Verilerin Toplanması – İzlanda’da Eğitim Sistemi – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Profesyonel Ödev Sitesi. 0 (312) *** 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödevcim'den Ödevleriniz İçin Hemen Fiyat Teklifi Alın. - 09:00 - 21:00 arası hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - Tez Yazdırma, Ücretli Ödev Yaptırma, Tez Merkezi, Proje Yazdırma, Üniversite Ödev Yaptırma, İstatistik Ödev Yaptırma, Literatür Taraması, Spss Analizi, Geçerlik Güvenirlik Analizi, Tez Danışmanlığı, Tez Proje Yazdırma, Uzaktan Eğitim Tez Yazma, Uzaktan Eğitim Proje Yazma, Eğitim Yönetimi Tezsiz Proje Yazımı, Pedagojik Formasyon Bitirme Tezi, Formasyon Tez Hazırlama, Eğitim Bilimleri Tez Yazma, İstatistik Soru Çözdürme, Makale Yazdırma, Bilkent Ödev Yaptırma, Autocad Ödev Yaptırma, Mimari Proje Çizilir, İç Mimari Proje Çizimi, Essay Yazdır, Assignment Yaptırma, Assignment Yazdır, Proje Yardımı Al, Tez Yazdır, Ödev Yaptır, Ödevimi Yap, Tez Yaptırma, Tez Yaptırmak İstiyorum, Tez Yaz, Tez Projesi Yaptır, Proje Ödevi Yap, İntihal Oranı Düşürme, İntihal Düşürme Yöntemleri, İntihal Oranı Düşürme Programı, Essay Yazdırma, Ödev Fiyatı Al, Parayla Ödev Yaptır, Parayla Tez Yazdır, Parayla Makale Yaz, Parayla Soru Çözdür, Özel Ders Al, Ödev Yardım, Ödevcim Yardım, Proje Sunumu Yaptır, Mühendislik Ödevi Yaptırma, Doktora Ödev Yaptır, Yüksek Lisans Ödev Yaptır, İnşaat Mühendisliği Ödevi Yaptırma, İnşaat Mühendisliği Tez Yazdırma, Proje Yazdırma, İnşaat Mühendisliği Proje Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, Veri Analizi, Veri Analizi Yaptırma, İstatistiksel Analiz, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Proje Hazırlama, En İyi Tez Yazım Merkezi, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçlarım Yorumlanması, Spss Ücretleri, Soru Çözdürme, Ödev, Ödevler, Ödev Hazırlatma, Proje Hazırlatma, Tez Hazırlatma, Tez Konuları, Makale Konuları, Proje Konuları, Ödev Konuları, Tez Yazma, Tez Yazdırma, Tez Yazımı, Tez Danışmanı, Yüksek Lisans Danışmanlık, Akademik Danışmanlık, Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemler Boğaziçi, Diferansiyel Denklemler Formülleri, Diferansiyel Denklemler Konuları, Python Ödev Yaptırma, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırmak İstiyorum, Ödev Yaptırma Siteleri, Akademik Danışmanlık, Yüksek Lisans Danışmanlık, Tez Proje Hazırlama Merkezi, Tez Hazırlama Merkezi Ankara, Ankara Yüksek Lisans Tez Yazdırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Spss Analiz Ücretleri, Veri Girişi Ücretleri, Spss Ödev Yaptırma, Spss Ücretleri, Ücretli Veri Analizi, İstatistik Tez Destek, Tez İçin İstatistikçi, Arduino Projeleri Satılık, Elektronik Projeler, Arduino İle Yaratıcı Projeler, İlginç Arduino Projeleri, Arduino Başlangıç Projeleri, Arduino Projeleri Basit, Elektronik Proje Yaptırma, Ödev Yaptırma Fiyatları, Güvenilir Ödev Siteleri, ödev yaptırma, ücretli ödev yaptırma, tez yaptırma, Ödev sitesi üniversite, Üniversite ödev YAPTIRMA, Parayla ödev YAPTIRMA, İstatistik ödev YAPTIRMA, Biyoistatistik ödev yaptirma, Odtü ödev yaptırma, Mühendislik ödev YAPTIRMA, staj defteri yazdırma ...

Verilerin Toplanması – İzlanda’da Eğitim Sistemi – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

28 Ocak 2022 Veri toplama Araçları Veri toplama Teknikler Verilerin toplanması 0
Araştırma Bulguları – Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Sörvey ve Test Cihazları

Bu çalışmanın geliştirme aşamasında, İzlanda’da kullanılan önceki anketlerin benimsenmesine ve Dörnyei’nin Üç Boyutlu İdeal Benlik, Olması Gereken Benlik ve L2 Ortamı’na uyması için uyarlanmasına karar verildi. L2 motivasyon sistemidir.

İzlanda’da kullanılan önceki anket, öğrencilerin İngilizce kullanımlarına ve dil öğrenimlerine yönelik görüşlerini ve tutumlarını keşfetmeyi amaçlıyordu ve ben tamamen yeni bir anket oluşturmak yerine anketlere öğeler ekleyip uyarlamayı seçtim. Anket anketi ayrıca Macaristan ve İzlanda’da kullanılan önceki araçlardan gelen ifadeleri ve soruları da benimser, ancak düzen, yapı ve dil bu test için yeniden düzenlenmiş ve uyarlanmıştır.

Sorular ayrıca, araştırmacı tarafından daha önce seçilen yedi bağlama özel faktöre göre katılımcıların İngilizce kullanımını keşfetmek için tasarlanmıştır: TV/müzik (izleme ve dinleme), Bilgisayarlar (oyun oynama), Eğitim (okulda İngilizce kullanma), Akranlar (arkadaşlarla konuşma), Aile (ebeveynlerle ve diğer aile üyeleriyle konuşma), Metinler (metinleri okuma) ve Lingua Franca (yurt içi ve yurt dışındaki yabancılarla konuşma) .

Daha sonra katılımcılara kendi algıladıkları kelime dağarcığı becerilerini, alıcı kelime büyüklüklerini ve bağlam dışında anlam sağlama yeteneklerini veya “görme” kelime dağarcığı olarak adlandırılan şeyi test etmek için iki kelime testi uygulandı. Bir test, öğrencilerin temel kelime büyüklüğünü keşfetmeye yönelik bir Evet-Hayır testiydi ve diğer test, öğrencilerin kelime bilgisi ölçeğini keşfetmeye yönelik bir Kelime Ölçeği testiydi.

Öğrencinin kelime dağarcığının boyutunu belirlemek için, Evet-Hayır kelime boyutu testi Meara & Milton’ın X_Lex’ine benzer şekilde kuruldu, ancak yukarıda belirtildiği gibi katılımcıların yaşına uyacak şekilde uyarlandı. Öğrenciler, öğrencilerin alıcı kelime büyüklüğünü keşfetmek için 120 kelime bilip bilmediklerini (anlamını vermeleri istenmedi) belirttiler.

Bu çalışma için Evet-Hayır test formatının bir kalem ve kağıt versiyonu tutuldu, ancak kullanılan sıklık listesi Word Express’ten türetildi: Çocuklardan elde edilen kelimelerin bir listesi olarak sözlü İngilizce’deki ilk 2500 kelime daha uygun görüldü. Bu çalışmanın amacı. Bu çalışma için, Word Express listesinin ilk beş seviyesinden (en sık 1250) 100 kelime kullanmayı seçtik.

Sözcükler rastgele seçildi ve analizin mevcut kullanım için uygunluğunu güçlendirmek için Cobb’un web sitesi Lextutor.ca’daki listenin güncellenmiş bir versiyonuyla karşılaştırıldı. Tahmin etme ve bilginin fazla tahmin edilmesi riskini azaltmak için sözde kelimeler dahil edildi. Sahte kelimeler aynı zamanda gerçek kelimelerin puanlarının, katılımcıların kelime dağarcığının bir tahminini verecek şekilde ayarlanmasına da izin verir. Böylece katılımcıların test için aldıkları puan 0 ile 100 arasındaydı.

İkinci kelime testi, öğrencinin kelime bilgisi ölçeğine bakmayı amaçladı ve öğrencilerden, Paribakht ve Wesche tarafından tanıtılan Kelime Bilgisi Ölçeği’nin (VKS) kendi kendini algılama geleneğinde İzlandaca’daki ilk testten 25 kelime için İzlandaca anlam vermelerini istedi. 

Bu tür testlerin, bu yaş grubuyla tam olarak test edilmemiş olmasına rağmen, öğrencilerin kelime dağarcığını değerlendirmede güvenilir olduğu zaten gösterilmiştir. Ölçek derecelendirmeleri, kelimenin tam bilinmemesinden kelimenin tanınmasına ve anlamını bilmeye kadar uzanır ve çoktan seçmeli testler ve evet-hayır testleri ile sıklıkla ilişkilendirilen tahmin etme faktörünü ortadan kaldırır.

Öğrencilere bir hedef kelimeler listesi sunuldu ve her bir kelime için bilgi düzeylerini belirtmeleri ve “görsel kelime dağarcığı” bilgilerini keşfetmeleri istendi. Bu nedenle katılımcılar, 0 ile 75 arasında toplam puan ile her bir madde için 0 ila 3 arasında bir puan aldı. Her iki durumda da, güvenilir sonuçlar elde etme umuduyla katılımcıların yaş ve bilişsel yeteneklerine uyum sağlamak için anket ve test değişiklikleri yapılır.


Veri toplama Teknikleri
Nicel araştırmada veri toplama Araçları
Veri toplama süreci
Birincil veri toplama Yöntemleri
Veri toplama Araçları
Verilerin toplanması
Anakütle hakkında veri toplama teknikleri
Veri toplama Teknikleri Mülakat


Verilerin Toplanması ve Analizi

Anketler ve testler 2010 sonbaharında bireysel sınıf gruplarına uygulandı. Genel olarak, anket ve test süresi tüm sınıflar için 30 ila 45 dakika arasında değişiyordu. Verilerin analizi için SPSS istatistik programı kullanıldı.

Bu çalışmadaki araştırma sorusu için, her bir madde ve kelimeye verilen cevapların genel bir görünümünü elde etmek için bir frekans analizi yapılmıştır. Bu, eksik verilere bakarak herhangi bir sorunlu öğe olup olmadığını tespit etmeye izin verdi.

Girdi hataları nedeniyle eksik verileri düzelttikten sonra, kalan eksik değerler bu örneklemdeki vakaların ortalama %3’ünden azdı ve değişken başına 1 ila 5 arasındaydı, bu nedenle, korunan eksik değerlerin yerine maksimum olasılık tahminlerinin kullanılmasına karar verildi. düzeltmeden öncekiyle aynı ortalama tahminler. Çok maddeli ölçekler ve kelime testleri, iç tutarlılık güvenilirliği açısından test edildi ve iyi alfa derecelendirmeleri elde edildi.

Anketlerin ve kelime dağarcığı testlerinin nicel analizi, tanımlayıcı istatistikler, korelasyon katsayısı ve motive edici faktörler, maruz kalma ve kelime testi sonuçları arasındaki ilişkinin incelenmesi için hiyerarşik çoklu regresyon analizini içerir.

Katılımcılar

Bu çalışmanın katılımcıları 2010 sonbaharında 4. sınıfta (8-9 yaşlarında) 416 İzlandalı öğrenciydi. İzlanda’da 4. sınıfa dört bin yüz otuz altı öğrenci ve bunların %68’i (2840) katıldı. 2010 yılında İzlanda’nın güneybatı kıyısında, başkent bölgesinde ve çevresinde okula gitti (İzlanda İstatistikleri).

378 öğrenciden oluşan temsili örneklemimizde, %63,3’ü (239 öğrenci) güneybatı bölgesinden gelirken, kalan %36.6’sı (139 öğrenci) ülkenin geri kalanını temsil etmektedir, İzlanda’da 12 ilkokuldan 190 kız ve 188 erkek öğrencidir. analiz için gönderildi. Bu nedenle verilerimiz odaktaki popülasyonu temsil etmektedir.

İzlanda’da okulda İngilizceye maruz kalma minimum düzeydedir ve asla 1-4. sınıflarda haftada 40 dakikadan fazla değildir. Ancak, Lefever’in (2007) bildirdiği gibi, bazı okullar düzenli maruz kalma ve sürekli kazanımı sürdürmek için bu 40 dakikayı haftada iki veya üç kez 10-15 dakikalık sınıflara böler.

Sonuçlar

Bu bölümdeki araştırma sorusu, Dörnyei (2005) tarafından öne sürülen motivasyonel boyut ile bağlama özgü değişkenlere bölünerek İngilizce kelime bilgisi arasındaki ilişkiyi ele almaktadır. Öğrencilerin maruz kalmaları, İngilizce’yi beklenen ve arzulanan kullanımları ile İngilizce kelime büyüklüğü arasındaki ilişkiyi gösteren sonuçlar belirlenir. Bu maddeler, hangi faktörlerin test puanlarındaki varyansı açıklamaya önemli ölçüde katkıda bulunduğunu görmek için araştırılır.