Anadil Derneği  – İzlanda’da Eğitim Sistemi – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Profesyonel Ödev Sitesi. 0 (312) *** 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödevcim'den Ödevleriniz İçin Hemen Fiyat Teklifi Alın. - 09:00 - 21:00 arası hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - Tez Yazdırma, Ücretli Ödev Yaptırma, Tez Merkezi, Proje Yazdırma, Üniversite Ödev Yaptırma, İstatistik Ödev Yaptırma, Literatür Taraması, Spss Analizi, Geçerlik Güvenirlik Analizi, Tez Danışmanlığı, Tez Proje Yazdırma, Uzaktan Eğitim Tez Yazma, Uzaktan Eğitim Proje Yazma, Eğitim Yönetimi Tezsiz Proje Yazımı, Pedagojik Formasyon Bitirme Tezi, Formasyon Tez Hazırlama, Eğitim Bilimleri Tez Yazma, İstatistik Soru Çözdürme, Makale Yazdırma, Bilkent Ödev Yaptırma, Autocad Ödev Yaptırma, Mimari Proje Çizilir, İç Mimari Proje Çizimi, Essay Yazdır, Assignment Yaptırma, Assignment Yazdır, Proje Yardımı Al, Tez Yazdır, Ödev Yaptır, Ödevimi Yap, Tez Yaptırma, Tez Yaptırmak İstiyorum, Tez Yaz, Tez Projesi Yaptır, Proje Ödevi Yap, İntihal Oranı Düşürme, İntihal Düşürme Yöntemleri, İntihal Oranı Düşürme Programı, Essay Yazdırma, Ödev Fiyatı Al, Parayla Ödev Yaptır, Parayla Tez Yazdır, Parayla Makale Yaz, Parayla Soru Çözdür, Özel Ders Al, Ödev Yardım, Ödevcim Yardım, Proje Sunumu Yaptır, Mühendislik Ödevi Yaptırma, Doktora Ödev Yaptır, Yüksek Lisans Ödev Yaptır, İnşaat Mühendisliği Ödevi Yaptırma, İnşaat Mühendisliği Tez Yazdırma, Proje Yazdırma, İnşaat Mühendisliği Proje Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, Veri Analizi, Veri Analizi Yaptırma, İstatistiksel Analiz, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Proje Hazırlama, En İyi Tez Yazım Merkezi, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçlarım Yorumlanması, Spss Ücretleri, Soru Çözdürme, Ödev, Ödevler, Ödev Hazırlatma, Proje Hazırlatma, Tez Hazırlatma, Tez Konuları, Makale Konuları, Proje Konuları, Ödev Konuları, Tez Yazma, Tez Yazdırma, Tez Yazımı, Tez Danışmanı, Yüksek Lisans Danışmanlık, Akademik Danışmanlık, Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemler Boğaziçi, Diferansiyel Denklemler Formülleri, Diferansiyel Denklemler Konuları, Python Ödev Yaptırma, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırmak İstiyorum, Ödev Yaptırma Siteleri, Akademik Danışmanlık, Yüksek Lisans Danışmanlık, Tez Proje Hazırlama Merkezi, Tez Hazırlama Merkezi Ankara, Ankara Yüksek Lisans Tez Yazdırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Spss Analiz Ücretleri, Veri Girişi Ücretleri, Spss Ödev Yaptırma, Spss Ücretleri, Ücretli Veri Analizi, İstatistik Tez Destek, Tez İçin İstatistikçi, Arduino Projeleri Satılık, Elektronik Projeler, Arduino İle Yaratıcı Projeler, İlginç Arduino Projeleri, Arduino Başlangıç Projeleri, Arduino Projeleri Basit, Elektronik Proje Yaptırma, Ödev Yaptırma Fiyatları, Güvenilir Ödev Siteleri, ödev yaptırma, ücretli ödev yaptırma, tez yaptırma, Ödev sitesi üniversite, Üniversite ödev YAPTIRMA, Parayla ödev YAPTIRMA, İstatistik ödev YAPTIRMA, Biyoistatistik ödev yaptirma, Odtü ödev yaptırma, Mühendislik ödev YAPTIRMA, staj defteri yazdırma ...

Anadil Derneği  – İzlanda’da Eğitim Sistemi – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

18 Ocak 2022 izlanda'nın zenginlik kaynakları İzlandaca alfabesi İzlandaca öğrenmek kolay mi 0
Pilot Çalışma – Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Anadil Derneği 

İspanyol grubu gibi, Japonca dersleri de çoğunlukla konuşma pratiğinden oluşur. Bu derslerin temel amacı, öğrencilere Japon gelenekleri hakkında sağlam bir bilgi vermek, onların geçmişlerini anlamalarına yardımcı olmaktır. Japon grubunun öğretmenleri, öğrencilerinin Japonya’daki akrabalarıyla iletişim halinde kalabilmeleri için güçlü konuşma becerileri geliştirmeleri gerektiğine inanıyor. Ayrıca öğrencilerin gözünde olumlu bir Japonya imajı yaratmayı hedefliyorlar çünkü bu, çocukların gelecekte ikinci kültürlerine (bu örnekte Japon) saygı duymalarına yardımcı olacaktır.

Yukarıdaki örneklerden de anlaşılacağı gibi, tüm grupların ana dili öğretiminde farklı yöntemleri vardır. Bir dil grubunun kültürel ve eğitimsel geleneklerini belirleyen ve öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayan belirli değerlere bağlıdır. Bununla birlikte, tüm öğretmenlerin iki dilli/iki kültürlü çocukları ana dil kültürlerine karşı olumlu bir tutum sergilemeleri ve gelecekte bu kültürleri geliştirmeleri için teşvik etme görevi vardır.

Ana Dil Derneği’nin tüm öğretmenleri ve Yönetim Kurulu üyeleri, İzlanda’da yaşayan iki dilli çocukların ana dillerinden destek almaları gerektiğine kuvvetle inanmaktadır. Ne yazık ki, dernek, öğrencilerine yalnızca sınırlı miktarda ders saati sağlayabilir. Dolayısıyla programın başarısı, çocukların bir hafta boyunca ana dillerini öğrenmek için ne kadar zaman harcadıklarına bağlıdır. Bu durumda anadil öğretiminde zorunlu okulların desteklenmesi kuşkusuz iki dilli çocuklar için faydalı olacaktır. Bu destek sadece İzlanda’da yaşayan yabancı çocuklar için değil, aynı zamanda geleceğin toplumu için de üretken olacaktır.

Araştırma Sorusu ve Araştırmanın Amacı

Anket, Móðurmál’da (Ana Dil Derneği) hafta sonu anadil kurslarına katılan iki dilli çocukların ailelerinden anadil eğitiminin değeri hakkında bilgi toplamak için oluşturulmuştur. Bu, çocuklarının okuma, yazma ve sözlü L1 ve L2 yeterliliklerini, sosyal ve dilsel kimliklerini, dil öğrenimi ve kullanımına yönelik tutumlarını öğrenmeyi içeriyordu.

Araştırmada ayrıca katılımcılara göre zorunlu okullarda ana dil desteğine ihtiyaç olup olmadığının araştırılması amaçlanmıştır. Anketin diğer amacı, farklı dil gruplarının cevapları arasında bir fark olup olmadığını ve eğer öyleyse, bu farklılığı neyin etkilediğini görmekti.

Ankette aşağıdaki alt gruplar tarafından temsil edilen 37 soru vardı:

1) Katılımcıların sözlü, yazma ve okuma L1 ve L2 yeterlikleri ile ilgili sorular. Bu sorular, katılımcıların anadil ve birinci yabancı dil düzeylerinin ne düzeyde olduğunu ve yeterlilik düzeylerinin çocuklarına anadil desteğinin önemine ilişkin görüşleri ile ilişkili olup olmadığını anlamak için oluşturulmuştur;
2) Katılımcıların çocuklarının L1 ve L2 yeterlikleri ile ilgili sorular. Çocukların ana dillerinde mi yoksa İzlandaca/diğer D2’de mi daha yetkin olduklarını öğrenmek önemliydi;
3) Çocukların dilsel ve sosyal kimlikleriyle ilgili sorular. Çok kültürlü bir ortama yerleştirilen çocuklar, belirli bir dilsel ve sosyal davranış kalıbı geliştirirler. Çocukların kendilerini yabancı mı yoksa İzlandalı mı gördüğünü, dil tercihlerinin neler olduğunu vb. ebeveynlerinden öğrenmek önemliydi;
4) Katılımcıların anadili ve yabancı dil öğrenimi ve kullanımına yönelik tutumları ile ilgili sorular. Ebeveynlerin dil kullanımına ve öğrenmeye yönelik tutumları genellikle çocukların yeterlilik düzeylerini ve dil öğrenme isteklerini şekillendirir;
5) Katılımcıların anadil desteğine yönelik tutumları ile ilgili sorular. Deneklere, çocuklarının anadillerinden yeterince destek alıp almadıkları, okullarda anadil derslerinin olmasını isteyip istemedikleri ve bu derslerden ne bekledikleri sorulmuştur.


izlanda’da yaşayan türkler
İzlandaca
İskandinav dilleri
İzlanda resmi dili
İzlandaca alfabesi
İzlandaca öğrenmek kolay mi
Norveççe ve İsveççe arasındaki fark
izlanda’nın zenginlik kaynakları


Katılımcılar

Denekler, ek hafta sonu ana dil kurslarına katılan çocukların ebeveynleriydi ve dört farklı dil grubu tarafından temsil edildi: İngilizce grubu, Rusça grubu, İspanyolca grubu ve Japonca grubu. Ankete ABD, İngiltere, Rusya, Ukrayna, Letonya, Litvanya, Moldova, Japonya, İspanya ve Venezuela’dan katılımcılar katıldı.

Nispeten uzun bir süre yurt dışında kaldıktan ve yaşadıkları bir ülkenin dilini öğrendikten sonra çocukları iki dilli hale gelen etnik İzlandalılar özel bir yanıtlayıcı kategorisi oluşturdu. Bu konular farklı bir yanıt grubu oluşturuyor, çünkü çocukları erişim sağlıyor günlük olarak bir anadili (bu durumda İzlandaca) öğrenmek ve ikinci dillerini desteklemek için Ana Dil Derneği derslerine katılmak. Ankete 20 kişi katıldı.

Araştırma Metodolojisi

Anket, katılımcılara e-posta yoluyla gönderilmiş veya sınıfta kendilerine verilmiştir. Veri toplamanın en uygun yolu olduğu düşünüldüğünden bu çalışmada nicel grup anketi yöntemi kullanılmıştır. Veriler, tümevarımsal araştırma teorisine dayanmaktadır ve seçilen gözlem alanıyla ilgili genel bir resim oluşturmak için sınırlı sayıda yanıt kullanır.

Anket

Anket, katılımcıların soruları yazılı olarak bireysel olarak yanıtlamasına olanak tanıyan, kendi kendine yönetilen bir şekilde tasarlanmıştır. Anket orijinal olarak İngilizce olarak oluşturulmuş, daha sonra (mümkünse) katılımcıların ana dillerine çevrilerek, anketi doldururken kendilerini daha rahat hissetmeleri sağlanmıştır. Ankette kapalı uçlu, açık uçlu ve çoktan seçmeli sorular yer almıştır. Soru biçimlerinin çeşitliliği, anket stilini daha az monoton ve yanıtlamayı kolaylaştırdı.

Veri analizi

Analiz, soru alt gruplarına göre yapılmış ve kategorilere göre sıralanmıştır. Alınan cevapların karşılaştırılması ve karşılaştırılmasından sonuçlar çıkarıldı.

Sonuçların Tartışılması

Anket sonuçları yukarıda açıklanan soruların alt gruplarına göre temsil edilir ve tartışılır.

1) Katılımcının sözlü, yazma ve okuma L1 ve L2 yeterliliği ile ilgili sorular: Anketin başlangıcında, anket katılımcılarından L1 ve L2 yeterlilikleri ile ilgili bir grup soruyu yanıtlamaları istenmiştir.

L1 yeterliliği

Çoğu durumda denekler L1 okuma yeterliliklerini mükemmel (on bir cevap) olarak tanımladılar, altı katılımcı L1 okuma yeterliliklerini çok iyi olarak değerlendirdi ve üç katılımcı bunu iyi olarak nitelendirdi. L1 yazma yeterliliği sorusu benzer sonuçlar verdi: on bir katılımcı bunu mükemmel olarak nitelendirdi, dördü çok iyi yanıtladı ve beş yanıt iyi olarak işaretlendi. Benzer şekilde, çoğu durumda L1 sözlü yeterlilik sorusu mükemmel (dokuz cevap) olarak işaretlendi, sekiz katılımcı bunu çok iyi olarak tanımladı ve sadece üç cevap iyi not aldı.

Yeterli veya yetersiz olarak işaretlenen bu kategoride cevap bulunamadı. Belirtilen sonuçlar, katılımcıların L1 okuma, yazma ve sözlü yeterliliklerinin ortalama seviyesinin mükemmel olduğunu göstermektedir. Ankete katılan dil gruplarının cevapları karşılaştırıldığında, İngilizce grubu en çok mükemmel olarak işaretlenen cevaba sahipken, aynı zamanda Rus grubu iyi olarak işaretlenen en fazla cevabı içermektedir.

L2 yeterliliği

Ancak, katılımcıların ikinci dildeki yeterliliklerinin sonuçları, yirmi katılımcıdan sadece ikisinin bunu mükemmel olarak gördüğünü göstermektedir; beşi bunu çok iyi olarak tanımlıyor; yedi tanesi L2 seviyelerinin iyi olduğunu açıklıyor; dördü yeterli bulmaktadır ve iki katılımcı birinci yabancı dil düzeylerinin düşük olduğunu belirtmektedir. Bu nedenle, katılımcıların L2 ortalama seviyesi iyidir.