python Ödev Yaptırma, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırmak İstiyorum, Ödev Yaptırma Siteleri, Akademik Danışmanlık, Yüksek Lisans Danışmanlık, Tez Proje Hazırlama Merkezi, Tez Hazırlama Merkezi Ankara, Ankara Yüksek Lisans Tez Yazdırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Spss Analiz Ücretleri, Veri Girişi Ücretleri, Spss Ödev Yaptırma, Spss Ücretleri, Ücretli Veri Analizi, İstatistik Tez Destek, Tez İçin İstatistikçi, Arduino Projeleri Satılık, Elektronik Projeler, Arduino İle Yaratıcı Projeler, İlginç Arduino Projeleri, Arduino Başlangıç Projeleri, Arduino Projeleri Basit, Elektronik Proje Yaptırma, Ödev Yaptırma Fiyatları, Güvenilir Ödev Siteleri, ödev yaptırma, ücretli ödev yaptırma, tez yaptırma, Ödev sitesi üniversite, Üniversite ödev YAPTIRMA, Parayla ödev YAPTIRMA, İstatistik ödev YAPTIRMA, Biyoistatistik ödev yaptirma, Odtü ödev yaptırma, Mühendislik ödev YAPTIRMA, Yönetim Muhasebesi ödev YAPTIRMA, staj defteri yazdırma, parayla ödev yapma sitesi, İngilizce ödev yapma uygulaması, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum ...

İsviçre’deki Eğitim Sistemi – İsviçre’de Eğitim Sistemi – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

28 Ekim 2021 Fransız laik eğitim sistemi İsviçre Türkiye eğitim Sistemi karşılaştırması isviçre'de anaokulu isviçre'de okul öncesi eğitim Türkiye eğitim sistemi 0
Öğrenme Topluluklarını Teşvik Etmek – Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Konfederasyon ve kantonlar arasındaki işbirliği

Federal Anayasa, yetkilerin Konfederasyon ve kantonlar arasında nasıl paylaştırılacağını belirler. Anayasa’nın 3. maddesinde kantonların “Konfederasyona devredilmeyen tüm hakları kullanacağı” belirtilmektedir. Bu nedenle, egemenlik Anayasa ile sınırlandırılmadığı sürece kantonlar egemen devletlerdir. Konfederasyona verilmeyen tüm hakları kullanırlar. Kendi yetki alanlarında hangi tedbirlerin alınacağına kendileri karar verirler.

Buna rağmen, Konfederasyon ve kantonlar birlikte çalışır ve birbirlerine karşılıklı destek verirler. Konfederasyonun bazı taahhütleri ve özellikle kanun yapma konusunda kantonlara danışılır. Buna karşılık, kantonların, Anayasa ve federal mevzuatta tanımlandığı şekilde federal yasayı uygulaması gerekmektedir. Ancak federal yasalar, kanton yasalarından daha önceliklidir. Konfederasyon, kantonların federal yasalara uygunluğunu denetler. Bu sistemi özetlemek için “kooperatif federalizm” ifadesi kullanılmaktadır.

İsviçre’deki Eğitim Sistemi

Eğitim sisteminin yapısı

Çok geniş olarak, İsviçre eğitim sistemi üç seviyeye ayrılabilir: ilk, orta ve üçüncül. “Okul öncesi” düzeyi, ilkokula hazırlık olarak ayırt edilebilir. Ortaöğretim düzeyi, biri zorunlu ve diğeri zorunlu olmayan iki bölüme ayrılmıştır.

Okul öncesi seviye

Okul öncesi eğitim isteğe bağlıdır, ancak zorunlu eğitime hazırlık sağlar ve her kantondaki çocukların yararlandığı bir haktır. 1999/2000 itibariyle, çocuklar okul öncesi kurumlarda ortalama 1,9 yıl harcıyorlardı. Bu süre, son 18 yılda ortalama 1,3 yıl olduğu Orta İsviçre kantonları dışında, ülke genelinde artmıştır. Okul öncesi eğitime yaklaşımların farklılık gösterdiği kantonlar arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır.

İlkokul ve ortaokul seviyeleri

İsviçre eğitim sisteminin temeli zorunlu eğitimdir. Genellikle dokuz yıl sürer ve ilkokul ve ortaokul seviyeleri arasında bölünür. Kantonların çoğunda ilkokul altı yıl sürer. Bunu, genellikle üç yıl süren ortaokul izlemektedir. Bununla birlikte okula gitme zorunluluğu sona erer.

Lise seviyesi

Lise, zorunlu eğitim sonrası ilk aşamayı oluşturur. Mesleki veya genel nitelikteki tüm eğitimi içerir. 2000 yılında, okulu bitirme yaşındaki gençlerin %86’sı lise diplomasına sahipti. Geriye kalan %14’ü bu düzeyde örgün eğitim almamış veya bir yıllık bir kursa gitmiş ya da temel eğitim almıştır. Lise mezunlarının dörtte üçü mesleki eğitim ve dörtte biri genel eğitim almıştır.

isviçre’de eğitim ücretleri
İsviçre Türkiye eğitim Sistemi karşılaştırması
Fransız laik eğitim sistemi
Alman eğitim sistemi
isviçre’de anaokulu
isviçre’de ortaokul eğitimi
isviçre’de okul öncesi eğitim
Türkiye eğitim sistemi

1980’lerin sonlarında mesleki diplomaların sayısında keskin bir düşüşün ardından, sayılar istikrar kazanmıştır. Yakın zamanda bir mesleki diplomanın (maturité professionalnelle) oluşturulması da mesleki müfredatın geliştirilmesinin yolunu açmalıdır. Aynı zamanda, akademik diplomaların sayısı istikrarlı bir şekilde artmaktadır.

Yeni ikincil diploma türleri

1995 yılında, İsviçre Hükümeti ve kantonlar genel orta öğretim diplomasını (maturité gymnasiale) yeniden düzenlemeye karar verdiler. Yeni düzenlemeler, tek bir akademik diploma türü (o zamana kadar beş taneydi), ders ve sınav sayısında azalma ve bir tez şartı getirilmesini gerektirmektedir. Bu reformlar 2003 yılına kadar tam olarak faaliyete geçmelidir.

Daha 1993 yılında, bir mesleki diplomanın (maturité professionalnelle) tanıtılmasıyla birlikte, İsviçre Hükümeti ve kantonlar mesleki eğitimin genel koşullarını iyileştirmeye yönelik taahhütlerini ifade etmişlerdi. Mesleki diploma, uygulamalı eğitime dayanıyordu ve gençlerin bir uygulamalı bilimler üniversitesinde (UAS) eğitim almalarını sağlıyor.

Şu anda beş farklı mesleki diploma bulunmaktadır: teknik, işletme, el sanatları, sanatsal ve teknik/tarımsal. 1978 Mesleki Eğitim Yasası’nın gözden geçirilmesi, mesleki diplomanın getirilmesinden ve uygulamalı bilimler üniversitelerinin kurulmasından sonra açıkça gerekli hale geldi.

Lise mezunları, aldıkları ortaöğretimin türüne bağlı olarak özel ders olmak üzere, eğitimlerini yükseköğretim düzeyinde sürdürme fırsatına sahiptirler.

Yüksek öğretim

Yükseköğretim, yükseköğretim olarak da adlandırılır. Bunun önemli bir kısmı İsviçre’de mevcuttur. Öncelikle daha akademik yönelimli yüksek öğretim kurumları (hautes écoles) ve ileri mesleki eğitim olmak üzere iki alana ayrılmıştır.

Yüksek öğretim kurumları üniversiteler (kanton üniversiteleri ve federal teknoloji enstitüleri dahil) ve uygulamalı bilimler üniversitelerinden oluşur. İleri mesleki eğitim alanı, diğer tüm üçüncül eğitim yollarından oluşur. Teknik okullar, mesleki sınavlar ve ileri mesleki sınavlar dahil olmak üzere ileri eğitim okullarından oluşur. İsviçre’deki ileri mesleki eğitim, geniş ve çeşitli özel kurum seçeneklerine sahiptir.

1999-2000 öğretim yılında, 156 100 kişi yüksek öğretime kaydolmuştur. Bunların 112 400’ü veya üçte ikisinden fazlası yüksek öğretim kurumlarından birine kayıtlıydı. Yükseköğretimdeki kadınların oranı %42 olup, bu rakam uygulamalı bilimler üniversitelerinde daha düşüktür.

Sürekli Eğitim

Sürekli eğitim, yalnızca mevcut bilgi, yetenek ve yetenekleri güncellemeyi, derinleştirmeyi ve genişletmeyi değil, aynı zamanda yeni bilgi, yetenek ve yetenekleri de edinmeyi ve genişletmeyi amaçlar. İsviçre Federal İstatistik Ofisi (OFS) tarafından 1999 ve 2000 yıllarında yürütülen bir araştırmaya göre, her yıl yaklaşık 1,9 milyon yetişkin, 123 milyon saatlik eğitimi temsil eden 2,7 milyon kurs almaktadır. Diğer ülkelerle karşılaştırıldığında, nüfusunun %39’u sürekli eğitim alsa da, İsviçre bu açıdan kabaca ortalamadır.

Paylaşılan Sorumluluklar

Eğitim alanındaki yetkiler

“İşbirlikçi federalizm” ruhuyla, Konfederasyon ve kantonlar eğitim alanında yetkileri paylaşırlar. Toplamda 26 kanton ve yarım kanton büyük bir özerkliğe sahiptir. Ancak bu özerklik, kurum türüne ve İsviçre eğitim sistemi içindeki eğitim düzeyine göre değişir.

Okul öncesi (“anaokulu”) ve zorunlu eğitim (ilkokul + ortaokul) düzeylerinde, tek sorumluluk kantonlara aittir. Bununla birlikte Konfederasyon, tüm çocukların belirli kalite standartlarını karşılayan ilköğretime hak kazanması ve eğitimin ücretsiz verilmesi ilkelerine uyulmasını denetler.

Lise düzeyinde, Konfederasyon mesleki eğitimden sorumludur ve ilgili sertifikaların – Federal Kapasite Sertifikası ve Mesleki Olgunluk Sertifikası – tanınması federal düzeyde ele alınır.

Lise düzeyinde ve özellikle spor salonlarında genel eğitim kantonların sorumluluğundadır. Bu akademik odaklı ikincil çalışmaların tamamlandığını gösteren, sınavın içeriğini (Akademik Olgunluk Sertifikası veya maturité gymnasiale) düzenleyen kantonlardır.

Konfederasyonun bu diplomaları tanıması veya tanımaması, 15 Şubat 1995 tarihli bir Kararname ile düzenlenir. Diplomalar, sahiplerinin üniversite düzeyinde eğitim almak için ihtiyaç duydukları genel bilgi ve becerilere sahip olduklarını onaylar. Konfederasyon tarafından tanınmayan ve öğrencileri doğrudan İsviçre maturité sınavına hazırlayan özel okullar vardır.