Bilginin Rolü ve Doğası – Hollanda Mesleki Eğitim Sistemi – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Profesyonel Ödev Sitesi. 0 (312) 276 75 93 @ Ödevlerinize Fiyat Almak için Mail Gönderin>> bestessayhomework@gmail.com @ Ödevcim'den Ödevleriniz İçin Hemen Fiyat Teklifi Alın. - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlara yardımcı oluyoruz. Whatsapp tuşunu kullanın. - Tez Yazdırma, Ücretli Ödev Yaptırma, Tez Merkezi, Proje Yazdırma, Üniversite Ödev Yaptırma, İstatistik Ödev Yaptırma, Literatür Taraması, Spss Analizi, Geçerlik Güvenirlik Analizi, Tez Danışmanlığı, Tez Proje Yazdırma, Uzaktan Eğitim Tez Yazma, Uzaktan Eğitim Proje Yazma, Eğitim Yönetimi Tezsiz Proje Yazımı, Pedagojik Formasyon Bitirme Tezi, Formasyon Tez Hazırlama, Eğitim Bilimleri Tez Yazma, İstatistik Soru Çözdürme, Makale Yazdırma, Bilkent Ödev Yaptırma, Autocad Ödev Yaptırma, Mimari Proje Çizilir, İç Mimari Proje Çizimi, Essay Yazdır, Assignment Yaptırma, Assignment Yazdır, Proje Yardımı Al, Tez Yazdır, Ödev Yaptır, Ödevimi Yap, Tez Yaptırma, Tez Yaptırmak İstiyorum, Tez Yaz, Tez Projesi Yaptır, Proje Ödevi Yap, İntihal Oranı Düşürme, İntihal Düşürme Yöntemleri, İntihal Oranı Düşürme Programı, Essay Yazdırma, Ödev Fiyatı Al, Parayla Ödev Yaptır, Parayla Tez Yazdır, Parayla Makale Yaz, Parayla Soru Çözdür, Özel Ders Al, Ödev Yardım, Ödevcim Yardım, Proje Sunumu Yaptır, Mühendislik Ödevi Yaptırma, Doktora Ödev Yaptır, Yüksek Lisans Ödev Yaptır, İnşaat Mühendisliği Ödevi Yaptırma, İnşaat Mühendisliği Tez Yazdırma, Proje Yazdırma, İnşaat Mühendisliği Proje Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, Veri Analizi, Veri Analizi Yaptırma, İstatistiksel Analiz, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Proje Hazırlama, En İyi Tez Yazım Merkezi, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçlarım Yorumlanması, Spss Ücretleri, Soru Çözdürme, Ödev, Ödevler, Ödev Hazırlatma, Proje Hazırlatma, Tez Hazırlatma, Tez Konuları, Makale Konuları, Proje Konuları, Ödev Konuları, Tez Yazma, Tez Yazdırma, Tez Yazımı, Tez Danışmanı, Yüksek Lisans Danışmanlık, Akademik Danışmanlık, Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemler Boğaziçi, Diferansiyel Denklemler Formülleri, Diferansiyel Denklemler Konuları, Python Ödev Yaptırma, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırmak İstiyorum, Ödev Yaptırma Siteleri, Akademik Danışmanlık, Yüksek Lisans Danışmanlık, Tez Proje Hazırlama Merkezi, Tez Hazırlama Merkezi Ankara, Ankara Yüksek Lisans Tez Yazdırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Spss Analiz Ücretleri, Veri Girişi Ücretleri, Spss Ödev Yaptırma, Spss Ücretleri, Ücretli Veri Analizi, İstatistik Tez Destek, Tez İçin İstatistikçi, Arduino Projeleri Satılık, Elektronik Projeler, Arduino İle Yaratıcı Projeler, İlginç Arduino Projeleri, Arduino Başlangıç Projeleri, Arduino Projeleri Basit, Elektronik Proje Yaptırma, Ödev Yaptırma Fiyatları, Güvenilir Ödev Siteleri, ödev yaptırma, ücretli ödev yaptırma, tez yaptırma, Ödev sitesi üniversite, Üniversite ödev YAPTIRMA, Parayla ödev YAPTIRMA, İstatistik ödev YAPTIRMA, Biyoistatistik ödev yaptirma, Odtü ödev yaptırma, Mühendislik ödev YAPTIRMA, Yönetim Muhasebesi ödev YAPTIRMA, staj defteri yazdırma, parayla ödev yapma sitesi, İngilizce ödev yapma uygulaması, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum ...

Bilginin Rolü ve Doğası – Hollanda Mesleki Eğitim Sistemi – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

15 Eylül 2021 Bilimin Doğası Ders Notları Bilimin doğası özellikleri Bilimsel bilginin özellikleri PDF Bilimsel Bilginin Sosyolojisi PDF 0
Teorik Örnekleme Yönleri

Eğitimin Olumlu Etkileri

Eğitimin olumlu etkilerine ve birçok öğretmenin kariyer görüşmelerinde eğitim talep etmesine rağmen öğretmenleri bu tür programlara katılmaya motive etmek kolay değildir. Profesyonelleşme ihtiyacı öğretmenler için aşikar değildir.

Belirli enstrümanlarla nasıl çalışılacağını öğrenmek için genellikle kısa işbaşı eğitim kurslarını tercih ederler. Kuijpers ve Meijers tarafından tanımlanan eğitim, aksine, yalnızca daha fazla zaman harcamakla kalmaz (iş dışında ve iş başında eğitimin bir kombinasyonu), aynı zamanda kişinin profesyonel kimliğindeki değişikliklere de katkıda bulunur. Kişilik özelliklerinin ve niteliklerinin (yani kimliğin) gelişimi ancak öğrenenler içeriği anlamlı bulduğunda gerçekleşir. Öğretmenler, yöneticileriyle müzakere ederek kendi eğitim programlarını birlikte oluşturduklarında içeriği anlamlı bulurlar.

Yukarıdakilerden, çalışma/öğrenme ortamlarının aşağıdakileri gerektirdiği sonucu çıkar:

• uygulamaya dayalıdır: öğretmenlerin ve orta düzey yöneticilerin öğrenme süreci, kasıtlı olan ve bu uygulamalara dayalı olarak ortaya çıkan somut sorunlara yanıt olarak gerçek yenilikçi uygulamalardan kaynaklanan soru ve sorunlara dayanmalıdır. Bu sorunları açıklamak için gereken teori, bu sorunları çözmek için “tam zamanında” ve “sadece ihtiyaç duyulan miktarda” sunulmalıdır.

Ayrıca, öğrenme ortamı net bir şekilde yapılandırılmalıdır, bu da öğretmenlerin ve orta düzey yöneticilerin aynı anda meydana gelen çok fazla yeniliğe sahip olmaması gerektiği anlamına gelir. Pratikte bu, yürütülen yeniliklerin sayısının azaltılması ve/veya yeniliklerin daha bütünleşik ve yakınsak olması gerektiği anlamına gelir. Öğretmenlerin öğrenme yeteneklerine veya hazır olmalarına (istenen öğrenmeye ek olarak) (böyle bir yenilik yükünü yürütme ve sürdürme kapasiteleri açısından) daha fazla önem verilmelidir.

• diyalojik etkileşimleri teşvik edin: ilgili tüm taraflar arasında kişisel ve toplumsal anlamı hakkında bir konuşma gerçekleşirse, somut sorunlarla uğraşmak yalnızca öğretmenlerin ve orta düzey yöneticilerin profesyonel kimliklerinde değişikliklere (ve bununla birlikte gerçekten yenilikçi uygulamalara) yol açacaktır. birinin işi.

Shotter, ihtiyaç duyulan diyalog türünü “toplumsal olarak inşa edilmiş, kendiliğinden, duyarlı, pratik, özbilinçsiz, ancak tartışmalı etkileşimlerden oluşan sayısız” olarak tanımlamaktadır. Shotter’ın alıntısından da anlaşılacağı gibi, diyalog tartışmadan tamamen farklı bir şeydir. Diyalog, belirsizliği göstermek ve kabul etmek demektir.

• açık ve stratejik bir yönetim vizyonu temelinde işbirliğini ve fikir birliğini teşvik eder: böyle bir diyaloğu başlatmak ve sürdürmek dönüşümsel liderliği gerektirir. Bu liderlik türü aynı anda stratejik vizyona dayalı yönlendirme sağlar, ancak öğretmenler için alan yaratır. ve orta düzey yöneticiler, istenen hedeflere ulaşmak için kendi taktiklerini belirlemelidir. Aynı zamanda, yalnızca üst yönetimin, öğretmenlerin ve orta düzey yöneticilerin somut iş deneyimleri hakkında bir diyalog sürdürdüğü zaman gerekli alanı yaratır.

Bilimsel Bilginin Sosyolojisi PDF
Bilimin doğası nedir
Bilimsel bilginin örnekleri
Bilimin doğası özellikleri
Bilimsel bilginin özellikleri PDF
Bilimin doğasının temel ilkeleri
Bilimsel Bilgi Nedir
Bilimin Doğası Ders Notları

Çözüm

Öğrencilerin mevcut karmaşık işgücü piyasasında başarılı olmak için ihtiyaç duyacakları 21. becerileri geliştirmelerini desteklemek için gerçek kariyer diyaloglarına ihtiyaç duyulduğu yukarıdan açıkça anlaşılmalıdır. Öğrencilerin kariyer seçimleri ve gerçek çalışma ortamları hakkında içsel olarak motive olmaları için kariyer yetkinlikleri ve kariyer kimliği geliştirmelerine yardım edilmelidir.

Şu ana kadar öğrencilerin bu alanda fazla yardım almadıkları da açıktır; Hollanda’daki hemen hemen tüm mesleki eğitim okullarında güçlü kariyer öğrenme ortamları bulunmamaktadır. Öğrenciler işe yerleştirme yaparak gerçek hayat iş deneyimleri elde ederler, ancak yerleştirme sırasında ve sonrasında bu deneyimler hakkında yeterince konuşma fırsatı bulamazlar.

Sonuç olarak, bu deneyimlerin kariyer gelişimi açısından pek bir anlamı yoktur: çoğu öğrenci yalnızca iş deneyimlerinden bir kimlik ve yön duygusu geliştiremez. Kariyer rehberliği ile ilgili olarak, birçok öğretmen öğrencileriyle kariyer diyaloglarını başlatma konusunda eğitim alma ihtiyacının farkında olmasına rağmen, öğretmenler yöneticilerinden ve meslektaşlarından çok az destek aldıklarını düşünüyorlar.

Eğitimi yeni rehberlik davranışları açısından başarılı kılmak için, şu anda Hollanda mesleki eğitimine hakim olan Standartlar Dönemi politikaları yöneticilere bunu yapmak için çok az yer bıraksa da, okul yöneticilerinin öğretmenler için güçlü bir kariyer-öğrenme ortamı yaratması esastır. 

Mesleki Programlarda Bilginin Rolü ve Doğası – Müfredatta Bilgi

Bilgi ekonomilerimizde ve bilgi toplumlarımızda, ekonominin rekabetçi olması için bilginin tüm çalışanlar için önemli olduğu genel olarak kabul edilmektedir. Ancak bu bilgiyi karakterize etmeye ve mesleki eğitimde nasıl geliştirilmesi gerektiğini düşünmeye çalıştığımız anda birçok zorlukla karşılaşıyoruz.

Her şeyden önce, çalışanların bilmesi gerekenleri açıkça belirtmek zordur çünkü gerekli bilgi tabanı yalnızca bildirimsel değil, aynı zamanda konumlandırılabilir, örtük, epizodik ve somutlaştırılabilir. İkinci olarak, gerekli bilgi sadece kişisel bir mesele değil, aynı zamanda uygulamalar içinde dağıtılır, kısmen ekipmana dışarıdan temin edilir ve sosyal olarak paylaşılır.

Mesleki eğitim, meslekler için eğitirken, eğitim programlarında temel oluşturan bilgilerin gelişiminin nasıl destekleneceği sorusuyla karşı karşıyadır. Bu bölüm, Hollanda’daki mesleki eğitimin, eğitim programlarında mesleklerin bilgi tabanını konumlandırma konusuyla nasıl ilgilendiğini analiz etmektedir.

Yaklaşım

Bu bölümdeki analiz üç bakış açısıyla karakterize edilir. Birincisi, tarihsel bir bakış açısıdır. 1980’lerin ve 1990’ların büyük reformlarının fiilen her düzeyde uygulamaya konulduğu 2000’den 2013’e kadar olan döneme odaklanıyoruz.

Bu ilk on yılda mesleki programlarda bilginin konumunu anlamak için geriye ve ileriye bakmak gerekir. Mevcut durumlar, en azından kısmen, geçmişteki kararlara ve tarihsel bir perspektifi sadece tanımlayıcı olmaktan çok daha fazla hale getiren geleceğin haberci uygulamalarına bağlıdır.

İkinci bakış açısı müfredatla ilgili bir bakış açısıdır. “Öğrenme planı” olarak müfredat, özellikle amaçlanan ana odak noktamızdır. Bir müfredat, merkezinde mantığı olan bir dizi bileşenden oluşur: amaçlar, içerik, öğrenme etkinlikleri, öğretmen rolleri, kaynaklar ve materyaller, gruplama, öğrenme bağlamı, zaman ve değerlendirme.

Bilginin konumlandırılması, her şeyden önce, ne tür veya biçimde olursa olsun mesleki bilginin müfredat içeriğine dönüştürülmesine atıfta bulunan “içerik” bileşeniyle ilgilidir. İçerik tipik olarak yatay olarak düzenlenir, yani ayrı paralel konular veya temalar halinde ve dikey olarak düzenlenir, yani zaman içinde sıralanır.