Araştırma Kategorileri

İspanya’da Yeterlilik – İspanya’da Eğitim Sistemi– Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

İspanya’da Yeterlilik Akreditasyon Sisteminin Tartışılması İspanya’da, yeterliliklerin onaylanması ve akreditasyonu prosedürünün, işgücü piyasasında şeffaflığı ve hareketliliği artırmanın yanı sıra yaşam boyu öğrenme için motivasyonu teşvik etmede önemli bir rol oynaması bekleniyordu. Bu sistem yine de toplumun ve işgücü piyasasının ihtiyaçlarına göre güncellemeler ve uyarlamalar gerektirmektedir. UNESCO tarafından önerilene benzer bir şekilde bir içerme alanı olarak…
Devamı


23 Temmuz 2021 0