İsviçre Makamları – İsviçre’de Eğitim Sistemi – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

DEVLET VE ÜNİVERSİTE – İngiltere’de Eğitim Sistemi – Tez Nasıl Yazılır? – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Plato Moberly’nin Hıristiyanlığı konusundaki tartışmasında daha açıktı. Aslında Platoncu ve Hristiyan’ın tek bir temel ilke üzerinde birleşebileceğini onaylayarak konuşmasını bitirdi: “Vizyon olmadan sağlam bir eğitim politikası olamaz”, ancak bu finalde attığı adımlar Livingstone’unkine benzemiyordu. Moberly’nin argümanı, faaliyetlerin en temeli olarak eğitim ve en önemli özelliği olarak genel eğitim dahil olmak üzere “Platon’un eğitim inancının maddelerinin”…
Devamı


22 Nisan 2021 0