Ölçüm Sorunları

İnternet Kullanımlarını ve Tutumlarını Keşfetmek – Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Öğrenciler Tarafından Değerlendirme Bu özel öğrenme yaklaşımına yönelik öğrenci tutumları, iki anket kullanılarak araştırıldı. Dokuz açık uçlu soru içeren ilki, öğrencilerin bu alıştırmaya yönelik tutumlarını, yürütülmesini ve kaynak konularını incelemiştir. İkincisi, öğrenme alıştırmasının değerinin daha araştırıcı bir incelemesi, bir vaka geliştirme mekanizması olarak şablonun başarısını ölçtü ve bu vaka çalışması yaklaşımının genel faydası, nitel ve…
Devamı


5 Temmuz 2022 0