Öğrenme Topluluklarını Teşvik Etmek – Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Grup Kimliklerini Temelleştirmek – Eğitimde Çok Kültürlülüğü Tanımlama ve Tasarlama – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Komitenin ilk gelişmeleri sırasında, ırk ve etnisiteye odaklanmak ve tartışmak bile ırkçılık ve beyaz üstünlüğünün gerçekleriyle ilgilenmedi. Bunun yerine, kültür fikri arındırılıyor ve romantikleştiriliyordu ve Misyon Beyanı’nın maddelerinden birinde gösterildiği gibi, “çeşitliliğimizin kutlanması” na indirgeniyordu. (Doğrulamanın sınırlamalarına ilişkin bu konu, bir sonraki bölümde ayrıntılı olarak ele alınacaktır.) Jackie ve Melissa, kültür üretiminde eşitsiz iktidar ilişkilerini…
Devamı


10 Mayıs 2021 0