İnceleme Gruplarının Belirlenmesi

İnovasyon ve İşbirliği Projeleri – İsviçre’de Eğitim Sistemi – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

İnovasyon ve İşbirliği Projelerine Destek 2000-2003 dönemi için üniversiteler arasındaki işbirliği projelerini teşvik etmek için 74 milyon SF tahsis edildi. Projeler İsviçre Üniversite Konferansı tarafından onaylanmıştır. Konferans, biri kanton üniversitesi olmak üzere en az iki yükseköğretim kurumunun bu projelere katılmasını şart koşuyor. Okullar ayrıca federal hibeye eşdeğer eşleşen fonlar sağlamalıdır. İşbirliği projeleri, en iyi öğrencileri,…
Devamı


2 Kasım 2021 0