Ampirik Genellemeler

Derste Veri Kaynakları – Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Derste Veri Kaynakları Yenilikçi ders öğelerinin etkinliğinin değerlendirilmesi, hem biçimlendirici hem de özetleyici değerlendirme biçimlerini aldı. Veriler, dersin öğretimine paralel olarak toplanmıştır. Öğrenci demografik verileri (örn. cinsiyet, kolej not ortalaması) ve bireysel öğrenci performansının ön ve son testler, uygulama sınavları ve ara sınav ve final sınavlarındaki ham verileri üniversitenin puanlama ofisinden elde edildi. Gözlemsel veriler,…
Devamı


29 Temmuz 2022 0