Teorik Örnekleme Yönleri

Profesyonel Ödev Sitesi. 0 (312) 276 75 93 @ Ödevlerinize Fiyat Almak için Mail Gönderin>> bestessayhomework@gmail.com @ Ödevcim'den Ödevleriniz İçin Hemen Fiyat Teklifi Alın. - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlara yardımcı oluyoruz. Whatsapp tuşunu kullanın. - Tez Yazdırma, Ücretli Ödev Yaptırma, Tez Merkezi, Proje Yazdırma, Üniversite Ödev Yaptırma, İstatistik Ödev Yaptırma, Literatür Taraması, Spss Analizi, Geçerlik Güvenirlik Analizi, Tez Danışmanlığı, Tez Proje Yazdırma, Uzaktan Eğitim Tez Yazma, Uzaktan Eğitim Proje Yazma, Eğitim Yönetimi Tezsiz Proje Yazımı, Pedagojik Formasyon Bitirme Tezi, Formasyon Tez Hazırlama, Eğitim Bilimleri Tez Yazma, İstatistik Soru Çözdürme, Makale Yazdırma, Bilkent Ödev Yaptırma, Autocad Ödev Yaptırma, Mimari Proje Çizilir, İç Mimari Proje Çizimi, Essay Yazdır, Assignment Yaptırma, Assignment Yazdır, Proje Yardımı Al, Tez Yazdır, Ödev Yaptır, Ödevimi Yap, Tez Yaptırma, Tez Yaptırmak İstiyorum, Tez Yaz, Tez Projesi Yaptır, Proje Ödevi Yap, İntihal Oranı Düşürme, İntihal Düşürme Yöntemleri, İntihal Oranı Düşürme Programı, Essay Yazdırma, Ödev Fiyatı Al, Parayla Ödev Yaptır, Parayla Tez Yazdır, Parayla Makale Yaz, Parayla Soru Çözdür, Özel Ders Al, Ödev Yardım, Ödevcim Yardım, Proje Sunumu Yaptır, Mühendislik Ödevi Yaptırma, Doktora Ödev Yaptır, Yüksek Lisans Ödev Yaptır, İnşaat Mühendisliği Ödevi Yaptırma, İnşaat Mühendisliği Tez Yazdırma, Proje Yazdırma, İnşaat Mühendisliği Proje Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, Veri Analizi, Veri Analizi Yaptırma, İstatistiksel Analiz, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Proje Hazırlama, En İyi Tez Yazım Merkezi, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçlarım Yorumlanması, Spss Ücretleri, Soru Çözdürme, Ödev, Ödevler, Ödev Hazırlatma, Proje Hazırlatma, Tez Hazırlatma, Tez Konuları, Makale Konuları, Proje Konuları, Ödev Konuları, Tez Yazma, Tez Yazdırma, Tez Yazımı, Tez Danışmanı, Yüksek Lisans Danışmanlık, Akademik Danışmanlık, Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemler Boğaziçi, Diferansiyel Denklemler Formülleri, Diferansiyel Denklemler Konuları, Python Ödev Yaptırma, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırmak İstiyorum, Ödev Yaptırma Siteleri, Akademik Danışmanlık, Yüksek Lisans Danışmanlık, Tez Proje Hazırlama Merkezi, Tez Hazırlama Merkezi Ankara, Ankara Yüksek Lisans Tez Yazdırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Spss Analiz Ücretleri, Veri Girişi Ücretleri, Spss Ödev Yaptırma, Spss Ücretleri, Ücretli Veri Analizi, İstatistik Tez Destek, Tez İçin İstatistikçi, Arduino Projeleri Satılık, Elektronik Projeler, Arduino İle Yaratıcı Projeler, İlginç Arduino Projeleri, Arduino Başlangıç Projeleri, Arduino Projeleri Basit, Elektronik Proje Yaptırma, Ödev Yaptırma Fiyatları, Güvenilir Ödev Siteleri, ödev yaptırma, ücretli ödev yaptırma, tez yaptırma, Ödev sitesi üniversite, Üniversite ödev YAPTIRMA, Parayla ödev YAPTIRMA, İstatistik ödev YAPTIRMA, Biyoistatistik ödev yaptirma, Odtü ödev yaptırma, Mühendislik ödev YAPTIRMA, Yönetim Muhasebesi ödev YAPTIRMA, staj defteri yazdırma, parayla ödev yapma sitesi, İngilizce ödev yapma uygulaması, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum ...

Teorik Örnekleme Yönleri

15 Temmuz 2023 Nicel araştırmalarda amaçlı örnekleme Ölçüt ÖRNEKLEME örnekleri 0
Teorik Örnekleme Yönleri

Teorik Örnekleme Yönleri

Verilerin ortak teorik toplanması, kodlanması ve analizi yoluyla teori üretilirken, araştırmanın zamansal yönleri, araştırmanın her yönü için ayrı çalışma dönemlerinin belirlendiği araştırmanın özelliklerinden farklıdır. İkinci durumda, veriler toplanırken, varsa, yalnızca kısa veya küçük çabalar kodlama ve analize yöneliktir.

Bununla birlikte, teoriyi keşfetmeyi amaçlayan araştırma, üç prosedürün de mümkün olan en geniş ölçüde aynı anda devam etmesini gerektirir; çünkü bu, daha önce de söylediğimiz gibi, teori üretirken temel alınan işlemdir. Nitekim aynı anda hem kodlama hem de analiz yapmadan teorik örnekleme yapmak mümkün değildir.

Teorik örnekleme, ikincil analizde olduğu gibi önceden toplanmış araştırma verileriyle yapılabilir, ancak bu çaba, bazı yoğunlukta kategoriler ve özellikler içeren bir teori geliştirmek için büyük miktarda veri kullanılmasını gerektirir. Sosyolog, daha önce toplanan verilerin teorik örneklemesiyle uğraşır, bu da toplanan verilerden veri toplama anlamına gelir.

Ayrıca, ilgili ek karşılaştırmalı veriler bulmak için diğer gruplara hızlı, kısa veri toplama gezileri yapmanın yollarını mutlaka düşünecektir. Bu nedenle, sonunda, kuramsal örnekleme ve teoriyi keşfetmek için veri toplama, sosyolog ister toplanan verileri kullansın, ister kendi verilerini toplasın, ya da her ikisini birden yapsın, eşzamanlı hale gelir. Örneklenecek verilerin daha önce araştırmacı veya verileri derleyen herhangi biri tarafından ne ölçüde toplanacağına karar vermede ne kadar zaman ve paranın mevcut olduğu önemlidir.

Tüm araştırmalar, personelinin rahatı ve sağlığı için veri toplamaya ara verilmesini gerektirir. Ortak toplama, kodlama ve analiz yoluyla teori oluşturmak, ek ve bariz sebeplerden dolayı bu tür mühletleri gerektirir. Sosyolog sürekli olarak bazı sistematik kodlamalar (genellikle kategorileri ve özellikleri alan notlarının veya diğer kayıtlı verilerin kenarlarına not almakla yetinir) ve analitik kısa notlar yazmakla meşgul olmalıdır.

Ortaya çıkan kategorileri arıyor, özellikleri ortaya çıktıkça onları yeniden formüle ediyor, kategori listesini seçici bir şekilde budarken teorisinin özü ortaya çıktıkça listeye ekliyor, hipotezlerini geliştiriyor ve teorisini bütünleştiriyor olmalı.
yolun her adımında teorik örneklemesine rehberlik etmek için. Düşünmek ve analiz etmek için ara vermezse, teorik önemi şüpheli olan büyük bir veri yığını toplamaktan kaçınamaz.

Çoğu teori üretimi, sahadan veya makine dairesinden uzakta, kesintisiz bir sessizlik içinde yapılmalıdır. Bu, özellikle dikkatli formülasyon için daha fazla zamana ihtiyaç duyulduğunda, projenin erken aşamalarında geçerlidir.

Daha sonraki aşamalarda sosyolog, veri toplama anlarında analizin daha kolay ilerlediğini görecektir. Entegrasyon ve geliştirmede kategorileri daha sağlam olduğunda, veri toplarken teorik olarak ne yaptığını genellikle tespit edebilir.

Bu sefer, verilen bir teorik noktayı referans alarak bir grup hakkında öğrenmesi gereken her şeyi birkaç dakika içinde gözlemleyebilir. Ancak veri toplama anında fiilen teori üretmek hiçbir zaman kolay değildir; genellikle kişinin gerçekte ne bulduğunu keşfetmesi için daha sonra derinlemesine düşünmesi gerekir.

Ek olarak, aynı projede meslektaşlar varsa, ne yaptıklarını ve sonra ne yapmaları gerektiğini tartışmak için hepsinin veri toplamadan ara vermesi gerekir. Bu tür bir tartışma, ya farklı yerlere dağılmış oldukları ya da başkalarının yanında özgürce konuşamadıkları için sahada zor ya da imkansızdır.


Ölçüt ÖRNEKLEME örnekleri
Yargısal örnekleme nedir
Nicel araştırmalarda amaçlı örnekleme
Evreni bilinen örneklem hesaplama motoru
Kartopu Örnekleme Nedir
Amaçlı örnekleme yöntemi
Küme örnekleme
Ölçüt Örnekleme nedir


Sosyolog, eninde sonunda, dönüşümlü gidişata ayak uydurmayı öğrenir. Araştırma ve teori geliştirme aşamasına uygun olarak, her görevi uygun ölçüde yapmak için toplama, kodlama ve analiz etme temposundadır.

Başlangıçta, kodlama ve analizden daha fazla toplama vardır; daha sonra denge, araştırmanın çoğunlukla analiz içerdiği, kısa toplama ve yarım kalmış işleri toparlamak için kodlama ile sonlara doğru kademeli olarak değişir.

Sosyolog, bu üç işlemin değişen temposunu hızlandırmak için kısa sürede analizin çeşitli zamanlarda faydalı bir şekilde gerçekleştirilebileceğini öğrenir: sahadan ayrıldıktan hemen sonra; birbirini izleyen veri toplama günleri arasındaki akşam boyunca; ve iki veya üç günlük veya haftalık veri toplama molaları sırasında.

Ancak, sistematik formülasyonu, teorisinin temel yapısı, gerekli olmasa da, oldukça zaman alabilir. Her iki durumda da, sosyolog çalışmasının zamanlaması konusunda çok esnek olmalıdır. Sahaya dönmeden önce ortaya çıkan teorisini derinlemesine düşünmek için gerekirse (ve mümkünse) veri toplamasından kelimenin tam anlamıyla aylarca zaman ayırmaktan korkmamalıdır.

Veri toplama ve analizinin sürekli iç içe geçmesi, doğrudan veri toplamanın nasıl yapıldığıyla ilgilidir. sona getirilir. Bir araştırmacı, hipotezleri kontrol etmek veya yeni özellikler, kategoriler ve hipotezler oluşturmak için her zaman daha fazla veri toplamaya çalışabilir.

Alanın içinde veya yakınında yazı yazıldığında, geri dönme isteği özellikle güçlüdür. Veriler için yapılan bu son aramalar, ya belirli bir doğrulama (araştırmacı şimdi oldukça emin ve hızlı hareket ediyor) ya da detaylandırma (araştırmacının daha önce dokunulmamış ve hatta dikkate alınmamış bir alanı keşfederek çalışmasını tamamlamayı istemesi) için olma eğilimindedir. .

Sahada kurulan kişisel ilişkiler tatmin ediciyse veya orada heyecan verici yeni olaylar gelişiyorsa, çok cazip olabilirler. Bununla birlikte, ek verilerin toplanması, zaten doymuş kategoriler için veya teori için temel değeri olmayan kategoriler için zaman kaybı olabilir.

Bazen yeni bir şey olması ihtimaline karşı sahada bekleme eğilimi vardır, ancak çoğu zaman olmaz ve çalışma gereksiz uzatılmış olabilir. Bu eğilim, araştırmacının kuramsal doygunluk için gerekli olmayan “her şeyi bilme” kaygısıyla ilgili olabilir.

Araştırmanın temposunu önceden bilmek zordur, çünkü büyük ölçüde ortaya çıkan teorinin temposuna bağlıdır, bu tempo bazı noktalarda hızlı gelebilir ve bazen uzun gebelik dönemlerini içerebilir.

Bu zorluk bir sorun ortaya çıkarır: araştırma karıncaları için öneriler sunarken, teori üretmeyi amaçlayan sosyolog, veri toplama ve tüm proje için gerekli süreyi nasıl tahmin eder? Bu, inceleme kurullarının yanıtlanmasını istediği bir sorudur – ancak teori üretmeye odaklanan araştırmalar için yanıtlamak zordur, önceden planlanmış çizelgeler gerektiren doğrulama ve tanımlamaya adanmış olanlar için nispeten kolaydır.