Yükseköğretimin Bağlamı – Estonya Eğitim Sistemi – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Profesyonel Ödev Sitesi. 0 (312) 276 75 93 @ Ödevlerinize Fiyat Almak için Mail Gönderin>> bestessayhomework@gmail.com @ Ödevcim'den Ödevleriniz İçin Hemen Fiyat Teklifi Alın. - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - Tez Yazdırma, Ücretli Ödev Yaptırma, Tez Merkezi, Proje Yazdırma, Üniversite Ödev Yaptırma, İstatistik Ödev Yaptırma, Literatür Taraması, Spss Analizi, Geçerlik Güvenirlik Analizi, Tez Danışmanlığı, Tez Proje Yazdırma, Uzaktan Eğitim Tez Yazma, Uzaktan Eğitim Proje Yazma, Eğitim Yönetimi Tezsiz Proje Yazımı, Pedagojik Formasyon Bitirme Tezi, Formasyon Tez Hazırlama, Eğitim Bilimleri Tez Yazma, İstatistik Soru Çözdürme, Makale Yazdırma, Bilkent Ödev Yaptırma, Autocad Ödev Yaptırma, Mimari Proje Çizilir, İç Mimari Proje Çizimi, Essay Yazdır, Assignment Yaptırma, Assignment Yazdır, Proje Yardımı Al, Tez Yazdır, Ödev Yaptır, Ödevimi Yap, Tez Yaptırma, Tez Yaptırmak İstiyorum, Tez Yaz, Tez Projesi Yaptır, Proje Ödevi Yap, İntihal Oranı Düşürme, İntihal Düşürme Yöntemleri, İntihal Oranı Düşürme Programı, Essay Yazdırma, Ödev Fiyatı Al, Parayla Ödev Yaptır, Parayla Tez Yazdır, Parayla Makale Yaz, Parayla Soru Çözdür, Özel Ders Al, Ödev Yardım, Ödevcim Yardım, Proje Sunumu Yaptır, Mühendislik Ödevi Yaptırma, Doktora Ödev Yaptır, Yüksek Lisans Ödev Yaptır, İnşaat Mühendisliği Ödevi Yaptırma, İnşaat Mühendisliği Tez Yazdırma, Proje Yazdırma, İnşaat Mühendisliği Proje Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, Veri Analizi, Veri Analizi Yaptırma, İstatistiksel Analiz, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Proje Hazırlama, En İyi Tez Yazım Merkezi, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçlarım Yorumlanması, Spss Ücretleri, Soru Çözdürme, Ödev, Ödevler, Ödev Hazırlatma, Proje Hazırlatma, Tez Hazırlatma, Tez Konuları, Makale Konuları, Proje Konuları, Ödev Konuları, Tez Yazma, Tez Yazdırma, Tez Yazımı, Tez Danışmanı, Yüksek Lisans Danışmanlık, Akademik Danışmanlık, Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemler Boğaziçi, Diferansiyel Denklemler Formülleri, Diferansiyel Denklemler Konuları, Python Ödev Yaptırma, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırmak İstiyorum, Ödev Yaptırma Siteleri, Akademik Danışmanlık, Yüksek Lisans Danışmanlık, Tez Proje Hazırlama Merkezi, Tez Hazırlama Merkezi Ankara, Ankara Yüksek Lisans Tez Yazdırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Spss Analiz Ücretleri, Veri Girişi Ücretleri, Spss Ödev Yaptırma, Spss Ücretleri, Ücretli Veri Analizi, İstatistik Tez Destek, Tez İçin İstatistikçi, Arduino Projeleri Satılık, Elektronik Projeler, Arduino İle Yaratıcı Projeler, İlginç Arduino Projeleri, Arduino Başlangıç Projeleri, Arduino Projeleri Basit, Elektronik Proje Yaptırma, Ödev Yaptırma Fiyatları, Güvenilir Ödev Siteleri, ödev yaptırma, ücretli ödev yaptırma, tez yaptırma, Ödev sitesi üniversite, Üniversite ödev YAPTIRMA, Parayla ödev YAPTIRMA, İstatistik ödev YAPTIRMA, Biyoistatistik ödev yaptirma, Odtü ödev yaptırma, Mühendislik ödev YAPTIRMA, Yönetim Muhasebesi ödev YAPTIRMA, staj defteri yazdırma, parayla ödev yapma sitesi, İngilizce ödev yapma uygulaması, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum ...

Yükseköğretimin Bağlamı – Estonya Eğitim Sistemi – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

18 Ekim 2021   Maliyeti Nedir ve Ödemem Gereken Harç Ücreti Ne Kadar Üniversitelerde alınacak tedbirler YÖK Covid-19 kılavuz YÖK uzaktan eğitim Rehberi YÖK yüz yüze eğitim kararı 0
Öğrenme Sistemi – Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Yükseköğretimin Bağlamı ve Temel Özellikleri

Bağımsızlığın restorasyonundan bu yana geçen dönemde yükseköğretim sisteminde önemli değişiklikler meydana geldi. Bu sadece yükseköğretim kurumlarının sayısındaki artışta değil, aynı zamanda finansman, insan kaynakları yönetimi, kalite güvencesi, araştırma ve yenilik, eşitlik, işgücü piyasasına bağlantılar ve uluslararasılaşma alanlarındaki gelişmelerde de görülmektedir.

Bunlar aşağıda daha ayrıntılı olarak tartışılmaktadır. Bu bölüm, Estonya’da yüksek öğrenimi şekillendiren temel bağlamsal faktörleri sağlar ve Estonya’daki yüksek öğrenim politikasında neyin ayırt edici olduğunu belirleyerek okuyuculara yardımcı olmaya çalışır. İlk olarak, yönetişim, yönlendirme ve planlama genel başlığı altında, yükseköğretim sektörünün temel özelliklerini, derece yapılarını, yükseköğretim politikası alanındaki ana oyuncuları ve başlıca politika belgelerini ve düzenlemelerini ele alıyoruz.

Yönetim, yönlendirme ve planlama

Yüksek öğretim sağlayan üç tür eğitim kurumu vardır: üniversiteler (ülikol), profesyonel yüksek öğretim kurumları (rakenduskõrgkool) ve mesleki eğitim okulları (kutseõppeasutus). Hem kamu (veya devlet) hem de özel yükseköğretim kurumları faaliyette bulunmaya yetkilidir. Toplamda, 2001/02 akademik yılından on daha az olmak üzere, 2005 yılında yüksek öğretim veren 39 kurum vardı. 2006-2007 öğretim yılında bu sayı daha da 35’e düşmüştür.

Altı devlet üniversitesi vardır: Tallinn Üniversitesi (2005’te 7350 öğrenci ile), Tartu Üniversitesi (18 536) – ülkenin en eskisi (1632’de kuruldu), Tallinn Teknoloji Üniversitesi (10 700), Estonya Üniversitesi Yaşam Bilimleri (4 752), Estonya Müzik ve Tiyatro Akademisi (567) ve Estonya Sanat Akademisi (962).

Bu kurumlar 1991’de zaten mevcut olmasına rağmen, o zamandan beri operasyonlarında önemli değişiklikler meydana geldi. İlk olarak, eskiden Bilimler Akademisi’nin bir parçası olan bazı enstitüler üniversitelere entegre edildi. İkincisi, iki üniversite geçen yıl önemli bir değişim geçirdi. Mevcut Tallinn Üniversitesi (1919’da Tallinn Pedagoji Üniversitesi olarak kuruldu), 2005 yılında Estonya Akademik Kütüphanesi, Estonya Beşeri Bilimler Enstitüsü, Estonya Bilimler Akademisi Tarih Enstitüsü ve Tallinn Pedagoji Üniversitesi’nin birleşmesinin sonuçlarıdır.

Estonya Sanat Akademisi (1914’te kuruldu) birleşme operasyonunda yer aldı, ancak birleşme sürecinden çıktı. Yaşam Bilimleri Üniversitesi de büyük ölçüde eski Estonya Tarım Üniversitesi (1951’den kalma) üzerine inşa edilmiş olarak 2005 yılında kurulmuştur. Ayrıca, bu üniversitelerin birçoğu son on yılda bir dizi yarı bağımsız (bölgesel) kolej kurmuştur. Devlet üniversiteleri birlikte 2005 yılında Estonya yüksek öğrenimine kayıtlı 68 287 öğrencinin yaklaşık üçte ikisine hizmet vermiştir.

YÖK Covid-19 kılavuz
YÖK uzaktan eğitim kararı 2021
Bulaşıcı hastalıklarda alınması gereken küresel önlemler
YÖK yüz yüze eğitim kararı
Uzaktan eğitim YÖK
YÖK uzaktan eğitim Rehberi
YÖK rehber
Üniversitelerde alınacak tedbirler

Nispeten küçük beş özel üniversite vardır ve bunların çoğu sadece birkaç disiplinde programlar sunar. Sunulan en önemli alanlar işletme, hukuk, medya, sanat ve beşeri bilimler ve bilgi teknolojisidir. 2005 yılında öğrenci sayıları 116 ile 2 547 arasında değişmekte olup, toplamda 6 467 öğrencisi bulunmaktadır.

Sekiz profesyonel yüksek öğretim kurumu, 2005 yılında 7 142 öğrenciye hizmet veren bu sektörün kamu bölümünü oluşturmaktadır. Boyutları 166 ile 2 111 arasında değişmektedir. Ek olarak, hepsi çok küçük boyutta olan on üç özel profesyonel yüksek öğretim kurumu (toplam 7 452 öğrenci) vardır, ancak özel kurumların en büyüğü en büyük kamu profesyonel yüksek öğretim kurumundan (yani 2 538 öğrenci) daha büyüktür.

Özel üniversiteler gibi, özel profesyonel yüksek öğretim kurumları da çoğunlukla işletme, bilgi teknolojisi, sanat ve beşeri bilimlere değil, aynı zamanda teolojiye de odaklanır.

Üçüncü sektör olan mesleki eğitim okulları, altı kamu kurumu ve bir özel kurumdan oluşmaktadır. Bu sektördeki toplam öğrenci sayısı 4 359’dur. Boyutları 30 ile 1 322 arasında değişmektedir. Bu kurumlar sadece yükseköğretim değil, ortaöğretim düzeyinde de eğitim sunmaktadır.

Derece yapıları son on yılda düzenli olarak değiştirilmiştir, bu nedenle resmi olarak bir dizi farklı yeterlilik yapısı bir arada bulunmaktadır. Bununla birlikte, 2002’de tanıtılan en son yeterlilik yapısına odaklanmak en uygun görünmektedir. Üniversiteler Lisans (üç yıl, 180 ECTS6 kredisi veya istisnai olarak 240 AKTS kredisi, bakalaureusekraad), Yüksek Lisans (bir-iki yıl, 60-120 AKTS kredisi) sunmaktadır. , magistrikraad) ve doktora programları (üç ila dört yıl, doktorikraad) yer alır.

Tıp, eczacılık, diş hekimliği, veterinerlik, mimarlık ve inşaat mühendisliği Lisans-Yüksek Lisans yapısından muaftır. Bu programlar (hala), doğrudan Yüksek Lisans derecesine (300-360 AKTS kredisi) giden entegre katmanlara sahiptir. Devlet profesyonel yüksek öğretim kurumları çoğunlukla dört yıllık Lisans programları (rakenduskõrgharidus) sunar, ancak bazı programlar üç yıl, bazıları dört buçuk yıldır.

Öğrenciler üniversitelerde eğitimlerine devam edebilirler ancak çoğu zaman köprü kurslarına ihtiyaç duyarlar. Devlet kurumlarının Yüksek Lisans programları (bazı koşullar altında) sunmasına izin verilir, ancak 2006/2007 itibariyle, üç devlet profesyonel yüksek öğretim kurumu (T artu Havacılık Koleji, Estonya Denizcilik Akademisyeni ve Estonya Denizcilik Akademisi) tarafından kayıtlı yalnızca altı yüksek lisans programı vardı. 

Özel mesleki yüksek öğretim kurumları çoğunlukla üç yıllık programlar sunar, bazıları da Yüksek Lisans programları sunar. Mesleki eğitim okulları profesyonel yüksek öğretim programları sunmaktadır. Son 2006-2015 Estonya Yüksek Öğretim Stratejisi, bu programların çoğunun kapatılmasını veya okulların profesyonel yüksek öğretim kurumlarına yükseltilmesini öngörmektedir.

Yüksek öğrenime erişim, Üniversiteler Kanunu ve Mesleki Yüksek Öğrenim Kurumları Kanunu ile düzenlenmektedir. Genel bir ortaokul bitirme sertifikası (12 yıllık eğitim) veya bir orta mesleki okul bitirme sertifikası (farklı uzunluktaki niteliklere dayalı olarak) ve Devlet Sınav Sertifikası olan öğrenciler yüksek öğrenime girebilirler.

Ek olarak, ilgili yabancı yeterliliğe sahip olanlar erişim kazanabilir. Ancak tüm öğrenciler için erişim, yükseköğretim kurumlarının takdirine bağlıdır. Liyakat, belirli programlara erişimde baskın rol oynar.

Yükseköğretim kurumları, sırasıyla Savunma ve İçişleri Bakanlığı’nın denetiminde olan Milli Savunma Koleji ve her ikisi de profesyonel yükseköğretim kurumu olan Kamu Hizmeti Akademisi dışında, Eğitim ve Araştırma Bakanlığı’nın himayesindedir.

Yükseköğretim politikasındaki ana oyuncuları tanımlamadan önce, başlıca politika gelişmelerini üç aşamada özetlemek faydalı olacaktır. İlk aşama (1989 – 1995), Sovyet sisteminden ayrılmayı ve yeni bir yasal çerçeve oluşturmayı ima etti. 1996 Yüksek Öğrenim Standardının önünü açan 1995 Üniversite Yasasını gerçekleştirmek için çok çaba sarf edildi.