Teorik Örnekleme Yönleri

Okuryazarlığın Kalıcılığı – Kenya’da Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Okuryazarlığın Kalıcılığı Okuryazarlık görevlerinin nominal denkliği sorunu, yetişkinler arasında okuryazarlığın kalıcılığının değerlendirilmesi açısından özellikle akuttur. Simmon’un Tunuslu kentli işçilerle ilgili yukarıda bahsedilen araştırması, okuma yazma kayıplarını ölçmek için kontrol grubu olarak altıncı sınıf öğrencilerini kullanmıştır. Başka bir deyişle, bu öğrencilerin anlayabileceği metin ve görevler, altıncı sınıfı bitirdikten sonra okulu bırakan yetişkinler tarafından anlaşılmalıdır. Okul kontrol…
Devamı


26 Nisan 2022 0