Bilgi Çalışmaları – Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Profesyonel Ödev Sitesi. 0 (312) 276 75 93 @ Ödevlerinize Fiyat Almak için Mail Gönderin>> bestessayhomework@gmail.com @ Ödevcim'den Ödevleriniz İçin Hemen Fiyat Teklifi Alın. - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlara yardımcı oluyoruz. Whatsapp tuşunu kullanın. - Tez Yazdırma, Ücretli Ödev Yaptırma, Tez Merkezi, Proje Yazdırma, Üniversite Ödev Yaptırma, İstatistik Ödev Yaptırma, Literatür Taraması, Spss Analizi, Geçerlik Güvenirlik Analizi, Tez Danışmanlığı, Tez Proje Yazdırma, Uzaktan Eğitim Tez Yazma, Uzaktan Eğitim Proje Yazma, Eğitim Yönetimi Tezsiz Proje Yazımı, Pedagojik Formasyon Bitirme Tezi, Formasyon Tez Hazırlama, Eğitim Bilimleri Tez Yazma, İstatistik Soru Çözdürme, Makale Yazdırma, Bilkent Ödev Yaptırma, Autocad Ödev Yaptırma, Mimari Proje Çizilir, İç Mimari Proje Çizimi, Essay Yazdır, Assignment Yaptırma, Assignment Yazdır, Proje Yardımı Al, Tez Yazdır, Ödev Yaptır, Ödevimi Yap, Tez Yaptırma, Tez Yaptırmak İstiyorum, Tez Yaz, Tez Projesi Yaptır, Proje Ödevi Yap, İntihal Oranı Düşürme, İntihal Düşürme Yöntemleri, İntihal Oranı Düşürme Programı, Essay Yazdırma, Ödev Fiyatı Al, Parayla Ödev Yaptır, Parayla Tez Yazdır, Parayla Makale Yaz, Parayla Soru Çözdür, Özel Ders Al, Ödev Yardım, Ödevcim Yardım, Proje Sunumu Yaptır, Mühendislik Ödevi Yaptırma, Doktora Ödev Yaptır, Yüksek Lisans Ödev Yaptır, İnşaat Mühendisliği Ödevi Yaptırma, İnşaat Mühendisliği Tez Yazdırma, Proje Yazdırma, İnşaat Mühendisliği Proje Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, Veri Analizi, Veri Analizi Yaptırma, İstatistiksel Analiz, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Proje Hazırlama, En İyi Tez Yazım Merkezi, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçlarım Yorumlanması, Spss Ücretleri, Soru Çözdürme, Ödev, Ödevler, Ödev Hazırlatma, Proje Hazırlatma, Tez Hazırlatma, Tez Konuları, Makale Konuları, Proje Konuları, Ödev Konuları, Tez Yazma, Tez Yazdırma, Tez Yazımı, Tez Danışmanı, Yüksek Lisans Danışmanlık, Akademik Danışmanlık, Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemler Boğaziçi, Diferansiyel Denklemler Formülleri, Diferansiyel Denklemler Konuları, Python Ödev Yaptırma, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırmak İstiyorum, Ödev Yaptırma Siteleri, Akademik Danışmanlık, Yüksek Lisans Danışmanlık, Tez Proje Hazırlama Merkezi, Tez Hazırlama Merkezi Ankara, Ankara Yüksek Lisans Tez Yazdırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Spss Analiz Ücretleri, Veri Girişi Ücretleri, Spss Ödev Yaptırma, Spss Ücretleri, Ücretli Veri Analizi, İstatistik Tez Destek, Tez İçin İstatistikçi, Arduino Projeleri Satılık, Elektronik Projeler, Arduino İle Yaratıcı Projeler, İlginç Arduino Projeleri, Arduino Başlangıç Projeleri, Arduino Projeleri Basit, Elektronik Proje Yaptırma, Ödev Yaptırma Fiyatları, Güvenilir Ödev Siteleri, ödev yaptırma, ücretli ödev yaptırma, tez yaptırma, Ödev sitesi üniversite, Üniversite ödev YAPTIRMA, Parayla ödev YAPTIRMA, İstatistik ödev YAPTIRMA, Biyoistatistik ödev yaptirma, Odtü ödev yaptırma, Mühendislik ödev YAPTIRMA, Yönetim Muhasebesi ödev YAPTIRMA, staj defteri yazdırma, parayla ödev yapma sitesi, İngilizce ödev yapma uygulaması, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum ...

Bilgi Çalışmaları – Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

30 Mayıs 2022 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Eğitim Politikaları Politikanın Eğitim Üzerindeki etkisi 0
Bilgi Çalışmaları – Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Bilgi Çalışmaları

Bilgi Forumu (KF), kullanıcıların işbirlikçi çalışma ve tartışmalara katılmaları için bilgisayar destekli işbirlikçi öğrenme (CSCL) ortamıdır, fikirlerin gelişiminin bir kaydını ve değerlendirme amaçları için kullanıcıların katkısını izlemenin bir yolunu sunar.

Bilgisayar aracılı bir iletişim (CMC) platformu sağlamanın yanı sıra, uzman düşüncesini modelleyebilir ve iskele kullanımı yoluyla bilimsel araştırma süreçlerini destekleyebilir. Katılımlı öğrenme biçimlerini kolaylaştıran bir yenilik olarak, KF’nin sağladığı olanaklar, kullanıcılarında bu bağlamda bilim insanı olmayı öğrenen kimliklerin geliştirilmesine olanak tanır.

Bir araştırma projesi olarak Bilgi Forumu, CSCL teknolojisinin bilimsel araştırma yapan öğrenciler üzerindeki etkisini araştırmak için kapsamlı bir hedefle 30 ay boyunca 6 okulda uygulandı.

Araştırma projesi, proje hedefleri, müfredat materyalleri, öğretme ve öğrenme felsefesi açısından oldukça belirli bir yöne sahip olsa da, yeniliğin kendisi oldukça geneldir ve çeşitli okul bağlamlarında yürürlüğe girmesine izin verir. Kullanılabilirlik açısından bakıldığında, yeniliğin uygulanmasının başarıya yönelik olduğu görülmektedir.

Her okulun, üzerinde etkili olan farklı sosyo-kültürel güçler nedeniyle kendi ‘kişiliğine’ sahip olduğu gerçeğini anlayan araştırma ekibi, müdahale programını planlarken özelleştirilmiş bir yaklaşım benimsedi. Her müdahalede, araştırma ekibi, araştırma hedefleri ve yönergeleri akıllarının bir köşesinde bulunurken, ilgili öğretmenlerle yakın çalışarak her okuldaki sınıf ihtiyaçlarını ve kısıtlamalarını inceledi.

Bu tür yönlendirmeli-özelleştirilmiş yaklaşım altında, yalnızca birçok teknik aksaklık çözülmekle kalmadı, aynı zamanda çeşitli akademik yeterliliklere sahip öğrencilerin bulunduğu ilk ve ortaokullar gibi çeşitli okul bağlamlarında canlandırmalar gerçekleştirilebildi.

Öğrencilerin, ilköğretim düzeyinde bile, bilgi oluşturma faaliyetlerine katılabildikleri ve öğrenme algısında, kişisel arayıştan sosyal işbirlikçi duruşa doğru bir değişiklik yaşadıkları bulundu. Bu durumda KF, farklı akademik yeteneklere sahip farklı yaşlardaki öğrenciler arasında ölçeklenebilir olma potansiyelini kanıtlamıştır.

Başarılı uygulamaya katkıda bulunan bir diğer faktör, öğretmenlerin algılamalarına ve öğrenmeye yönelik felsefelerine odaklanılmasıdır. Araştırma ekibi, öğrenmede epistemik inançların ve bakış açısının önemini fark ettikten sonra, stratejisini her okuldaki öğretmen danışmanlarıyla çalışmaktan yapılandırmacı, bilgi oluşturma türündeki pedagojide öğretmenlerin algılarına odaklanmaya değiştirdi.

CSCL ve bilgi oluşturma stratejileri üzerine eğitim, uygulama ortaklıkları kurulmadan önce hizmet öncesi, hizmet içi ve Yüksek Lisans Kurslarında kapsamlı bir şekilde gerçekleştirildi.

Araştırmanın amaçlarına ulaştığı tespit edilse de bu 6 okulda inovasyonun sürdürülebilirliği bilinmiyor. Öğretmen uygulayıcıların bilgi oluşturma kavram ve stratejileri konusunda eğitimli oldukları göz önüne alındığında, sınıf uygulamalarında değişen bir epistemik inanç ve algıya sahip olacakları varsayılmaktadır. Ancak şu nokta ile ilgili olduğunu düşündüğümüz inançtan pratiğe bir tercüme henüz görülmedi.

Yeniliğin okullarda sürdürülememesinin bir başka nedeni de, projenin öğrenci değerlendirmesindeki değişiklikler, okulların temel müfredatı ve KF kullanan öğretmenler için sürekli mesleki gelişim sağlanması gibi daha geniş planlarla çok az ilgilenmesi olabilir.

Yeniliklerin sürdürülebilirliği, öğretmenlerin yoğun olmayan dönemlerde devam edebilmelerine büyük ölçüde bırakılmıştır. Uygulamaya yönelik kapsamlı bir bütünsel yaklaşım olmadan, şu anda her okuldaki diğer öğretmenlere veya derslere kullanımın genişletilmesinden bahsetmeden, yeniliği kullanmaya devam etmek öğretmenlerin hevesine bağlıdır.


Politikanın Eğitim Üzerindeki etkisi
Sokağımızdaki market eğitim sosyolojisinin çalışma alanına girer
Eğitim Politikaları
Politika Nedir
Eğitim politikası Nedir
EĞİTİMDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ppt
Bilgi ve İletişim Teknolojileri


Bilgi Topluluğu

Bilgi Topluluğu, büyük ölçüde proje oluşturma ve okullar arası işbirliği için kullanılan başka bir CSCL aracıdır. Multimedya çalışma alanı aracılığıyla, kullanıcılar forum tartışmalarına katılarak birbirleriyle işbirliği yaparlar.

Sorum veya Analizim gibi düşünme türleri, kullanıcılara bulgularını sunmaları ve bilgi oluşturma sürecinde başkalarıyla işbirliği yapmaları için çeşitli yollar önererek kullanıcıların tartışmalarını desteklemek için tasarlandı. KF’ye benzer şekilde, KC, kullanıcıları derin öğrenmeye dahil etmek için yapılandırmacı, yerleşik biliş tipi epistemoloji ile tasarlanmıştır.

2002 yılında Singapur’a tanıtılmasından bu yana, KC, platformunu dil öğreniminden bilimsel araştırma ve proje çalışmasına kadar farklı konu alanları için kullanan 50’den fazla okul gördü.

Düşük maliyetli bir başlangıç ​​(sunucu alanı satın almaya gerek yoktur) ile web tabanlı olması, sezgisel bir kullanıcı arayüzü ile birleştiğinde KC, okullarda değişim için bir katalizör olma konusunda iyi bir potansiyele sahiptir.

Geniş eşzamanlı kullanıcılar nedeniyle ara sıra bant genişliği yavaşlamasının yanı sıra, yenilik iyi bir geçmişe sahiptir ve hem ilk hem de orta okullarda başarılı uygulamalardan yararlanmıştır. Aslında, bir ilkokulda, KC’nin ana dili öğrenmedeki başarısı, okul içi bir uygulamadan okullar arası bir işbirliğine kadar genişletildi.

KK yaygın olarak proje çalışması için bir platform olarak bilinmesine rağmen, yeniliğe bağlı sabit bir müfredat yoktur ve bu nedenle öğretmen-uygulayıcıların proje kapsamını, hedeflerini, teknoloji kullanımını, müfredatı ve diğerlerini oluşturması gerekir.

Bu, gereken planlama ve çaba nedeniyle hevesli öğretmenleri projeye yüksek oranda dahil etmek için iyi bir strateji olmakla birlikte, böylece yeniliğin sürdürülme olasılığını artırmaktadır; aynı zamanda bazılarında ‘alma’ için caydırıcıdır.

KC’nin distribütörü, ikna olmuş bir kullanıcı diğerini etkilediğinde gerçek başarının geleceğine inandığından, yeniliğin okullar arasında ölçeklenebilirliği, büyük ölçüde kolay kullanımının ağızdan ağza yayılmasından kaynaklanıyordu.

Örneğin, bu yeni pedagojiye bu kadar ikna olmuş belirli bir Bölüm Başkanını (BT) okuldaki akranlarıyla paylaşmanın ve yeniliği müjdelemenin yanı sıra ele alalım; Uluslararası izleyicilere hitap eden eğitim konferanslarında bu BİT destekli pedagojiyi yaymak için daha da ileri gitti.

Ancak KK’nin 50 okulda ölçeklenmesinde bir miktar başarı elde etmesine rağmen okullarda boylamsal olarak sürdürülemediği gözlemlenmiştir. Anekdotsal geribildirim, KC kullanımında üyelerinin desteğini ve mesleki gelişimini inceleyen uyumlu bir organ veya topluluk bulunmadığını göstermektedir.

Bu nedenle, KC’yi başkalarıyla tanıştıran ilk benimseyenler arasında bile çok az bilgi paylaşımı vardır. Sebepler, öğretmenlerin deneyim ve bilgiden yoksun oldukları konularda uzman uygulayıcılardan acemilere dönüştüklerini algılamaları olabilir; ya da değişimi, her zaman yaptıklarından önemli ölçüde farklı öğretmelerini gerektirmediğini düşünüyorlar.