Ampirik Genellemeler

Bilim Tabanı – Portekiz’de Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Bilim Tabanı Doktoraların büyük çoğunluğu (10 000’den fazla) üniversitelerde kalmıştır. Araştırma birimlerinde düzenlenen akademik araştırmalarda artan sayıda yeni doktora yapılmıştır. Bunların %90’ından fazlası devlet üniversiteleriyle bağlantılıdır. Tüm öğretim kadrosunun yaklaşık %10’unu temsil eden yaklaşık 1500 kişi politekniklerde öğretmen olarak istihdam edilmektedir. Sistem mevcut oranda genişlerse ve resmi hedef daha da yüksek olursa, mevcut yapıların artan…
Devamı


22 Mart 2022 0