Çocukların Dilsel ve Sosyal Kimlikleri – İzlanda’da Eğitim Sistemi – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Profesyonel Ödev Sitesi. 0 (312) *** 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödevcim'den Ödevleriniz İçin Hemen Fiyat Teklifi Alın. - 09:00 - 21:00 arası hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - Tez Yazdırma, Ücretli Ödev Yaptırma, Tez Merkezi, Proje Yazdırma, Üniversite Ödev Yaptırma, İstatistik Ödev Yaptırma, Literatür Taraması, Spss Analizi, Geçerlik Güvenirlik Analizi, Tez Danışmanlığı, Tez Proje Yazdırma, Uzaktan Eğitim Tez Yazma, Uzaktan Eğitim Proje Yazma, Eğitim Yönetimi Tezsiz Proje Yazımı, Pedagojik Formasyon Bitirme Tezi, Formasyon Tez Hazırlama, Eğitim Bilimleri Tez Yazma, İstatistik Soru Çözdürme, Makale Yazdırma, Bilkent Ödev Yaptırma, Autocad Ödev Yaptırma, Mimari Proje Çizilir, İç Mimari Proje Çizimi, Essay Yazdır, Assignment Yaptırma, Assignment Yazdır, Proje Yardımı Al, Tez Yazdır, Ödev Yaptır, Ödevimi Yap, Tez Yaptırma, Tez Yaptırmak İstiyorum, Tez Yaz, Tez Projesi Yaptır, Proje Ödevi Yap, İntihal Oranı Düşürme, İntihal Düşürme Yöntemleri, İntihal Oranı Düşürme Programı, Essay Yazdırma, Ödev Fiyatı Al, Parayla Ödev Yaptır, Parayla Tez Yazdır, Parayla Makale Yaz, Parayla Soru Çözdür, Özel Ders Al, Ödev Yardım, Ödevcim Yardım, Proje Sunumu Yaptır, Mühendislik Ödevi Yaptırma, Doktora Ödev Yaptır, Yüksek Lisans Ödev Yaptır, İnşaat Mühendisliği Ödevi Yaptırma, İnşaat Mühendisliği Tez Yazdırma, Proje Yazdırma, İnşaat Mühendisliği Proje Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, Veri Analizi, Veri Analizi Yaptırma, İstatistiksel Analiz, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Proje Hazırlama, En İyi Tez Yazım Merkezi, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçlarım Yorumlanması, Spss Ücretleri, Soru Çözdürme, Ödev, Ödevler, Ödev Hazırlatma, Proje Hazırlatma, Tez Hazırlatma, Tez Konuları, Makale Konuları, Proje Konuları, Ödev Konuları, Tez Yazma, Tez Yazdırma, Tez Yazımı, Tez Danışmanı, Yüksek Lisans Danışmanlık, Akademik Danışmanlık, Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemler Boğaziçi, Diferansiyel Denklemler Formülleri, Diferansiyel Denklemler Konuları, Python Ödev Yaptırma, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırmak İstiyorum, Ödev Yaptırma Siteleri, Akademik Danışmanlık, Yüksek Lisans Danışmanlık, Tez Proje Hazırlama Merkezi, Tez Hazırlama Merkezi Ankara, Ankara Yüksek Lisans Tez Yazdırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Spss Analiz Ücretleri, Veri Girişi Ücretleri, Spss Ödev Yaptırma, Spss Ücretleri, Ücretli Veri Analizi, İstatistik Tez Destek, Tez İçin İstatistikçi, Arduino Projeleri Satılık, Elektronik Projeler, Arduino İle Yaratıcı Projeler, İlginç Arduino Projeleri, Arduino Başlangıç Projeleri, Arduino Projeleri Basit, Elektronik Proje Yaptırma, Ödev Yaptırma Fiyatları, Güvenilir Ödev Siteleri, ödev yaptırma, ücretli ödev yaptırma, tez yaptırma, Ödev sitesi üniversite, Üniversite ödev YAPTIRMA, Parayla ödev YAPTIRMA, İstatistik ödev YAPTIRMA, Biyoistatistik ödev yaptirma, Odtü ödev yaptırma, Mühendislik ödev YAPTIRMA, staj defteri yazdırma ...

Çocukların Dilsel ve Sosyal Kimlikleri – İzlanda’da Eğitim Sistemi – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

19 Ocak 2022 Baskın iki DİLLİLİK nedir? Dengeli iki dillilik Sosyolekt nedir 0
Yenilikçi Öğrenme – Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

İki Dillilik

Bir gruba ait son soru, katılımcıların kendilerini iki dilli olarak görüp görmediklerini öğrenmeye yönelikti. Verilen cevapların 11’i, katılımcıların çoğunun kendilerini iki dilli olarak gördüğünü ve sadece dokuz kişinin bu soruya olumsuz yanıt verdiğini göstermektedir. Burada ilginç olan, tamamlanan yirmi anketten ikisinde, katılımcının D2 yeterlilik düzeyi ile ilgili yanıtın, kendisini iki dilli olarak görüp görmediği ile örtüşmemesidir.

Her iki katılımcı da L2 yeterlilik düzeylerini yeterli olarak tanımladı, ancak aynı zamanda kendilerini ana dillerinde ve İngilizce/İzlandaca’da iki dilli olarak gördüler. İlk bakışta bu çok karmaşık görünüyor, ancak iki dillilik kavramının yakından incelenmesinden sonra daha da netleşiyor. Bu makalenin başında da belirtildiği gibi, iki dillilik teriminin bir dizi çeşitli tanımı vardır.

Bunlardan biri, ikinci bir dilin asgari düzeyde bilgisine sahip olsa bile, bir kişinin iki dilli olduğunu düşünmeye izin verir. Bu açıdan bakıldığında özneler iki dilli olarak görülebilir. İki dillilerin çoğunluğu İngiliz ve İspanyol gruplar arasında bulundu. Japon grubu eşit sayıda iki dilli ve tek dilli, Rus grubu ise çoğunlukla tek dillilerden oluşuyor.

2) Katılımcıların çocuklarının okuma, yazma ve sözlü D1 ve D2 Yeterlikleri ile ilgili sorular: Ankete katılanlardan, çocuklarının hem anadilinde hem de İzlandaca yeterliliği ile ilgili soruları yanıtlamaları istendi. Ebeveynlerinden farklı olarak, çocukların ana dil yeterliliği çok çeşitli düzeylerde (yoksuldan mükemmele) temsil ediliyordu.

Cevaplar, altı çocuğun anadillerinde iyi düzeyde okuma yeterliliğine sahip olduğunu göstermektedir; beş tanesinin L1 okumasında yeterli düzeyde olduğu kabul edildi; üç çocuk ebeveynlerinden çok iyi bir not aldı; bunlardan ikisi mükemmel düzeyde yeterliliğe sahip ve geri kalanı (iki çocuk) 1. Dilde okuma becerileri konusunda yetersiz bilgiye sahip olarak tanımlandı. Çocukların D1 yazma yeterlikleri konusunda çok benzer cevaplar alındı.

Çoğu çocuğun L1’inde (altı çocuk) iyi yazma becerileri vardır; beş çocuk yeterlidir; sadece bir çocuk L1 yazmada mükemmel ve dört çocuğun anadillerinde yazma becerileri zayıf. Sözlü beceriler çoğunlukla çok iyi ve iyi olarak tanımlanır (sekiz ve beş cevap).

Bu kategoride, Japonca ve İspanyolca grupları mükemmel olarak işaretlenen yanıtlara sahip değildir, bu nedenle her iki grup da aynı sayıda yanıta zayıf olarak işaretlenmiştir ve diğer dil gruplarıyla karşılaştırıldığında, Japon grubu en fazla sayıda yanıta yeterli olarak işaretlenmiştir. Aksine, bu kategorideki İngilizce grup cevaplarının çoğunluğu çok iyi olarak işaretlendi.

Alınan cevaplara göre, çocukların İzlandaca dil yeterliliği (L2) genellikle çok iyi veya iyi olarak tanımlanmaktadır. İzlandaca’da yeterli ve zayıf düzeyde okuma, yazma ve sözlü yeterlilik alan çocuklar, İzlanda’ya yeni taşınan ve dili yeni yeni öğrenmeye başlayan ailelere aittir.

Bir çocuğun İzlandaca yeterliliği ebeveyni tarafından değerlendirilememiştir çünkü verilen cevaplara göre çocuk “İzlanda dili öğrenmiyor”. Ancak, çocuğun İngilizce (L2 olarak) yeterliliği mükemmeldir. Bu kategoride zayıf olarak işaretlenen yanıtların yalnızca Rus grubundan alındığını belirtmek önemlidir.

“Çocuğunuzu iki dilli (çok dilli) olarak görüyor musunuz?” sorusuna ilişkin Alınan cevapların çoğu, ebeveynlerin çocuklarını iki dilli olarak gördüklerini göstermektedir (on beş cevap). Ancak beş katılımcı, çocuklarını iki dilli olarak görmediklerini belirtmiştir. Çoğu durumda bu cevap, bir çocuğun L1 veya L2’deki yeterlilik düzeyine bağlıdır. Burada en fazla olumsuz yanıtı Japon grubu aldı.


Sosyolekt nedir
Yarı dillilik Nedir
Dengeli iki dillilik nedir
İki dillilik Türleri
Tek dillilik Nedir
Kritik dönem hipotezi nedir
İki dillilik Nedir
Baskın iki DİLLİLİK nedir


Çocukların Dilsel ve Sosyal Kimlikleriyle İlgili Sorular

Katılımcıların çocuklarının öz kimlikleri ile ilgili çeşitli sorular sorulmuştur. Bu gruba ait ilk soru çocuğun ulusal öz kimliği ile ilgiliydi. Bu soru şaşırtıcı bir sonuç göstermedi ve alınan tüm cevaplar aynı denekler tarafından verilen diğer cevaplarla örtüşüyor.

Katılımcıların algılarına göre sekiz çocuk kendilerini İzlandalı olarak görmektedir; beşi İzlanda’da kendilerini yabancı olarak görüyor ve yedi çocuk duruma göre hem İzlandalı hem de yabancı. İzlanda’da çocuklarının kendilerini yabancı olarak gördüklerini söyleyen grupların sadece Japon (bir cevap) ve Rus (dört cevap) grupları olması ilginçtir.

Çocukların dilsel öz kimlikleri ile ilgili olarak yanıtlayıcılara “Çocuğunuz halka açık yerlerde size hitap ederken hangi dili kullanıyor?” gibi sorular sorulmuştur. ve “Çocuğunuzun herhangi bir dil tercihi var mı?” Cevaplar, çocukların çoğunun halka açık yerlerde ebeveynlerine hitap ederken L1 kullandığını (on üç cevap), ancak yedisinin ebeveynleriyle İzlandaca iletişim kurduğunu gösteriyor. Cevaplara göre, halka açık yerlerde ebeveynlerine hitap ederken L2 kullanan çocukların çoğu Japon grubundan geliyor.

Bununla birlikte, Rus grubu en fazla sayıda zıt cevaba sahipti. Dil tercihlerinden bahsederken on bir çocuk L1, L2 veya “bildikleri tüm yabancı dilleri” kullanmayı tercih ederken, dokuz çocuğun herhangi bir dil tercihi yok. D2’de çocukların iletişim becerileri ile ilgili bir soru “Siz ve çocuğunuz (kendi) kendi ülkenizdeyken, çocuğunuz etrafındaki insanlarla kolayca iletişim kuruyor mu?” şeklinde formüle edilmiştir.

Şaşırtıcı bir şekilde, yanıtların büyük çoğunluğu (on dokuz yanıt) olumluydu ve yalnızca bir yanıtlayıcı olumsuz yanıt verdi. Japon grup üyesinden olumsuz yanıt alındı. Bu sonuçlar, Móðurmál öğrencilerinin büyük bir çoğunluğunun sadece ana dillerinde sağlam konuşma becerilerine sahip olmadıkları, aynı zamanda ana kültürleriyle kendilerini rahat hissettikleri sonucuna varmaktadır.

Katılımcıların anadili ve yabancı dil öğrenimi ve kullanımına yönelik tutumları ile ilgili sorular: Katılımcılara evde ve halka açık yerlerde dil kullanımı ile ilgili bir takım sorular sorulmuştur. Yanıt verenler ile evdeki çocukları arasındaki dil kullanımıyla ilgili soru, doğrudan aile içindeki dil kullanımına bağlı sonuçlar verdi. Hem ebeveynlerin hem de bakıcıların aynı ülkeden geldiği ailelerde, doğal olarak sadece L1’lerini düzenli olarak kullanırlar.