Yeterlilikler – Norveç’de Eğitim Sistemi – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Profesyonel Ödev Sitesi. 0 (312) 276 75 93 @ Ödevlerinize Fiyat Almak için Mail Gönderin>> bestessayhomework@gmail.com @ Ödevcim'den Ödevleriniz İçin Hemen Fiyat Teklifi Alın. - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - Tez Yazdırma, Ücretli Ödev Yaptırma, Tez Merkezi, Proje Yazdırma, Üniversite Ödev Yaptırma, İstatistik Ödev Yaptırma, Literatür Taraması, Spss Analizi, Geçerlik Güvenirlik Analizi, Tez Danışmanlığı, Tez Proje Yazdırma, Uzaktan Eğitim Tez Yazma, Uzaktan Eğitim Proje Yazma, Eğitim Yönetimi Tezsiz Proje Yazımı, Pedagojik Formasyon Bitirme Tezi, Formasyon Tez Hazırlama, Eğitim Bilimleri Tez Yazma, İstatistik Soru Çözdürme, Makale Yazdırma, Bilkent Ödev Yaptırma, Autocad Ödev Yaptırma, Mimari Proje Çizilir, İç Mimari Proje Çizimi, Essay Yazdır, Assignment Yaptırma, Assignment Yazdır, Proje Yardımı Al, Tez Yazdır, Ödev Yaptır, Ödevimi Yap, Tez Yaptırma, Tez Yaptırmak İstiyorum, Tez Yaz, Tez Projesi Yaptır, Proje Ödevi Yap, İntihal Oranı Düşürme, İntihal Düşürme Yöntemleri, İntihal Oranı Düşürme Programı, Essay Yazdırma, Ödev Fiyatı Al, Parayla Ödev Yaptır, Parayla Tez Yazdır, Parayla Makale Yaz, Parayla Soru Çözdür, Özel Ders Al, Ödev Yardım, Ödevcim Yardım, Proje Sunumu Yaptır, Mühendislik Ödevi Yaptırma, Doktora Ödev Yaptır, Yüksek Lisans Ödev Yaptır, İnşaat Mühendisliği Ödevi Yaptırma, İnşaat Mühendisliği Tez Yazdırma, Proje Yazdırma, İnşaat Mühendisliği Proje Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, Veri Analizi, Veri Analizi Yaptırma, İstatistiksel Analiz, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Proje Hazırlama, En İyi Tez Yazım Merkezi, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçlarım Yorumlanması, Spss Ücretleri, Soru Çözdürme, Ödev, Ödevler, Ödev Hazırlatma, Proje Hazırlatma, Tez Hazırlatma, Tez Konuları, Makale Konuları, Proje Konuları, Ödev Konuları, Tez Yazma, Tez Yazdırma, Tez Yazımı, Tez Danışmanı, Yüksek Lisans Danışmanlık, Akademik Danışmanlık, Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemler Boğaziçi, Diferansiyel Denklemler Formülleri, Diferansiyel Denklemler Konuları, Python Ödev Yaptırma, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırmak İstiyorum, Ödev Yaptırma Siteleri, Akademik Danışmanlık, Yüksek Lisans Danışmanlık, Tez Proje Hazırlama Merkezi, Tez Hazırlama Merkezi Ankara, Ankara Yüksek Lisans Tez Yazdırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Spss Analiz Ücretleri, Veri Girişi Ücretleri, Spss Ödev Yaptırma, Spss Ücretleri, Ücretli Veri Analizi, İstatistik Tez Destek, Tez İçin İstatistikçi, Arduino Projeleri Satılık, Elektronik Projeler, Arduino İle Yaratıcı Projeler, İlginç Arduino Projeleri, Arduino Başlangıç Projeleri, Arduino Projeleri Basit, Elektronik Proje Yaptırma, Ödev Yaptırma Fiyatları, Güvenilir Ödev Siteleri, ödev yaptırma, ücretli ödev yaptırma, tez yaptırma, Ödev sitesi üniversite, Üniversite ödev YAPTIRMA, Parayla ödev YAPTIRMA, İstatistik ödev YAPTIRMA, Biyoistatistik ödev yaptirma, Odtü ödev yaptırma, Mühendislik ödev YAPTIRMA, Yönetim Muhasebesi ödev YAPTIRMA, staj defteri yazdırma, parayla ödev yapma sitesi, İngilizce ödev yapma uygulaması, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum ...

Yeterlilikler – Norveç’de Eğitim Sistemi – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

24 Aralık 2021 8 anahtar yetkinlik Anahtar yetkinlik ve beceriler Sosyal ve vatandaşlıkla ilgili yetkinlikler 0
Güvenilirlik ve Geçerlilik – Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez

Yeterlilikler

Yeterlilikler, eğitim hareketliliğinin önemli bir hedefi ve sonucu olarak genel akademik zenginleştirme boyutunu yansıtır. Farklı akademik sistemlere adapte olarak, değişime bağlı olarak bir kariyer yolu planlama sürecinden geçerek ve çok farklı bir eğitim sistemine kişisel ve bilinçli bir bakış açısı kazandırarak gelişirler. Grup farklılıkları, öğrencilerin üniversitede yapılandırılmış (kurumsal örgütsel çabalar tarafından sağlanan) hareketlilik kalıplarına entegrasyonunun, hareketlilik sermayelerinin nicelik ve niteliğinin büyümesini teşvik ettiğini göstermektedir (sadece belirli beceriler değil, aynı zamanda akademik alandaki değişim biçimleri hakkındaki bilgileri de içerir). alan).

Grup MNE, ME ve NMNE gruplarına göre “Proje hedef belirleme”, “Proje planlama”, “Proje gerçekleştirme” ve “Ağ oluşturma ve etkileşim” konusundaki yeterliliklerinde daha iyi güvence göstermektedir (p < 0.05). Bu grup farkı, hareketlilik faaliyetlerini ve yollarını geliştirirken örgütsel becerilerini test etme şansına sahip olan motive olmuş/deneyimli katılımcılar adına daha doğru ve nesnel öz değerlendirme geliştirme eğilimini gösterebilir.

Mesleki büyüme, kişisel olgunluk ve kendini geliştirme değişkenleri, öğrenci örnekleri (ME, MNE ve NMNE grupları tarafından temsil edilir) arasında öz değerlendirmede istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar göstermez. Bu gözlem, hareketlilik yeterliliklerinin katılımcılar tarafından herhangi bir ileriye dönük araştırma veya profesyonel alana uygulanmadığı görüşünü desteklemektedir. Öğrencilerin, kariyerlerinin yatay boyutları ve kişisel gelişimleri (yurtdışında çalışmak ve seyahat etmek, uluslararası görevleri yerine getirmek için) için hareketlilik yeterliliklerinin önemini herhangi bir dikey boyuttan daha fazla vurgulama eğiliminde oldukları da önerilebilir.

Üniversite bağlamında öğrencilerin hareketlilik hedefleri ve yeterliliklerinin kapitalizasyon sürecini tanımlamak için, katılımcılardan tercih ettikleri uluslararası hareketlilik biçimlerini seçmelerini istedik. Üç öğrenci grubunun görüşleri, ya sağlanan sekiz olası uluslararası hareketlilik biçiminden biri seçilerek ya da kendi seçtikleri biri dahil edilerek, anket aracına yanıt verenlerin yanıtlarının yüzdeleri kullanılarak karşılaştırıldı. Sonuçlar aşağıdaki şemada sunulmuştur.

ME (motive/deneyimli) ve MNE (motive/deneyimsiz) grup üyeleri öncelikle yurtdışında bir sömestrden birkaç yıla kadar süren ve tam derece elde edilen (%81-59) uzun vadeli bir eğitim dönemiyle ilgilendiler. Ayrıca mesleki temalarına ayrılmış bir yaz okuluna (ME – %55, MEB – %43), yabancı bir işletmede staja (ME – %45, MEB – %53) ve uzaktan eğitim kurslarına katılmayı tercih etmektedirler. ME – %37, MEB – %45). Her iki grup da kültürel ve sosyopolitik konulara ayrılmış bir yaz okuluna katılmakla daha az ilgileniyor gibi görünmektedir (ME – %18, MEB – %12). ME grubunun dörtte birinden daha azı, uluslararası hareketliliğin bir biçimi olarak uluslararası seferi tercih ediyor (%18).

Aksine, NMNE grubu (motive olmayan/deneyimsiz) kültürel ve sosyopolitik konulara ayrılmış bir yaz okuluna (%37) ve uluslararası keşiflere (%49) daha fazla ilgi gösterdi. NMNE öğrencilerinin yarısından azı (motive olmayan/deneyimsiz) yurtdışında uzun vadeli bir eğitim dönemini (%37), yabancı bir kuruluşta staj yapmayı (%35) veya uzaktan eğitim kursunu (%21) tercih etti. Genel olarak, yanıt verenlerin tümü, eğitim yörüngelerinin öğrenme ve araştırma paketinde yer alan hareketlilik biçimleri hakkında iyi bilgi sahibi olduklarını gösterdiler.

Belirli hareketlilik geliştirme biçimleri için az ya da çok değerli bir araç olarak hareketlilik yeterlilik gelişim düzeylerini yorumlayabilirler. Yabancı dil bilgilerine ve kültürlerarası becerilerine olan güvenleri düşük olan öğrenciler, daha resmi olmayan ve genellikle daha az talepkar hareketlilik biçimleri (yaz okulları ve uluslararası keşifler) ararlar.

Hareketlilik kapasitelerine yönelik (gerçek hareketlilik deneyimine veya bunun için güçlü motivasyona dayalı olarak) daha olumlu (kapsayıcı) tutumlara sahip olan gruplar, daha iddialı bir hedef olan yurtdışında uzun vadeli bir eğitim belirler ve bu, bir yabancı diploması edinilmesiyle sonuçlanır. Yabancı işletmelerde ve belirli profesyonel temalara ayrılmış yaz okullarında stajlar tüm öğrenci gruplarına uygundur. Bu hareketlilik biçimleri, profesyonel kariyer önceliklerinin uluslararası boyutunda bunları birer basamak olarak kullananların ihtiyaçlarını karşılamaktadır.


Anahtar yetkinlik ve beceriler
Yeterlilik Nedir
Sosyal ve vatandaşlıkla ilgili yetkinlikler
Yeterlilikler nelerdir
Anahtar yetkinlikler
8 anahtar yetkinlik
Anahtar yetkinlikler MEB
Eğitimle kazanılan yeterlilikler


Tartışma

Anket sonuçları, öğrenci hareketliliği analizinin potansiyellerini ve sınırlamalarını göstermektedir. Rus öğrencilerin hareketlilik tutumları ve faaliyetleri (NArFU örneği tarafından temsil edilmektedir) sembolik üniversite değişim sistemine dahil edilmiştir (bireysel hareketlilik için finansal ve kurumsal destek elde etmek için bireysel tercihleri ​​ve yeterlilikleri değerli kaynaklara dönüştürmek).

Öğrenciler, becerilerini ve kişisel tutumlarını kurumsal hedeflerle (uluslararasılaşma dahil) ilişkilendirmek için “akademik hareketlilik” dilini kullanırlar. Bunu, gerçek bir eğitimsel ya da profesyonel niş (enstitü, program ya da araştırma projesi) bağlamında potansiyel ya da aktif olarak hareketli olma öz tanımlarına uygularlar.

NArFu öğrencilerinin hareketlilik adımları ve yörüngeleri, üniversite eğitim profili tarafından sağlanan, uluslararası, bölgesel ve sınır ötesi etkileşim yoluyla geliştirilen ve çoklu anlaşmalar, işbirliği tüzükleri vb. Ankete katılanlar, çoğunlukla yurtdışında eğitim görme veya çalışma ile ilgili genel deneyim tarafından sağlanan bilgi ve becerilere, akademik başarının etkinliğinden daha yüksek bir değer atfetme eğilimi göstermektedirler.

Hareket halindeki öğrencilerin “Yabancı dil ve kültür bilgisi” gibi “uluslararası özel” becerilere daha fazla odaklanmış göründüğü durumu (küçük NArFU örneklemi nedeniyle dikkatli bir şekilde) yansıtabilir. Sağlanan yanıtlarda, araştırma ve mesleki becerileri (örgütsel yeterlilikler, analitik beceriler, eleştirel düşünme ve problem çözme yaklaşımı) hareketlilik yörüngelerinin içeriği ve hedefleriyle bağlantılı değildir.

Öğrenci hareketliliği kariyerinin gelişimi, kişinin üniversite uluslararasılaşma bağlamına giriş seviyeleri boyunca düzenlenen entelektüel ve iletişimsel (ağ oluşturma) sermaye kazanmanın birkaç adımını içerir. Bununla birlikte, üniversite uluslararasılaşma alanının, diğer mesleki veya kültürel kaynaklar için hareketlilik sermaye değişimi modları tarafından belirtilen öğrenciler için sınırlamaları olduğunu belirtmek de önemlidir.

Sofistike hareketlilik sermayesine sahip öğrenci, uygulamasının farklı (hatta hedeflerine zıt) alanları arasında seçim yapmalıdır. Az sayıda yanıt, hareketli öğrencilerin dikkatlerini diğer (kültürler arası ve eğitimin yanı sıra) becerilere ve bilgi gelişimine çevirme ve böylece endüstriyel veya akademik dünyaya (büyük olasılıkla ulusal düzeyde) etkili bir şekilde katılmalarını sağlama zorluğuyla karşı karşıya olduklarını göstermektedir.

Hareketlilik sermayesi, mesleki beceri konfigürasyonunun bir parçası olarak (bilimlerin küreselleşmesi durumunda olduğu gibi) ek (uygulamalı) bir değer kazanabilir, ancak daha sonra araştırma gibi diğer (daha önemli) yeterliliklerle birleştirilmesi gerekir.