Gömülü Teori

Değişiklik Taslağı  – İsviçre’de Eğitim Sistemi – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Değişiklik Taslağı Eldeki istişarenin, Federal Konsey, yasama sürecinin Konfederasyona, Kantonlara ve bireysel yükseköğretim kurumlarına atfedilecek yetkilerin kapsamının temelden yeniden düşünülmesi temelinde yürütülmesi gerektiğini söyledi. Bu nedenle, 2003 baharında Meclis’e sunulacak öneriler, değişiklik taslağında belirtilen ilkelerden farklılık gösterebilir. Sonuncusu, koordinasyon görevlerini yerine getirmek için Konfederasyon ve Kantonların ortak kurumlarının oluşturulabileceğine dair 1999 Üniversite Terfi Yasası hükmünü…
Devamı


9 Kasım 2021 0