Ampirik Genellemeler

Değerlendirme İçin Veri Toplama – Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez

Kritik Yansıtıcı Yetenekleri Teşvik Eden Bir Model İşbirlikçi öğrenme açıkça teoriye dayanır, araştırmalarla doğrulanır ve eğitimcilerin kullanabileceği açık prosedürler halinde operasyonel hale getirilir; davranışsal öğrenme yaklaşımlarından; ve sosyal karşılıklı bağımlılık teorisi temelinde. Önerilen kılavuzlara atıfta bulunularak bir araştırma modeli uyarlanmıştır. Sosyal-kültürel bakış açısını uygulamaya koyarak, işbirlikçi araçların seçimi şu şekilde önerilmiştir: – Sosyal etkileşimi teşvik…
Devamı


30 Ekim 2022 0