Üç Boyutlu Bağlam Farkındalık Modeli– Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Profesyonel Ödev Sitesi. 0 (312) 276 75 93 @ Ödevlerinize Fiyat Almak için Mail Gönderin>> bestessayhomework@gmail.com @ Ödevcim'den Ödevleriniz İçin Hemen Fiyat Teklifi Alın. - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlara yardımcı oluyoruz. Whatsapp tuşunu kullanın. - Tez Yazdırma, Ücretli Ödev Yaptırma, Tez Merkezi, Proje Yazdırma, Üniversite Ödev Yaptırma, İstatistik Ödev Yaptırma, Literatür Taraması, Spss Analizi, Geçerlik Güvenirlik Analizi, Tez Danışmanlığı, Tez Proje Yazdırma, Uzaktan Eğitim Tez Yazma, Uzaktan Eğitim Proje Yazma, Eğitim Yönetimi Tezsiz Proje Yazımı, Pedagojik Formasyon Bitirme Tezi, Formasyon Tez Hazırlama, Eğitim Bilimleri Tez Yazma, İstatistik Soru Çözdürme, Makale Yazdırma, Bilkent Ödev Yaptırma, Autocad Ödev Yaptırma, Mimari Proje Çizilir, İç Mimari Proje Çizimi, Essay Yazdır, Assignment Yaptırma, Assignment Yazdır, Proje Yardımı Al, Tez Yazdır, Ödev Yaptır, Ödevimi Yap, Tez Yaptırma, Tez Yaptırmak İstiyorum, Tez Yaz, Tez Projesi Yaptır, Proje Ödevi Yap, İntihal Oranı Düşürme, İntihal Düşürme Yöntemleri, İntihal Oranı Düşürme Programı, Essay Yazdırma, Ödev Fiyatı Al, Parayla Ödev Yaptır, Parayla Tez Yazdır, Parayla Makale Yaz, Parayla Soru Çözdür, Özel Ders Al, Ödev Yardım, Ödevcim Yardım, Proje Sunumu Yaptır, Mühendislik Ödevi Yaptırma, Doktora Ödev Yaptır, Yüksek Lisans Ödev Yaptır, İnşaat Mühendisliği Ödevi Yaptırma, İnşaat Mühendisliği Tez Yazdırma, Proje Yazdırma, İnşaat Mühendisliği Proje Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, Veri Analizi, Veri Analizi Yaptırma, İstatistiksel Analiz, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Proje Hazırlama, En İyi Tez Yazım Merkezi, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçlarım Yorumlanması, Spss Ücretleri, Soru Çözdürme, Ödev, Ödevler, Ödev Hazırlatma, Proje Hazırlatma, Tez Hazırlatma, Tez Konuları, Makale Konuları, Proje Konuları, Ödev Konuları, Tez Yazma, Tez Yazdırma, Tez Yazımı, Tez Danışmanı, Yüksek Lisans Danışmanlık, Akademik Danışmanlık, Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemler Boğaziçi, Diferansiyel Denklemler Formülleri, Diferansiyel Denklemler Konuları, Python Ödev Yaptırma, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırmak İstiyorum, Ödev Yaptırma Siteleri, Akademik Danışmanlık, Yüksek Lisans Danışmanlık, Tez Proje Hazırlama Merkezi, Tez Hazırlama Merkezi Ankara, Ankara Yüksek Lisans Tez Yazdırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Spss Analiz Ücretleri, Veri Girişi Ücretleri, Spss Ödev Yaptırma, Spss Ücretleri, Ücretli Veri Analizi, İstatistik Tez Destek, Tez İçin İstatistikçi, Arduino Projeleri Satılık, Elektronik Projeler, Arduino İle Yaratıcı Projeler, İlginç Arduino Projeleri, Arduino Başlangıç Projeleri, Arduino Projeleri Basit, Elektronik Proje Yaptırma, Ödev Yaptırma Fiyatları, Güvenilir Ödev Siteleri, ödev yaptırma, ücretli ödev yaptırma, tez yaptırma, Ödev sitesi üniversite, Üniversite ödev YAPTIRMA, Parayla ödev YAPTIRMA, İstatistik ödev YAPTIRMA, Biyoistatistik ödev yaptirma, Odtü ödev yaptırma, Mühendislik ödev YAPTIRMA, Yönetim Muhasebesi ödev YAPTIRMA, staj defteri yazdırma, parayla ödev yapma sitesi, İngilizce ödev yapma uygulaması, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum ...

Üç Boyutlu Bağlam Farkındalık Modeli– Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

29 Temmuz 2022 Bilinçli farkındalık Bilinçli farkındalık egzersizleri Öz farkındalık Nedir 0
Teori Üretimi

Üç Boyutlu Bağlam Farkındalık Modeli

Farkındalık, bilgisayar destekli işbirlikçi çalışma ve bilgisayar destekli işbirlikçi öğrenmede işbirliği fırsatlarını ve verimliliği artırmak için yaygın olarak uygulanır. İşbirlikçi e-öğrenme ortamında her türlü kaynağın dağıtımı, öğrencilerin kişiselleştirilmiş bilgi ihtiyaçlarını karşılamak, etkili işbirliğine aracılık etmek ve bilginin sosyal inşa süreçlerini kolaylaştırmak için etkili öğrenme hizmetlerini gerektirir.

Bu makale, bu tür öğrenme hizmetlerini desteklemek için “Bağlam Farkındalığı (CA)” kullanımını önermektedir. ‘Bağlam-farkındalık (CA)’ için üç boyutlu bir kavramsal model önerilmiştir: Farkındalık Bilgi Bağlamına, Farkındalık Sosyal Bağlam ve Farkındalık Teknik Bağlam.

Farkındalık Üzerine Literatür Taraması

Farkındalık Kavramı

Tipik olarak, özellikle CSCW topluluğunda, Farkındalık genellikle “kendi faaliyetleriniz için bir bağlam sağlayan başkalarının faaliyetlerini anlamak” olarak tanımlanır. Daha somut olarak, farkındalık “kimin ‘etrafta’ olduğunu, hangi faaliyetlerin gerçekleştiğini, kimin kiminle konuştuğunu; günlük çalışma ortamında birbirinin bir görünümünü sağlar”.

Gutwin’e göre, farkındalık, insanların bireysel ve ortak faaliyetler arasında hareket etmelerine, diğerlerinin sözlerini yorumlayacakları bir bağlam sağlamalarına, başkalarının eylemlerinin önceden tahmin edilmesine izin vermelerine, görevleri ve kaynakları koordine etmek için gereken çabayı azaltmalarına ve daha sonra grup üyelerinin, birlikte daha etkili çalışır.

CSCW topluluğunda, araştırmacılar grup çalışmasında dört temel farkındalık kategorisi belirlediler:

(1) Resmi Olmayan Farkındalık, başkalarının fiziksel varlığına, işbölümüne ya da gündelik etkileşimi kolaylaştıran bir yapıştırıcı olarak görülen mevcut iş durumuna ilişkin genel anlamı ifade eder; (2) Sosyal Farkındalık, başkalarının niyetlerine, odaklarına, duygusal durumuna veya ilgi düzeyine dikkat eden konuşma ipuçları yoluyla oluşturulur; (3)Grup-yapısal Farkındalık, insanların bir gruptaki rollerinin, konumlarının ve sorumluluklarının tanınmasını ve grup süreçlerine yönelik bilinci içerir; ve (4) Çalışma Alanı Farkındalığı, diğerlerinin görev ortamındaki etkileşimi hakkındaki bilgileri araştırır.

Özellikle, Kimlik, Konum, Faaliyet Düzeyi, Eylemler, Niyetler, Değişiklikler, Nesneler vb. dahil olmak üzere, pratik farkındalık gereksinimleri ve grup yazılımı desteği için temel bir kelime sağlamak için Çalışma Alanı Farkındalığının bazı tipik öğeleri önerilmektedir.

CSCL çemberinde Goldman, Sosyal Farkındalık, Görev Farkındalığı ve Kavram Farkındalığı olmak üzere üç alt modülü içeren “Öğrenci Farkındalığı” terimini öne sürmüştür.

Buradaki Sosyal Farkındalık, CSCW’dekine benzer, ancak aynı zamanda öğrenicilerin rollerine veya grup öğrenimindeki iş bölümlerine ilişkin bilgileri içerir, bu da öğrenciler arasında etkili sosyal etkileşimleri kolaylaştırmaya işaret eder.

Görev Farkındalığı, bir görevin amacını, grubun görevi yerine getirirken belirli hedeflerini ve gereksinimlerini ve görevin gelecekteki gelişimi için planı anlamak da dahil olmak üzere, öğrencilerin bir görevi kişisel olarak veya işbirliği içinde nasıl başardıklarını gösterir. Kavram Farkındalığı, belirli bir aktivitenin veya bilginin öğrencilerin mevcut bilgilerine nasıl uyduğunun farkındalığıdır.

Farkındalık Modelleri

Farkındalık Modelleri genellikle farkındalık mekanizmalarını sunmak için kullanılır. Farkındalığın iki ünlü modeli vardır. Biri Benford’un Mekansal Modeli, diğeri ise Fuchs ve diğerlerinin olaya yönelik farkındalık modelidir.

Mekânsal Model, arabuluculuk etkileşimi için temel olarak mekanın özelliklerini kullanır ve bu altı anahtar kavramı kapsar: Ortam, Aura, Farkındalık, Odak, Nimbus ve Bağdaştırıcılar. Aura, belirli bir ortam içindeki bir nesnenin varlığını etkili bir şekilde sınırlayan ve potansiyel etkileşimin etkinleştiricisi olarak hareket eden bir alt uzay olarak tanımlanır.

Aura’da, belirli bir Ortamdaki nesneler arasındaki Farkındalık, Odak ve Nimbus aracılığıyla manipüle edilir. Fuchs ve arkadaşlarına göre, işbirlikçi süreçteki yönelim, bu süreçlerdeki olaylara dayanmaktadır. Zaman boyutunda, olaylar senkron veya asenkron olarak gerçekleşir.

Alakalılık boyutunda, olaylar iki türe ayrılabilir: kullanıcının mevcut ilgili olayına göre aynı (birleştirilmiş) ve farklı (birleştirilmemiş). Buna uygun olarak, dört farkındalık modu detaylandırılmıştır: (1) eşzamanlı-birleştirilmiş farkındalık, (2) eşzamanlı-birleştirilmiş farkındalık, (3) eşzamansız-birleştirilmiş farkındalık ve (4) eş zamanlı olmayan-birleştirilmiş farkındalık.


Farkındalık Nedir
Farkındalık örnekleri
Öz farkındalık Nedir
Bilinçli farkındalık egzersizleri
Bilinçli Farkındalık Nedir
Kişisel farkındalık örnekleri
Toplumsal farkındalık ne demek
Bilinçli farkındalık pdf


Farkındalık Teknolojisi

Pratik düzeyde, farkındalığın gerçekleştirilmesi için eksiksiz bir çerçeve üç temel adımı gerektirir: farkındalık bilgi kaynaklarını yakalamak, bilgi kaynaklarını işlemek ve farkındalık bilgisi üretmek ve Kullanım için farkındalığı temsil etmek. Araştırmacılar, medya alanları, video teknolojisi, grup yazılımı widget’ları vb. kullanarak insanların farkındalığı sürdürmelerine yardımcı olmaya çalıştılar.

Özellikle Gutwin ve ark. Rader Görünümü, Çoklu-WYSIWID (Gördüğünüz Ben Ne Yaparım) görünümü, WYSIWID gösterimi ve Workspace teleportalı dahil olmak üzere, çalışma alanı farkındalığını desteklemek için dört tür temel ve potansiyel widget sundu. Ogata et al. farkındalık bilgisi filtreleme için önerilen üç yaklaşım: İçeriğe dayalı filtreleme, İşbirliğine dayalı filtreleme, Eylem tabanlı filtreleme, ki burada üçüncü yaklaşım vurgulanmıştır.

e-Öğrenim Bağlamı

Geniş anlamda, e-öğrenme bağlamı, fiziksel ortamlardan sanal alanlara, bireysel ilgilerden sosyal kültüre, açık konuşmalardan zımni bilişe, teknik medyadan insan duygularına ve e-öğrenme durumlarını şekillendiren tüm bilgileri kapsar. 

Bu bölüm, e-öğrenme bağlamının bir çerçeve tanımını sunar. Bilgi, insan ve teknoloji, e-öğrenme ortamlarında üç temel unsur olarak vurgulanır.

Buna göre, bilgi bağlamı, sosyal bağlam ve teknik bağlam, e-öğrenme bağlamının birbirine bağımlı ve iç içe geçmiş 3 temel bileşeni olarak tanımlanabilir ve birlikte e-öğrenme için bağlamsal bir ortam oluşturur.

Bilgi Bağlamı

Bilgi, yalnızca öğrenme uygulaması için stratejik kaynak değil, aynı zamanda öğrenme çabalarının nesnesidir. Gerçek anlamının ötesinde, öğrenmede “bilgi” statik bir kavram değil, dinamik bir bağlamdır. Genel olarak, öğrenmedeki bilgi üç yönlü anlam içerir: (1) Bilgi, öğrenme etkinliklerinin nesneleridir; (2) Bilgi, toplumsal kültürle birlikte öznelerinden, İnsandan ve insan temelli sosyal ağdan ayrılamaz; (3) Öğrenme süreci, dinamik bir bilgi oluşturma sürecidir.

Bilgi bağlamı, bilgi nesneleri ve bunlar arasındaki ilişkilerle ilgilenir ve öğrenenlerin bilgi ilgi alanları, ihtiyaçları, uzmanlıkları ve deneyimleri gibi e-öğrenme için bilgi ile ilgili etkileyici karmaşıklıkları kapsar.

Bilgi iki biçimde bulunur: açık ve örtük. Örtülü ve açık bilgi kavramları ilk olarak Polanyi tarafından şaheser Kişisel Bilgi adlı eserinde tanıtıldı. Açık bilgi veya eklemli bilgi, kolayca kodlanan, temsil edilen ve eşzamansız olarak paylaşılan kelimeler, diyagramlar veya formüllerle ifade edilebilir.

Aksine, örtük bilgi veya açıklanamayan bilgi, tanımlanamaz, bağlamsaldır ve doğrudan kişisel bilişsel becerilerle ilgili olan, kişisel inançları ve değerleri somutlaştıran ve en iyi yüz yüze görüşme yoluyla iletilebilen kişisel deneyime dayanır.

E-öğrenme ortamlarında, bir yandan bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT’ler), açık bilgi sürecini kolaylaştırma ve öğrencilerin fikirlerini açıklamalarına yardımcı olma vaat ediyor.

Öte yandan, örtük bilgi, genellikle yüz yüze karşılaşmalar ve fiziksel yakınlık gerektiren yazılı veya sözlü talimatlar yerine, birlikte olmak, zaman geçirmek, aynı ortamda yaşamak gibi ortak faaliyetler yoluyla değiş tokuş edilir. Fiziksel olarak dağıtılmış bir e-öğrenme ortamında, bu nedenle, özellikle örtük boyutta bilgi bağlamını keşfetmek çok zordur.