Veri Analizi Süreci – Doktora Tezi – Tez Nasıl Yazılır?– Doktora – Ödevcim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Profesyonel Ödev Sitesi. 0 (312) 276 75 93 @ Ödevlerinize Fiyat Almak için Mail Gönderin>> bestessayhomework@gmail.com @ Ödevcim'den Ödevleriniz İçin Hemen Fiyat Teklifi Alın. - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlara yardımcı oluyoruz. Whatsapp tuşunu kullanın. - Tez Yazdırma, Ücretli Ödev Yaptırma, Tez Merkezi, Proje Yazdırma, Üniversite Ödev Yaptırma, İstatistik Ödev Yaptırma, Literatür Taraması, Spss Analizi, Geçerlik Güvenirlik Analizi, Tez Danışmanlığı, Tez Proje Yazdırma, Uzaktan Eğitim Tez Yazma, Uzaktan Eğitim Proje Yazma, Eğitim Yönetimi Tezsiz Proje Yazımı, Pedagojik Formasyon Bitirme Tezi, Formasyon Tez Hazırlama, Eğitim Bilimleri Tez Yazma, İstatistik Soru Çözdürme, Makale Yazdırma, Bilkent Ödev Yaptırma, Autocad Ödev Yaptırma, Mimari Proje Çizilir, İç Mimari Proje Çizimi, Essay Yazdır, Assignment Yaptırma, Assignment Yazdır, Proje Yardımı Al, Tez Yazdır, Ödev Yaptır, Ödevimi Yap, Tez Yaptırma, Tez Yaptırmak İstiyorum, Tez Yaz, Tez Projesi Yaptır, Proje Ödevi Yap, İntihal Oranı Düşürme, İntihal Düşürme Yöntemleri, İntihal Oranı Düşürme Programı, Essay Yazdırma, Ödev Fiyatı Al, Parayla Ödev Yaptır, Parayla Tez Yazdır, Parayla Makale Yaz, Parayla Soru Çözdür, Özel Ders Al, Ödev Yardım, Ödevcim Yardım, Proje Sunumu Yaptır, Mühendislik Ödevi Yaptırma, Doktora Ödev Yaptır, Yüksek Lisans Ödev Yaptır, İnşaat Mühendisliği Ödevi Yaptırma, İnşaat Mühendisliği Tez Yazdırma, Proje Yazdırma, İnşaat Mühendisliği Proje Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, Veri Analizi, Veri Analizi Yaptırma, İstatistiksel Analiz, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Proje Hazırlama, En İyi Tez Yazım Merkezi, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçlarım Yorumlanması, Spss Ücretleri, Soru Çözdürme, Ödev, Ödevler, Ödev Hazırlatma, Proje Hazırlatma, Tez Hazırlatma, Tez Konuları, Makale Konuları, Proje Konuları, Ödev Konuları, Tez Yazma, Tez Yazdırma, Tez Yazımı, Tez Danışmanı, Yüksek Lisans Danışmanlık, Akademik Danışmanlık, Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemler Boğaziçi, Diferansiyel Denklemler Formülleri, Diferansiyel Denklemler Konuları, Python Ödev Yaptırma, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırmak İstiyorum, Ödev Yaptırma Siteleri, Akademik Danışmanlık, Yüksek Lisans Danışmanlık, Tez Proje Hazırlama Merkezi, Tez Hazırlama Merkezi Ankara, Ankara Yüksek Lisans Tez Yazdırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Spss Analiz Ücretleri, Veri Girişi Ücretleri, Spss Ödev Yaptırma, Spss Ücretleri, Ücretli Veri Analizi, İstatistik Tez Destek, Tez İçin İstatistikçi, Arduino Projeleri Satılık, Elektronik Projeler, Arduino İle Yaratıcı Projeler, İlginç Arduino Projeleri, Arduino Başlangıç Projeleri, Arduino Projeleri Basit, Elektronik Proje Yaptırma, Ödev Yaptırma Fiyatları, Güvenilir Ödev Siteleri, ödev yaptırma, ücretli ödev yaptırma, tez yaptırma, Ödev sitesi üniversite, Üniversite ödev YAPTIRMA, Parayla ödev YAPTIRMA, İstatistik ödev YAPTIRMA, Biyoistatistik ödev yaptirma, Odtü ödev yaptırma, Mühendislik ödev YAPTIRMA, Yönetim Muhasebesi ödev YAPTIRMA, staj defteri yazdırma, parayla ödev yapma sitesi, İngilizce ödev yapma uygulaması, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum ...

Veri Analizi Süreci – Doktora Tezi – Tez Nasıl Yazılır?– Doktora – Ödevcim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

18 Mart 2021 Analiz yöntemleri Nelerdir? Makalede veri analizi Nedir Veri analiz yöntemler Veri analizi örnekler 0
Üreten Teori

Veri Analizi Süreci

Sonuçları sunmaya hazırlanmadan önce, disiplin içindeki diğer kişilerin nitel ve nicel bulguları nasıl açıkladığına ve sunduğuna örnek olarak kullanmak için diğer tezlerden, konferans sunumlarından ve dergi makalelerindeki materyalleri gözden geçirmek çok yararlıdır. Doktora adayına, sonuçları “bilgi laneti” nden kaçınacak şekilde sunmanın genel sürecinde rehberlik edecek ek ipuçları Şekil 6.6’da gösterilmektedir.

İster nitel ister nicel verilerden elde edilmiş olsun, ilgili tüm sonuçları, veri analizi sürecinin ayrıntılı bir açıklamasıyla birlikte özetleyin. Analiz tekniklerinin seçimi, adayın veri analizini yapmak için attığı adımları aydınlatmak için slaytta alıntı yapılmasını gerektirebilir. Analiz veya transkripsiyona yardımcı olmak için kullanılan tüm yazılım programlarını veya teknolojileri tanımlayın.

Güvenilirlik veya manipülasyon kontrollerini, kritik bir arkadaş veya meslektaş incelemecinin kullanımını veya veri analizi sırasında kullanılan diğer prosedürleri açıklayın. Bu veri analizi adımlarının netleştirilmesini komiteye sağladıktan sonra, şimdi bulguları sunmanın zamanı geldi.

Nicel bulguların sunulması. Savunma için hazırlanmadan önce, adayların araştırma sürecinin daha zor kısımlarından birini – verilerini analiz etmek için doğru istatistiksel tekniği seçerek başarılı bir şekilde başardıklarını varsayalım.

Nicel tez araştırması, altta yatan varsayımlara, gözlemlerin bağımsızlığına (ve sayısına) ve değişkenlerin ölçüm seviyelerine dayanan hipotezleri incelemek için birçok farklı yaklaşım ve çeşitli istatistik türlerini kullanacaktır. Hem parametrik testler hem de parametrik olmayan alternatifler olabilir; değişkenler arasındaki ilişkileri keşfetme teknikleri ve gruplar arasındaki farklılıkları tanımlama teknikleri yer alır.

Temel istatistiksel tekniklerin bir örneği Şekil 6.7’de verilmiştir. Bu liste hiçbir şekilde kapsamlı değildir ve doktora düzeyinde kullanılan istatistiksel olarak daha olgun gelişmiş tekniklerin çoğunu içermez (örneğin, yapısal eşitlik modellemesi, gizli büyüme eğrisi modelleri, hayatta kalma analizi, Monte Carlo simülasyonu). Verilerden öğrenmenin ve belirli sonuçları sunmanın yollarına ilişkin derinlemesine bir tartışma istatistikçilere aittir.

Nicel araştırmacılar, araştırma sorularını yanıtlamak ve / veya her bir hipotezi test etmek için kullanılan veri analizi tekniklerini uygun şekilde tanımlamalıdır. Çoğu durumda, savunma sunumunda görüntülenen sonuçlar tanımlayıcı istatistiklerle başlayacak ve ardından çıkarımsal istatistikler ve herhangi bir post hoc analiz veya etki boyutu kullanılarak hipotez testine geçecektir.

Veri analiz yöntemleri
Verilerin Analizi Nedir
Analiz yöntemleri
Analiz yöntemleri Nelerdir
Makalede veri analizi nasıl yapılır
Nitel veri analiz yöntemleri
Veri analizi örnekleri
Makalede veri analizi Nedir

Sunum sırasında, anahtar analiz tekniklerinin seçilmesinin gerekçesini tanıtmak için net bir açıklama, bulgularla ilgili tartışmayı kolaylaştıracaktır. Elbette zorluk, sonuçları araştırma soruları ve hipotezlerle paralel olacak şekilde organize etmektir.

Adayların, bulguları sergilemek için görsel olarak çekici tablolar ve şekiller oluşturması gerekecektir. SPSS, SAS, Stata, Minitab ve Excel gibi istatistiksel yazılım paketleri çıktı tabloları ve grafikleri oluşturacak olsa da, çoğu zaman bu bilgi kaynaklarının sunum amaçları için daha net bir şekilde gösterilmesi gerekir. Katılan hiç kimse bir masayı veya efsaneyi okumak için bir büyüteç almak istemeyecektir. Daha iyi bir seçenek, çıktıyı kullanıcı dostu veri ekranları sunmak için aday tarafından oluşturulan PowerPoint ve Prezi grafiklerine aktarmaktır.

Verilerden öğrenilenleri aktaran belirli sonuçlara dikkat çekin. Hipotez testini vurgulamak için çıkarımsal ifadeler kullanın ve bulguların özet ifadelerini sağladığınızdan emin olun. Nicel sonuçların slayt sunumunu basit ve dokunaklı tutun.

Nitel bulguların sunulması. Nitel verilerin sunumunun nicel verilerden farklı bir görünümü, hissi ve hikayesi vardır. Sonuçları sunmanın amacı ve düzeni, araştırma tasarımına bağlı olarak önemli ölçüde değişir. Nitel bulguların tartışılmasının başlangıcında tez araştırmasının amacının açıkça belirtilmiş bir hatırlatıcısı teşvik edilir.

Örneğin, temelli teorinin amacı teori oluşturmaktır, oysa bir vaka çalışmasının amacı bir durumu veya fenomeni tanımlamaktır. Bazı tasarımlar amaçlarıyla örtüşüyor. Anlatı araştırması, nicel bulguları genişletmeyi, yapılandırılmış araçlar geliştirmeyi ve algıları ve inançları yakalamayı amaçlayabilir. Adayların, araştırma araştırmasının yalnızca bir amacının seçilmesiyle sınırlandırılmasına gerek yoktur. Şekil 6.8, nitel araştırmanın yol gösterici amaçlarından bazılarını göstermektedir.

Veri analizi süreci, nitel tasarımla uyumlu olmalıdır. Sonuçların sunumu çalışmanın amacına göre yapılandırılmalıdır. Nitel araştırmayı tamamlayan adaylar, tezleri için seçilen aynı araştırma yaklaşımını kullanan diğer çalışmaları bularak terminoloji, analitik prosedürler ve verilerin sunumunda rehberlik bulabilirler.

Örneğin, bir sosyal hizmet doktora adayı, araştırma tasarımı için yorumlayıcı fenomenoloji kullandı, ancak daha sonra bulguları verimli bir şekilde sunma konusunda mücadele etti. ProQuest Dissertations and Thesis’te yöntemle ilişkili anahtar kelimeler için hızlı bir araştırma, adayın nitel sonuçları organize etmesi ve hazırlaması için kılavuz olarak kullanabileceği bir dizi uygulanabilir model ortaya çıkardı. Sonuçların tasarımla uyumlu bir şekilde nasıl görüntüleneceğine dair iyi yazılmış bir nitel model bulmanın büyük bir değeri vardır.

Nitel bulguları sunmanın kapsayıcı amacı, karmaşık, çok katmanlı fenomenlerin “kalın, zengin bir tanımını” sağlamaktır. Aday, komiteye veriler bağlamında bir durumu veya deneyimi nasıl daha iyi anladığını göstermelidir. Adaylar, adayın genel kavramsallaştırması ve soruşturma olgusunun analizi ile ilgili olarak kavramların veya veri kategorilerinin durumu için düzenleyici, kavramsal bir çerçeve sağlamayı planlamalıdır.

Komitenin adayın düşüncesini “görebilmesi” için kodlama sürecini ve temaların ve alt temaların kategorik organizasyonunu açıklayın. Komite, adayın araştırmasının amacı bağlamında ne bekleyeceği ve verilerin nasıl kullanıldığını daha iyi anlayacaktır.

Savunma sunumuna katılanlar, bulguların verilere dayandığını doğrulayabilmelidir (Lincoln ve Guba 1985). Raporlama stilleri, nitel sonuçları sunmak için değişiklik gösterecektir. Bazı adaylar, katılımcıların seslerinin duyulması için ham verileri sunma ve doğrudan alıntı yapma ihtiyacı bulacaktır. Örnek alıntılar, sunumda baskın olmadan bahsedilebilir ve belirtilmelidir.

Diğerleri, açıklayıcı alıntıların eklenmesiyle bulguları özetlemek için tanımlayıcı bir model kullanabilir. Ayrıca, bazı disiplinler ham verilerin, açıklayıcı bir özetin ve yorumlamanın kullanılmasını gerektirir. Nihayetinde adaylar, katılımcıların hikayesini açıkça anlatmak, verileri özetlemek ve yorumlamak arasında bir denge bulmalıdır.