Öğrenci Harcı – Portekiz’de Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Dışarıdan Öğrenim – Norveç’de Eğitim Sistemi – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Dışarıdan Öğrenim Dışarıdan, yüksek öğrenimi Bologna (pan-Avrupa) normlarına ve değerlerine uyarlamayı amaçlar; pan-Avrupa sosyal diyaloğuna dahil olmak, ulusötesi iş dünyasını ve sınır ötesi akademik topluluğu dahil etmek. Öte yandan, Rusya’nın iç çıkarı, ulusal kültürel ve eğitim kimliğini ve Rus üniversitelerinin geleneklerini korumaktır. Bu arada, harici olarak ulusal eğitim geleneğini Avrupa boyutuna taşımayı ve Avrupa Birliği…
Devamı


15 Aralık 2021 0