Hayat Boyu Öğrenme – Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez

Tornio Öğretmen Eğitimi Koleji – Finlandiya’da Okul Sistemi – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Herbart’ın temel fikrini takip eden Soininen, öğretmenin eğitici olması gerektiğine ve ahlaka özel önem vermesi gerektiğine inanıyordu. Soininen’in ders kitaplarından biri olan General Pedagoji [Yleinen kasvatusoppi] kelimelerle başlıyor: “Zaten yıllardır, Fin araştırmacılara Herbart ve Ziller’in adını taşıyan bu eğitim akımının ana fikirlerini sunma arzum vardı”. Soininen’e göre, eğitimin amacı ahlaki-dinsel yetiştirmeyi güçlü bir otorite tarafından…
Devamı


20 Mayıs 2021 0