Mesleki Yeterlilik – İspanya’da Eğitim Sistemi– Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Profesyonel Ödev Sitesi. 0 (312) *** 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödevcim'den Ödevleriniz İçin Hemen Fiyat Teklifi Alın. - 09:00 - 21:00 arası hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - Tez Yazdırma, Ücretli Ödev Yaptırma, Tez Merkezi, Proje Yazdırma, Üniversite Ödev Yaptırma, İstatistik Ödev Yaptırma, Literatür Taraması, Spss Analizi, Geçerlik Güvenirlik Analizi, Tez Danışmanlığı, Tez Proje Yazdırma, Uzaktan Eğitim Tez Yazma, Uzaktan Eğitim Proje Yazma, Eğitim Yönetimi Tezsiz Proje Yazımı, Pedagojik Formasyon Bitirme Tezi, Formasyon Tez Hazırlama, Eğitim Bilimleri Tez Yazma, İstatistik Soru Çözdürme, Makale Yazdırma, Bilkent Ödev Yaptırma, Autocad Ödev Yaptırma, Mimari Proje Çizilir, İç Mimari Proje Çizimi, Essay Yazdır, Assignment Yaptırma, Assignment Yazdır, Proje Yardımı Al, Tez Yazdır, Ödev Yaptır, Ödevimi Yap, Tez Yaptırma, Tez Yaptırmak İstiyorum, Tez Yaz, Tez Projesi Yaptır, Proje Ödevi Yap, İntihal Oranı Düşürme, İntihal Düşürme Yöntemleri, İntihal Oranı Düşürme Programı, Essay Yazdırma, Ödev Fiyatı Al, Parayla Ödev Yaptır, Parayla Tez Yazdır, Parayla Makale Yaz, Parayla Soru Çözdür, Özel Ders Al, Ödev Yardım, Ödevcim Yardım, Proje Sunumu Yaptır, Mühendislik Ödevi Yaptırma, Doktora Ödev Yaptır, Yüksek Lisans Ödev Yaptır, İnşaat Mühendisliği Ödevi Yaptırma, İnşaat Mühendisliği Tez Yazdırma, Proje Yazdırma, İnşaat Mühendisliği Proje Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, Veri Analizi, Veri Analizi Yaptırma, İstatistiksel Analiz, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Proje Hazırlama, En İyi Tez Yazım Merkezi, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçlarım Yorumlanması, Spss Ücretleri, Soru Çözdürme, Ödev, Ödevler, Ödev Hazırlatma, Proje Hazırlatma, Tez Hazırlatma, Tez Konuları, Makale Konuları, Proje Konuları, Ödev Konuları, Tez Yazma, Tez Yazdırma, Tez Yazımı, Tez Danışmanı, Yüksek Lisans Danışmanlık, Akademik Danışmanlık, Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemler Boğaziçi, Diferansiyel Denklemler Formülleri, Diferansiyel Denklemler Konuları, Python Ödev Yaptırma, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırmak İstiyorum, Ödev Yaptırma Siteleri, Akademik Danışmanlık, Yüksek Lisans Danışmanlık, Tez Proje Hazırlama Merkezi, Tez Hazırlama Merkezi Ankara, Ankara Yüksek Lisans Tez Yazdırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Spss Analiz Ücretleri, Veri Girişi Ücretleri, Spss Ödev Yaptırma, Spss Ücretleri, Ücretli Veri Analizi, İstatistik Tez Destek, Tez İçin İstatistikçi, Arduino Projeleri Satılık, Elektronik Projeler, Arduino İle Yaratıcı Projeler, İlginç Arduino Projeleri, Arduino Başlangıç Projeleri, Arduino Projeleri Basit, Elektronik Proje Yaptırma, Ödev Yaptırma Fiyatları, Güvenilir Ödev Siteleri ...

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...

Mesleki Yeterlilik – İspanya’da Eğitim Sistemi– Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

18 Temmuz 2021 5. seviye mesleki yeterlilik belgesi nedir mesleki yeterlilik belgesi sorgulama/düzenleme Mesleki YETERLİLİK sınavı Myk Belgesi Nasıl ALINIR 0
Değişim Faaliyetleri – İspanya’da Eğitim Sistemi– Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Öğrenim ve Mesleki Yeterliliklerin Akreditasyonu

Özet Bu bölüm mesleki yeterlilik akreditasyon süreçleri ile ilgilidir. İspanya’da yakın zamanda geliştirilen iş deneyiminin ve yaygın eğitim yollarının tanınmasına odaklanıyoruz. Bu bölüm, akreditasyon prosedürlerine ve bunların tanıtımının panoramayı ve VET sistemini düzenleyen kurallar dizisini ne ölçüde değiştirdiğine dair kapsamlı bir görüş sağlamayı amaçlamaktadır.

Yazar, prosedürün resmi unsurlarının nasıl yapılandırıldığına, açık işlevlerine, mevzuat tarafından desteklenen kurallar ve ilişkilere ve ayrıca yönetişim yönetimi analizi yoluyla öğrenmenin tanınmasına bakar.

Bulgular, mesleki niteliklerin akreditasyonu ile ilgili olarak Avrupa, İspanya ve yerel mevzuat içinde çerçevelenmiştir. Tartışma, bu prosedürde yer alan temsilcilerin rollerine ve bunun uygulanmasına ilişkin koşullara odaklanmaktadır.

Batı toplumunun yeni sosyo-politik ve ekonomik bağlamları, dönüşüm ve belirsizlik açısından yorumlanmaktadır. Mevcut teknolojik ilerlemenin üretim süreçleri üzerinde büyük etkisi vardır. Bu ortamda, becerilerin, bilgilerin ve yetkinliklerin sürekli güncellenmesi, ekonomik büyümenin ve bireysel refahın kilit bir faktörü haline geldi.

Yeni niteliklerin ortaya çıkması, ilerici uzmanlaşma, istikrarsızlık, işsizlik ve hareketliliğin yanı sıra çalışma hayatı boyunca faaliyetlerin sık sık değişmesi, elde edilen öğrenmenin görünürlüğünü gerektiriyor gibi görünmektedir.

Yaygın ve yaygın eğitim yoluyla edinilen becerilerin onaylanması ve akreditasyonu, becerilere, bilgilere, yeterliliklere ve mesleki niteliklere görünürlük kazandırmayı amaçlayan bir prosedürdür. Cedefop ve Avrupa Konseyi (2012), bu değerlendirme sistemini, vatandaşlar tarafından gösterilen iş kapasitesi üzerinde zaman içinde tanımlanan kamu, resmi belgelendirme olarak tanımlamaktadır.

Validasyon ve akreditasyon, çok sayıda konunun resmi yeterliliğe sahip olmadığı ancak mesleki yeterliliklere sahip olduğu ülkelerde, profesyonel alanlarda ve nüfus sektörlerinde özel ilgi gören bir projedir. İspanya ve Portekiz’de durum böyle.

Avrupa’yı bilgiye dayalı bir ekonomiye dönüştürme hedefi, Avrupa Birliği’nin (AB) Mesleki Eğitim ve Öğretimi yüceltmek ve yaşam boyu mesleki eğitime erişimi teşvik etmek ve hassas grupların işgücü piyasasına geçişini kolaylaştırmak için önemli çabalarına yol açmıştır.

mesleki yeterlilik belgesi e-devlet
Myk Belgesi nedir
Myk Belgesi Nasıl ALINIR
MYK Belgesi
MYK Belgesi Veren firmalar
5. seviye mesleki yeterlilik belgesi nedir
mesleki yeterlilik belgesi sorgulama/düzenleme
Mesleki YETERLİLİK sınavı

Gayri resmi ve gayri resmi alanlarda edinilen öğrenmenin tanınması ve akreditasyonu için sistemlerin kurulmasının önemi, Avrupa’da hayat boyu öğrenme politikasında kilit bir konu olarak kabul edilmiştir.

Yetişkin Öğrenimi ve Eğitimi Üzerine Üçüncü Küresel Rapor (GRALE III), UNESCO (2016), Yaygın ve Yaygın Öğrenmenin Tanınması, Doğrulanması ve Akreditasyonu Küresel Gözlemevi’nin sonuçlarını analiz eder: 133 ülkeden oluşan bir örneklemin %71’i yaygın ve yaygın öğrenmeyi tanımak, doğrulamak ve akredite etmek için siyasi çerçeve sunar.

Yaygın ve yaygın öğrenmenin onaylanmasına ilişkin son Avrupa envanteri, bazı AB ülkelerinin eğitim ve öğrenimin tanınmasında nasıl geride kaldığını hala ön plana çıkarıyor. Bu raporda, genel olarak İspanya’da gösterilen çabaların tüm olası yararlanıcılara ulaşmak ve onlara iş piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda doğrulama fırsatları sunmak için yeterli olmadığı değerlendirilmektedir.

İstihdam politikası önlemi olarak niteliklerin düzeyini yükseltmek için fonlarda bir artış da gereklidir. Bölgeler Komitesi, önerilen tedbirlerin devletler tarafından yeterince uygulanamayacağı görüşündedir. Bu görüş, eyaletlerin, bölgelerin ve yerel yönetimlerin karar vermelerini sınırlayacak bir pan-Avrupa stratejisinin oluşturulmasına yönelik politika önerilerini duyurur.

Ekonomi ve emek dünyasındaki mevcut değişiklikler, eğitim sistemini, düşünme ve tartışma için alanlar gerektiren yeni, daha karmaşık bir duruma doğru itmektedir. Mevcut bağlamda, müfredatın yorumu iki baskın söyleme dayanmaktadır: neoliberal ve daha hümanist bakış açıları.

İlki, işgücü piyasasında gerekli olan mesleki yeterliliklerin geliştirilmesine odaklanmıştır; ikincisi ise insanın mesleki eğitimde bütünsel gelişimini içerir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması (RPL) olarak da adlandırılan yeterliliklerin onaylanması ve akreditasyonu, sosyal ve ekonomik perspektifler arasında gidip gelen yaşam boyu öğrenme politikası hakkındaki tartışmayı yansıtıyordu.

Farklı uluslararası organlar bu tartışmada kutupları birbirinden ayırıyor. UNESCO, “kendin olmak için” öğrenmenin toplumsal önemini iddia eden bir söylem kullanırken, OECD ekonomik gelişmeyi desteklemekten yanadır.

AB’deki mevcut eğilim, büyük bir sosyoekonomik krizden geçtikten sonra, işgücü piyasasının taleplerini karşılayan profesyonelleştirme yeterliliklerinin onaylanmasına ve akreditasyonuna öncelik verme eğilimindedir. İspanya’daki akreditasyon sistemi de bu neoliberal duruşa sahiptir.

Öğrenmenin yalnızca düzenlenmiş öğrenme ortamlarında gerçekleşmediği giderek daha belirgin hale gelmektedir. Öğrenmenin ve mesleki niteliklerin değerlendirilmesi ve akreditasyonu için bu sistemde, öğrenmeye nasıl erişildiği ile ilgili bir endişe yoktur.

Ürünlere yapılan bu yeni vurgu, ortak bir dil getirerek, içeriklerine göre niteliklerin kazanıldığının ve mesleki profilin kanıtını sağlayan yeterliliklerin doğrulanmasına olanak tanır. Edinme yöntem ve süreçlerine odaklanmaz.

İspanya’daki kurumsal söylem, doğrulama ve akreditasyon prosedürünü, düzenlenmiş eğitim süreçleriyle bağlantılı eşitsizliklere titiz bir yaklaşıma izin veren bir sertifikasyon önerisi olarak sunar.

Prosedürün yüksek işsizlik oranlarının, yüksek okulu erken bırakma yüzdesinin, giderek artan güvencesiz eğitim ve işgücü geçişlerinin yanı sıra çok sayıda erkek ve kadın işçinin etkisini azaltmayı amaçladığını vurgulayan kurumsal söylemle aynı fikirdeyiz. Sertifikalı niteliklere sahip olmayan kadın işçiler vardır.

Ancak normda ortaya konan ve toplumsal eşitliğin iddia edildiği söylem, usulün pratiğine aktarılmazsa, dışlanma riski altındaki kişiler bunu yeni bir engel olarak görebilirler.

Bu bölüm, akreditasyon prosedürlerine ve bunların tanıtımının İspanya’daki Mesleki Eğitim ve Öğretim sistemine nasıl yeni bir boyut getirdiğine dair kapsamlı bir görüş sağlamayı amaçlamaktadır. Bu amaçla, 1224/2009 sayılı Kraliyet Kararnamesi’nin uygulama süreçleri, yaygın eğitim ve iş deneyimi yoluyla edinilen mesleki yeterliliklerin tanınmasını düzenleyen yönetmelik olarak, sürecin artıları ve eksileri belirtilerek derinlemesine detaylandırılmıştır. 

Bölümün yapısı nedeniyle, ikinci bölüm, yeterliliklerin değerlendirilmesi ve akreditasyonu için İspanyol prosedüründeki aşamaların her birini açıklar ve uygulanmasını tartışır. Üçüncü bölüm, prosedürdeki üç iyi uygulamayı ön plana çıkaracak ve dördüncü bölüm, yazarın mevcut akreditasyon sistemi hakkındaki görüşünü vererek sona ermektedir.

 

Scroll Up
×

Powered by WhatsApp Chat

× Bize Whatsapp'tan Ulaşın