Öğretmenlerin Becerileri – Hollanda Mesleki Eğitim Sistemi – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Profesyonel Ödev Sitesi. 0 (312) 276 75 93 @ Ödevlerinize Fiyat Almak için Mail Gönderin>> bestessayhomework@gmail.com @ Ödevcim'den Ödevleriniz İçin Hemen Fiyat Teklifi Alın. - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlara yardımcı oluyoruz. Whatsapp tuşunu kullanın. - Tez Yazdırma, Ücretli Ödev Yaptırma, Tez Merkezi, Proje Yazdırma, Üniversite Ödev Yaptırma, İstatistik Ödev Yaptırma, Literatür Taraması, Spss Analizi, Geçerlik Güvenirlik Analizi, Tez Danışmanlığı, Tez Proje Yazdırma, Uzaktan Eğitim Tez Yazma, Uzaktan Eğitim Proje Yazma, Eğitim Yönetimi Tezsiz Proje Yazımı, Pedagojik Formasyon Bitirme Tezi, Formasyon Tez Hazırlama, Eğitim Bilimleri Tez Yazma, İstatistik Soru Çözdürme, Makale Yazdırma, Bilkent Ödev Yaptırma, Autocad Ödev Yaptırma, Mimari Proje Çizilir, İç Mimari Proje Çizimi, Essay Yazdır, Assignment Yaptırma, Assignment Yazdır, Proje Yardımı Al, Tez Yazdır, Ödev Yaptır, Ödevimi Yap, Tez Yaptırma, Tez Yaptırmak İstiyorum, Tez Yaz, Tez Projesi Yaptır, Proje Ödevi Yap, İntihal Oranı Düşürme, İntihal Düşürme Yöntemleri, İntihal Oranı Düşürme Programı, Essay Yazdırma, Ödev Fiyatı Al, Parayla Ödev Yaptır, Parayla Tez Yazdır, Parayla Makale Yaz, Parayla Soru Çözdür, Özel Ders Al, Ödev Yardım, Ödevcim Yardım, Proje Sunumu Yaptır, Mühendislik Ödevi Yaptırma, Doktora Ödev Yaptır, Yüksek Lisans Ödev Yaptır, İnşaat Mühendisliği Ödevi Yaptırma, İnşaat Mühendisliği Tez Yazdırma, Proje Yazdırma, İnşaat Mühendisliği Proje Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, Veri Analizi, Veri Analizi Yaptırma, İstatistiksel Analiz, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Proje Hazırlama, En İyi Tez Yazım Merkezi, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçlarım Yorumlanması, Spss Ücretleri, Soru Çözdürme, Ödev, Ödevler, Ödev Hazırlatma, Proje Hazırlatma, Tez Hazırlatma, Tez Konuları, Makale Konuları, Proje Konuları, Ödev Konuları, Tez Yazma, Tez Yazdırma, Tez Yazımı, Tez Danışmanı, Yüksek Lisans Danışmanlık, Akademik Danışmanlık, Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemler Boğaziçi, Diferansiyel Denklemler Formülleri, Diferansiyel Denklemler Konuları, Python Ödev Yaptırma, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırmak İstiyorum, Ödev Yaptırma Siteleri, Akademik Danışmanlık, Yüksek Lisans Danışmanlık, Tez Proje Hazırlama Merkezi, Tez Hazırlama Merkezi Ankara, Ankara Yüksek Lisans Tez Yazdırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Spss Analiz Ücretleri, Veri Girişi Ücretleri, Spss Ödev Yaptırma, Spss Ücretleri, Ücretli Veri Analizi, İstatistik Tez Destek, Tez İçin İstatistikçi, Arduino Projeleri Satılık, Elektronik Projeler, Arduino İle Yaratıcı Projeler, İlginç Arduino Projeleri, Arduino Başlangıç Projeleri, Arduino Projeleri Basit, Elektronik Proje Yaptırma, Ödev Yaptırma Fiyatları, Güvenilir Ödev Siteleri, ödev yaptırma, ücretli ödev yaptırma, tez yaptırma, Ödev sitesi üniversite, Üniversite ödev YAPTIRMA, Parayla ödev YAPTIRMA, İstatistik ödev YAPTIRMA, Biyoistatistik ödev yaptirma, Odtü ödev yaptırma, Mühendislik ödev YAPTIRMA, Yönetim Muhasebesi ödev YAPTIRMA, staj defteri yazdırma, parayla ödev yapma sitesi, İngilizce ödev yapma uygulaması, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum ...

Öğretmenlerin Becerileri – Hollanda Mesleki Eğitim Sistemi – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

21 Eylül 2021 21. yy da öğretmen OLMAK Bir öğretmenin iletişim açısından sahip olması gereken beceriler Bir öğretmenin sahip olması gereken özellikler İyi bir öğretmenin özellikleri makale 0
Ampirik Yöntem – Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez

Öğretmenlerin Rolleri ve Becerileri

O halde, Hollanda Mesleki Eğitim ve Öğretiminde bu konuyla ilgili son tartışma ve araştırmaların öğretmenlerin rolüne giderek daha fazla odaklanması şaşırtıcı değildir. Glaudé, Van den Berg, Verbeek ve De Bruijn (2011) literatür incelemelerinde öz-yönetimli öğrenmenin öğretmenler için yeni bir meydan okuma oluşturduğu sonucuna varmışlardır. Öğretmenler, öğrenmeyi teşvik ederek ve destekleyerek öğrencilerde öz-yönetim yetkinliklerinin geliştirilmesine yardımcı olmalıdır.

Kendi kendini yöneten ve bağımsız öğrenmenin yanı sıra öğrencilerin kendi kendini düzenleyen bilişsel, üstbilişsel ve duyuşsal becerilerinin gelişimini vurgulamalıdırlar. Öğretmenler, bir yandan öğrencilerin mesleki ve çalışma kimliklerini teşvik etmesi gereken toplumsal değişimlerin getirdiği yeni bir öğrenme hedefi olarak öz-yönetimi benimsemeli, diğer yandan öğrencilerin kendilerini geliştirmelerine ve bütünleştirmelerine yardımcı olacak bir araç olarak benimsemelidir. bilgi, beceri ve tutumlar. Ama bunu nasıl yapmalılar?

Genel olarak, MEÖ öğretmenlerinin öğrencilerin öz-yönelimlerini geliştirme konusundaki gerçek becerileri hakkında çok az şey bilinmektedir ve birçok yazar bu açıdan daha fazla öğretmen eğitimini savunmuştur. Kariyer rehberliği perspektifinden bakıldığında, birçok yazar hem mevcut işgücü piyasasının hem de toplumun öğrencilerin kendi kariyerlerini yönetebilmelerini talep ettiğini savundu.

Kavramlar ve Tartışmalar

Bununla birlikte, üretim alanında, öz-yönelim kavramı, geleneksel eğitim uygulamasının devamından neredeyse tam bir “bırakınız yapsınlar” yaklaşımına kadar birçok farklı uygulama çözümünün ortaya çıkmasına neden olmuştur. Aynı zamanda, son on yılda hem genel hem de mesleki eğitimde öğrencilerin öz yönelimleri şiddetli tartışmaların konusu olmuştur.

Eğitsel öz-yönelim fikrinin muhalifleri kadar savunucuları da vardır. Bilişsel öğrenme hedeflerine yaygın olarak değer verenler, şimdiye kadar kendi kendini yönlendirmenin daha iyi eğitim çıktısı vermediğini savunarak, çoğunlukla rehberli öğretime inanırlar.

Belirli bir düzeyde öz-yönelimden yana olanlar, bu öz-yönlendirmeyi, daha pratik ve mesleki olarak ilgili eğitim hedeflerini gerçekleştirmeye ve öğrencilerin öğrenme potansiyelini (sorumluluk almayı öğrenmeleri) geliştirmeye yönelik umut verici bir araç olarak görürler. Bazıları kendine güvenmeyi ve kendi kendini düzenlemeyi modern mesleki uygulamada ve dolayısıyla bireysel öğrencilerin gelecekteki mesleki kariyerlerinde gereklilikler olarak görmektedir.

Sonuç olarak, eğitim bağlamında öz-yönetim bir öğrenme hedefidir: bağımsız olmak, kendi öğrenmesinin sorumluluğunu almak ve kendini “öğrenen ve bilen” olarak tanımak, öğrenciler için eğitimin amaçlarından biridir. Hmelo-Silver, Duncan ve Chinn (2007) bu eğitim hedefinden “kendi kendine öğrenme” olarak söz etmiştir.

Diğerleri, pratikte öğrenmenin kendi kendini yönetmeyi gerektirdiğini savundu: kişinin pratik deneyimle öğrenmesi gerekir “ve öğrencilerin geleneksel uygulama odalarının aksine daha aktif bir şekilde öğrenmek için bilgi ve fırsatlar araması gerekir”.

Ayrıca, öğrencilerin eğitimde kendi kendilerini yönetmeleri fikri, öğrencinin kendi sorumluluğunun daha fazla vurgulandığı daha geniş bir toplumsal ve pedagojik görüşe uyar. Bu görüşe göre, öğrenmede kendi kendini yönetmeye izin vermek, öğrencilerin bağlılığını ve motivasyonunu artıracaktır. Bu görüşlerin her ikisinde de öz-yönelim, ya doğrudan pratikte öğrenirken ya da motivasyon ve bağlılığın arttırılması yoluyla, öğrenme sonuçlarını iyileştirmenin bir yoludur.

Bir öğretmenin sahip olması gereken özellikler
21. yüzyıl öğretmen becerileri
Etkili bir öğretmenin özellikleri nelerdir
Bir öğretmenin iletişim açısından sahip olması gereken beceriler
Etkili öğretmenlik becerileri
Bir öğretmenin Vizyonu ne olmalıdır
İyi bir öğretmenin özellikleri makale
21. yy da öğretmen OLMAK

Ayrıca, öz-yönetim, öz-yönetimli öğrenme ve öz-düzenleme ile ilgili kavramlar her zaman iyi tanımlanmamıştır. Öz-yönelim veya öz-yönelimli öğrenme, öz-düzenlemeden farklıdır. Öz-yönelim, öğrenme hedeflerini formüle etmeyi içerirken, öz-düzenleme içermez. Öz düzenleme, belirli bir öğrenme görevi (mikro düzey) içinde üstbilişsel bir süreçtir (örn. yönlendirme, planlama, izleme, ayarlama, değerlendirme, değerlendirme vb.), öz yönlendirme ise bunun ötesine geçer (makro düzey) ve tanı koymayı gerektirir. öğrenme ihtiyaçları, öğrenme hedeflerini formüle etme ve insan ve maddi kaynakları belirleme.

Eğitimde öğrencilerin kendilerini yönlendirmelerinin “öğretmen yönlendirmesi”ne karşı olduğu düşünülebilir. Tamamen öğretmen tarafından yönlendirilen durumlarda, öğretmen öğrenme süreçlerini ortaya çıkarmaktan sorumludur, oysa öz-yönetimde öğrenciler bu süreçleri kendileri başlatır ve düzenler. Uç formlarında, bu sürekliliğin iki kutbu, örneğin öğrencilerin konumu, deneyimlerinin rolü, yönelimleri ve motivasyonları hakkında farklı aksiyomları temsil eder.

Ancak bu kutuplar mutlak zıtlar olarak ele alınmamalıdır: Öğrenci için ölçekteki en iyi noktayı eğitim durumu ve öğrencilerin gelişim düzeyi belirlemelidir. Uygulamada, bunun gibi kavramlar nadiren tam olarak açıklanır ve çözüm seçimini desteklemek için kullanılır.

Bir araç ya da amaç olarak öz-yöneliminin bir şekilde öğrenilmesi gerektiği fikri büyüyor, ki bu başlangıçta gözden kaçırılmış olabilir. Bazı insanlar bunun öğrenilip öğrenilemeyeceğinden şüphe duyar. Mesleki Eğitim ve Öğretimin hedef kitlesi olan ergenler arasında bu gerçekten zor olabilir: sorumlu beyin yapıları hala gelişmektedir ve bu nedenle kendi kendini yönetme yeteneklerini kısıtlayacaktır.

Vermunt (1998), öğrencilere kendi öğrenmeleri için neredeyse taşıyabilecekleri kadar çok sorumluluk verilmesi gerektiğini iddia etti: artan bağımsızlıklarına meydan okumak için bazı “yapıcı sürtüşmeler” olmalıdır. Bu şekilde, bir öğrenme durumunun her bir unsuru için bilinçli seçimler yapılmalıdır.

Ancak hedefleri, içeriği, faaliyetleri, materyalleri, standartları veya değerlendirmeleri kim belirleyecek? Öğretmen mi olmalı? Öğrenen olabilir mi yoksa her ikisi de ölçeğin belirli bir noktasına kadar sorumluluğu paylaşıyor mu? Şimdiye kadar Hollanda deneyimlerinden önemli bir ders, öğrencilerin daha fazla kendi kendilerini yönetmeleri için öğretmenlerinden yeterli desteği almaları gerektiğidir. Kendini yönetme öğrenilmelidir ve bırakınız yapsınlar bir seçenek değildir.

Bazı teorisyenlerin iddia ettiği gibi, öğrencilerin zorlandıkları ancak gerçekçi olmayan hedefler tarafından hüsrana uğramadıkları düzenlemelere ihtiyaçları vardır. Çoğu durumda, bir tür ortak yön gerçekten de verimli olacaktır. Böyle bir durumda, öğrenme işlevleri öğrenciler ve öğretmenler arasında yayılır.

Öğrenme işlevleri, öğrenmeye hazırlığı, öğrenme etkinliklerinin kendisini ve öğrenmenin düzenlenmesini içerir. Öğrenciler, gelişimlerinin izin verdiği ölçüde, bu öğrenme işlevlerini kademeli olarak üstleneceklerdir. Öğretmenler de eğitim rejimlerini kademeli olarak değiştirmek zorundadır.

Başlangıçta öğretmen, öğrenme işlevlerinin kontrolünü tamamen elinde bulundurur, daha sonra etkinleştirici bir role geçer ve sonunda kontrolü öğrenciye verir. Bu şekilde öğretmenler sadece farklı aşamalarda ihtiyaç duyulan desteği vermekte ve kademeli olarak aşamalı olarak kaldırmaktadır (iskelede olduğu gibi). Bu arada, öğrencileri sürekli olarak yakınsal gelişim bölgeleriyle karşı karşıya getirerek meydan okumaya devam etmeye çalışırlar.