Ampirik Genellemeler

ARAŞTIRMA SÜRECİ – Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez

ARAŞTIRMA SÜRECİ Bir araştırma çalışmasını planlama ve yürütme süreci, belirli bir soruyu ele almak için bilimsel yöntemin kullanılmasını içerir. Bu süreçte, araştırmacı genel bir fikirden gerçek veri toplamaya ve sonuçların yorumlanmasına geçer. Yol boyunca, araştırmacı nasıl ilerleyeceğine dair bir dizi kararla karşı karşıya kalır. Bu bölümde, araştırma sürecindeki temel adımları veya karar noktalarını ana hatlarıyla…
Devamı


14 Şubat 2023 0