Sosyo-Tarihsel Perspektif – Eğitimde Çok Kültürlülüğü Tanımlama ve Tasarlama – Tez Nasıl Yazılır? – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Profesyonel Ödev Sitesi. 0 (312) *** 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödevcim'den Ödevleriniz İçin Hemen Fiyat Teklifi Alın. - 09:00 - 21:00 arası hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - Tez Yazdırma, Ücretli Ödev Yaptırma, Tez Merkezi, Proje Yazdırma, Üniversite Ödev Yaptırma, İstatistik Ödev Yaptırma, Literatür Taraması, Spss Analizi, Geçerlik Güvenirlik Analizi, Tez Danışmanlığı, Tez Proje Yazdırma, Uzaktan Eğitim Tez Yazma, Uzaktan Eğitim Proje Yazma, Eğitim Yönetimi Tezsiz Proje Yazımı, Pedagojik Formasyon Bitirme Tezi, Formasyon Tez Hazırlama, Eğitim Bilimleri Tez Yazma, İstatistik Soru Çözdürme, Makale Yazdırma, Bilkent Ödev Yaptırma, Autocad Ödev Yaptırma, Mimari Proje Çizilir, İç Mimari Proje Çizimi, Essay Yazdır, Assignment Yaptırma, Assignment Yazdır, Proje Yardımı Al, Tez Yazdır, Ödev Yaptır, Ödevimi Yap, Tez Yaptırma, Tez Yaptırmak İstiyorum, Tez Yaz, Tez Projesi Yaptır, Proje Ödevi Yap, İntihal Oranı Düşürme, İntihal Düşürme Yöntemleri, İntihal Oranı Düşürme Programı, Essay Yazdırma, Ödev Fiyatı Al, Parayla Ödev Yaptır, Parayla Tez Yazdır, Parayla Makale Yaz, Parayla Soru Çözdür, Özel Ders Al, Ödev Yardım, Ödevcim Yardım, Proje Sunumu Yaptır, Mühendislik Ödevi Yaptırma, Doktora Ödev Yaptır, Yüksek Lisans Ödev Yaptır, İnşaat Mühendisliği Ödevi Yaptırma, İnşaat Mühendisliği Tez Yazdırma, Proje Yazdırma, İnşaat Mühendisliği Proje Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, Veri Analizi, Veri Analizi Yaptırma, İstatistiksel Analiz, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Proje Hazırlama, En İyi Tez Yazım Merkezi, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçlarım Yorumlanması, Spss Ücretleri, Soru Çözdürme, Ödev, Ödevler, Ödev Hazırlatma, Proje Hazırlatma, Tez Hazırlatma, Tez Konuları, Makale Konuları, Proje Konuları, Ödev Konuları, Tez Yazma, Tez Yazdırma, Tez Yazımı, Tez Danışmanı, Yüksek Lisans Danışmanlık, Akademik Danışmanlık, Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemler Boğaziçi, Diferansiyel Denklemler Formülleri, Diferansiyel Denklemler Konuları, Python Ödev Yaptırma, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırmak İstiyorum, Ödev Yaptırma Siteleri, Akademik Danışmanlık, Yüksek Lisans Danışmanlık, Tez Proje Hazırlama Merkezi, Tez Hazırlama Merkezi Ankara, Ankara Yüksek Lisans Tez Yazdırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Spss Analiz Ücretleri, Veri Girişi Ücretleri, Spss Ödev Yaptırma, Spss Ücretleri, Ücretli Veri Analizi, İstatistik Tez Destek, Tez İçin İstatistikçi, Arduino Projeleri Satılık, Elektronik Projeler, Arduino İle Yaratıcı Projeler, İlginç Arduino Projeleri, Arduino Başlangıç Projeleri, Arduino Projeleri Basit, Elektronik Proje Yaptırma, Ödev Yaptırma Fiyatları, Güvenilir Ödev Siteleri ...

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...

Sosyo-Tarihsel Perspektif – Eğitimde Çok Kültürlülüğü Tanımlama ve Tasarlama – Tez Nasıl Yazılır? – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

4 Mayıs 2021 İnsan gelişiminin Kültürel Doğası Kültürel Psikoloji PDF Ontogenetik Sosyal psikoloji Tarihsel yaklaşım nedir Völker Psikoloji Nedir 0
Merkezi Yönlendirme – Eğitimde Çok Kültürlülüğü Tanımlama ve Tasarlama – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Gerçekliklerin kaçınılmaz, önlenebilir veya kolayca çözülebilir olduğu varsayımını sürdürmek yerine, bu eğitim felsefesi, herkesi, özellikle öğretmenleri ve öğrencileri, tüm disiplinlerde ve alanlarda, bu daha büyük tarihsel, ekonomik, ve sosyal yapılar ve bunların ideoloji, iktidar ve kimlikle ayrılmaz bağlantılarıdır.

Bu şekilde, insanlar gerçek uygulamalarda bulunabilir ve birbirleriyle etkileşime girdikçe gelecek için kendi olasılıklarını geliştirebilirler.

Araştırma Bulgularına Bir Bakış

Changeton Merkez Yürütme Komitesinin gelişim çabalarını incelemek için, bu bölümde Eleştirel Çokkültürlülük olarak tanımlanan temel teorik temeli kullanılacaktır. Yorumlama ve tartışma bölümleri önce CSC’nin başardıklarını özetleyecek ve sonra bu çabaları ana akım ve eleştirel çokkültürlü eğitim modelleriyle karşılaştıracak ve karşılaştıracaktır.

Beş ila Dokuzuncu Bölümlerin araştırmaları, CSC’nin çokkültürlü eğitim kavramsallaştırmasının (Misyon Durumunda; profesyonel, pedagojik ve müfredat geliştirme çabaları; personeli çeşitlendirme ve ile bir ortaklık kurma girişimlerini) ele alacaktır. topluluk) güç ve ideoloji konularını dikkate alır.

Sosyo-Tarihsel Bir Perspektifle Değişim Tarihi ve Devlet Okulları

Kültürün, hakikatin ve ampirik gözün tarafsızlığını ve evrenselliğini kucaklayan mevcut pozitivizm mirasının aksine, araştırmacılar, gözlemlenen ve incelenen şeyin, aslında nesneyi şekillendiren ideolojik koşullardan soyutlanmış bir boşlukta var olduğunu varsayamazlar. / analiz konusu, eğlendirilen sorunun yanı sıra araştırmacının merceğidir.

Bu, özellikle tarihe yaklaşımlarda geçerlidir. Tarih, kaçınılmaz olarak yorumun ürünü olduğu için, her zaman bir temsil biçimidir. Howard Zinn, 1998’de Boston, Massachusetts Üniversitesi’nde yapılan halka açık bir konuşmada, ders kitaplarının geliştirilmesinde tarihsel mühendisliğin kaçınılmazlığını ve risklerini sorunsallaştırarak, “Hangi gerçeklerin dahil edilip hangilerinin hariç tutulacağını seçmek bile bir öznel süreçtir. Neden bunlar değil de diğerleri? “

Tarihin öznesi olmak, yani üzerinde hareket edilen, manipüle edilen ve kontrol edilen pasif nesneler yerine bugünü ve geleceği şekillendirmede aktif katılımcılar olmak için, insanların geçmişin yapısal ve ideolojik sınırlarına ve olanaklarına dikkat etmesi gerekir. 

Yani, insanların güçlü ve zayıf yönleri için geçmiş günlerin ve olayların birden çok temsilini bir tür tarih tarihi olarak ele almaları gerekir. Bu şekilde geçmiş, bugünü formüle etme sürecinde olduğu gibi daha iyi anlaşılabilir ve daha adil bir şekilde yeniden yazılabilir.

Eleştirel sosyal teorisyenlerin savunduğu gibi (burada listelenemeyecek kadar çok şey var), okullar gibi sosyal kurumlarda inşa edilmiş, belirli bakış açılarına, seslere ayrıcalık tanıyan ve onları dışlayan egemen ideolojileri ve bilgiyi tarihe girmeden geçmişi kazmak zorunludur. , yetkililer ve temsilciler kendilerini yeniden üretmeye çalışırlar.

İktidardakiler üretim ve yayın araçlarını kontrol ettikleri için, kendi tarih versiyonlarını ya da Michel Foucault’nun iktidar / bilgi ilişkisini aydınlatmasında “ bir hakikat rejimidir. “

Tarihsel yaklaşım nedir
Kültürel psikoloji ders Notları
İnsan gelişiminin Kültürel Doğası
Kültürel psikoloji Nedir
Kültürel Psikoloji PDF
Ontogenetik
Völker Psikoloji Nedir
Sosyal psikoloji

Bu rejimlerden kaynaklanan, yoksulluğun, ırkçılığın, cinsiyetçiliğin, cehaletin ve bu tür diğer baskıcı oluşumların ve yapıların üretimi ve sürdürülmesinde derinden yer alan söylemsel uygulamalardır.

Changeton’un geçmişini araştıran bu bölümde anlatılan olayların tümü, belirli bir zaman çerçevesi ve bir dizi maddi koşullar içinde gerçekleşir. Bu çok kültürlü araştırma projesini bağlamsallaştırmak için çizilen bu özel tarihin, geleneksel olarak şehrin geçmişinin baskın versiyonlarından dışlanan sesleri ve karşı hatıraları kapsaması amaçlanmıştır.

Bu şekilde, bu çalışmanın okuyucuları, bu çalışmanın yer aldığı yaşanmış deneyimleri ve kültürel alanı şekillendiren ve şekillendirmeye devam eden iktidar ilişkileri hakkında bir fikre sahip olacaklardır.

Bu bölüm, Demografik değişimler, kültürel bölünmeler ve ayrımcılık, sosyal sınıf hiyerarşileri, yanlış beyanlar, ayrımcılık ve gruplar arasındaki eşit olmayan güç ilişkilerinin uzun bir mirasını açığa çıkararak, Changeton ve kamu okullarının tarihinin ayrıntılı bir görünümünü sunar.

Bu tarihsel koşullar 1990’larda ve dolayısıyla Çokkültürlü Merkezi Yürütme Komitesinin çalışmaları sırasında yaygın olmaya devam etti.

Changeton’daki tarihsel materyalizmin ve kültürel çekişmenin kökleri kazılmalı ve eğer eleştirel dönüştürücü araştırmacılar ve eğitimciler, felsefi ve pratik olarak çokkültürlü eğitime giden yolda karşılaştıkları mevcut sosyal ve kurumsal çıkmazlar ve kültürel zorluklar hakkında derin bir anlayış geliştirmeyi umuyorlarsa anlaşılmalıdır. 

Ancak o zaman bu şehirdeki kültürel çeşitlilik ve çatışmaların muhafazakarların inanacağı gibi son demografik değişimlerin getirdiği yenilikler olmadığı gerçeğini anlayabilecekler. Bunun yerine, kültürel siyaset, uzlaşmaz toplumsal ilişkiler ve sermaye (hem maddi hem de sembolik) üzerindeki mücadele, şehrin tarihsel bugününün şekillenmesinde merkezi güçler olmuştur.

Changeton’ın tarihsel bir anormallik olmadığını da unutmamak gerekir. Bölgenin kendine has özellikleri olsa da, hikayesi büyük ölçüde Amerika Birleşik Devletleri’ndeki çoğu kasaba ve şehrin gerçeklerinden bahsediyor.

Değişim Öncesi: Erken Günler

10.000 yıldan fazla bir süredir Yerli Amerikalılar, şimdi Changeton olarak bilinen topraklarda yaşadılar. 1600’lerde toplam nüfusu 60.000 ile 144.000 arasında değişiyordu. Yerli toplulukların en büyüğü olan Wampanoags, 21.000 ila 24.000 kişiden oluşuyordu.

Miles Standish liderliğindeki İngiliz yerleşimciler, Wampanoags tarafından işgal edilen bölgede meydana geldi. Bu bölgedeki Yerli Amerikalıların ontolojik ve epistemolojik görüşüne göre, yakın topluluklarının üyesi olmayanlar da dahil olmak üzere tüm insanlar toprağı paylaşma hakkına sahipti.

1649’da, Wampanoag’ların lideri Massasoit, bölgeyi yeni gelenlere “tasfiye etmek” için konuşuldu. Şef, beyazların el değmemiş kırk dokuz mil karelik toprağı kullanmasına izin verdi. Karşılığında, Standish otuz dolar değerinde mal ile karşılık verdi.

Toprağı paylaşmanın ve tahakkuk etmenin sonuçları üzerindeki kültürler arası kafa karışıklığı, Wampanoag’lar için yıkıcı oldu. Tahsis edilen arazinin temel ihtiyaçlar için kullanılacağını anlamışlardı ve hiçbir şekilde anlaşmayı kalıcı olarak yorumlamadılar. Öte yandan, Walter Carroll’un (1989) tanımladığı gibi:

Kolonistler, Kaynakların Yerli kullanımını veya toprak sahibi olmayı anlamadılar ve onları tembel veya kendilerine sunulan kaynakları kötüye kullanma eğilimindeydiler. Bu hiç şüphesiz kısmen Yerli yaşam tarzları hakkında bilgi veya anlayış eksikliğine dayanıyordu, ancak aynı zamanda Yerlinin topraklarını alıp Portman Kolonisinin çevresine itmek için bir gerekçe de olabilirdi.

 

Scroll Up