Bilişsel Stil – Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Profesyonel Ödev Sitesi. 0 (312) 276 75 93 @ Ödevlerinize Fiyat Almak için Mail Gönderin>> bestessayhomework@gmail.com @ Ödevcim'den Ödevleriniz İçin Hemen Fiyat Teklifi Alın. - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlara yardımcı oluyoruz. Whatsapp tuşunu kullanın. - Tez Yazdırma, Ücretli Ödev Yaptırma, Tez Merkezi, Proje Yazdırma, Üniversite Ödev Yaptırma, İstatistik Ödev Yaptırma, Literatür Taraması, Spss Analizi, Geçerlik Güvenirlik Analizi, Tez Danışmanlığı, Tez Proje Yazdırma, Uzaktan Eğitim Tez Yazma, Uzaktan Eğitim Proje Yazma, Eğitim Yönetimi Tezsiz Proje Yazımı, Pedagojik Formasyon Bitirme Tezi, Formasyon Tez Hazırlama, Eğitim Bilimleri Tez Yazma, İstatistik Soru Çözdürme, Makale Yazdırma, Bilkent Ödev Yaptırma, Autocad Ödev Yaptırma, Mimari Proje Çizilir, İç Mimari Proje Çizimi, Essay Yazdır, Assignment Yaptırma, Assignment Yazdır, Proje Yardımı Al, Tez Yazdır, Ödev Yaptır, Ödevimi Yap, Tez Yaptırma, Tez Yaptırmak İstiyorum, Tez Yaz, Tez Projesi Yaptır, Proje Ödevi Yap, İntihal Oranı Düşürme, İntihal Düşürme Yöntemleri, İntihal Oranı Düşürme Programı, Essay Yazdırma, Ödev Fiyatı Al, Parayla Ödev Yaptır, Parayla Tez Yazdır, Parayla Makale Yaz, Parayla Soru Çözdür, Özel Ders Al, Ödev Yardım, Ödevcim Yardım, Proje Sunumu Yaptır, Mühendislik Ödevi Yaptırma, Doktora Ödev Yaptır, Yüksek Lisans Ödev Yaptır, İnşaat Mühendisliği Ödevi Yaptırma, İnşaat Mühendisliği Tez Yazdırma, Proje Yazdırma, İnşaat Mühendisliği Proje Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, Veri Analizi, Veri Analizi Yaptırma, İstatistiksel Analiz, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Proje Hazırlama, En İyi Tez Yazım Merkezi, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçlarım Yorumlanması, Spss Ücretleri, Soru Çözdürme, Ödev, Ödevler, Ödev Hazırlatma, Proje Hazırlatma, Tez Hazırlatma, Tez Konuları, Makale Konuları, Proje Konuları, Ödev Konuları, Tez Yazma, Tez Yazdırma, Tez Yazımı, Tez Danışmanı, Yüksek Lisans Danışmanlık, Akademik Danışmanlık, Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemler Boğaziçi, Diferansiyel Denklemler Formülleri, Diferansiyel Denklemler Konuları, Python Ödev Yaptırma, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırmak İstiyorum, Ödev Yaptırma Siteleri, Akademik Danışmanlık, Yüksek Lisans Danışmanlık, Tez Proje Hazırlama Merkezi, Tez Hazırlama Merkezi Ankara, Ankara Yüksek Lisans Tez Yazdırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Spss Analiz Ücretleri, Veri Girişi Ücretleri, Spss Ödev Yaptırma, Spss Ücretleri, Ücretli Veri Analizi, İstatistik Tez Destek, Tez İçin İstatistikçi, Arduino Projeleri Satılık, Elektronik Projeler, Arduino İle Yaratıcı Projeler, İlginç Arduino Projeleri, Arduino Başlangıç Projeleri, Arduino Projeleri Basit, Elektronik Proje Yaptırma, Ödev Yaptırma Fiyatları, Güvenilir Ödev Siteleri, ödev yaptırma, ücretli ödev yaptırma, tez yaptırma, Ödev sitesi üniversite, Üniversite ödev YAPTIRMA, Parayla ödev YAPTIRMA, İstatistik ödev YAPTIRMA, Biyoistatistik ödev yaptirma, Odtü ödev yaptırma, Mühendislik ödev YAPTIRMA, Yönetim Muhasebesi ödev YAPTIRMA, staj defteri yazdırma, parayla ödev yapma sitesi, İngilizce ödev yapma uygulaması, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum ...

Bilişsel Stil – Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

27 Temmuz 2022 Bilişsel devrim Bilişsel süreç ne demek Bilişsel ve zihinsel aynı mı 0
Teori Üretimi

Bilişsel Stil (CSA)

Çalışma, kullanılan çeşitli önlemler (anket, yansıtıcı dergiler, ILE belgeleri ve arayüzleri, röportajlar, arayüz etkileşim günlükleri) nedeniyle büyük miktarda veri üretti. Alan sınırlamaları, verilerin ve sonuçların tam olarak açıklanmasını engeller.

Ancak bunlar yazardan istenmesi halinde temin edilebilir veya ilgili makalelerden ulaşılabilir. Verilere basit bir genel bakış sağlamak için üç bilişsel profil ölçümü için kısa frekans dağılımları sunulmaktadır. Bunları nitel veri örnekleri ve öğrenci yorumları izlemektedir. Bilişsel profil ölçümleri için frekans dağılımlarını sunar.

CSA rakamları, dört ana sınıflandırmanın her biri için basit bir sıklık sayımıdır. Bilişsel stiller şu şekilde dağıtıldı: en büyük kategori, nüfusun yaklaşık üçte birini (%32.8) oluşturan analitik görüntüleyicidir. Sözelleştirici ve görüntüleyici kategorileri gruplar arasında neredeyse eşit olarak bölünürken (%51,6 ve %48,4), bütüncüllerden daha fazla analitik vardır (%57,8 ve %42,2).

Kişilik Tipi (MBTI)

Her bir ana boyut boyunca popülasyonun genel dağılımını gösteren MBTI için ikili frekanslar, kategorilerin üçü için – E/I, S/N ve J/P – dağılımların neredeyse eşit olduğunu göstermektedir. Geriye kalan kategori olan T/F, üniteyi alan neredeyse her beş öğrenciden dördünün duygu kategorisi yerine düşünme kategorisinde sınıflandırılmasıyla çarpıcı biçimde farklı bir örüntü sergilemektedir. Bu, konu alanının doğasını ve öğrenci topluluğu tarafından algılanmasını iyi yansıtabilir.

Öğrenme Stili (ASSIST)

ASSIST frekansları, derin (D), stratejik (S) ve yüzey/kayıtsız (A) olmak üzere üç öğrenme stili için puanların güç sırasını yansıtır. ASSIST, stillerin her biri için bir puan döndürür ve bunlar, en baskından en az baskın olana bir diziyi belirtmek için yüzde puanlarına dönüştürülmüştür (örneğin, Derin, Stratejik, yüzey/Kaygısız için DSA).

İki kategori DSA ve SDA, sırasıyla %34.4 ve %32.8 ile örneklemdeki en büyük grupları oluşturmaktadır. Ancak, en büyük tek Yüzey-Kaygısız kategorisi örneklemin sadece %11’ini içermesine rağmen, Yüzey-Kaygısız kategorisine baskın ya da ikinci baskın stil olarak sahip olan öğrenci sayısı toplamın yaklaşık %33’ünü oluşturmaktadır.

Nitel Veriler ve Öğrenci Yorumları

Çok sayıda öğrenci yorumu ve nitel veriler çeşitli yöntemlerle aranmış ve alınmıştır. Her bireyin bilişsel profili üzerinde düşünmeyi kolaylaştırmak için yansıtıcı günlükler kullanıldı. Arayüz belgeleri, ILE’nin tasarım ve geliştirme sürecini tanımladı ve onu yine bilişsel profilin unsurlarıyla ilişkilendirdi. Aşağıda kısa örnekler verilmiştir.

Bilişsel Stil (CSA) Yansıması

Öğrenciler genellikle Bilişsel Stiller Analizinin (CSA) sınıfta ve okumalarda açıklandığı ve tartışıldığı gibi bilişsel stillerinin doğru bir ölçüsü olduğunu bulmuşlardır. Yorumlar genellikle öğrenme materyallerini nasıl gördüklerine ilişkin farklılıkları yansıtıyordu.


Biliş nedir
Duyuşsal ne demek
Bilişsel ve zihinsel aynı mı
Bilişsel Ne Demek Tdk
Bilişsel süreç ne demek
Bilişsel devrim
Bilişsel ne demek felsefe
Bilişsel yaklaşım ne demek


Öğrenme Stili (ASSIST) Yansıtma

Öğrenme stili ölçüsü olan ASSIST, yansıtma açısından ölçütler arasında en erişilebilir olanıydı. Bunun nedeni, hem ana ölçeklerin hem de alt ölçeklerin (fikirlere ilgi, organize çalışma, başarısızlık korkusu vb.) diğer ölçekler tarafından kullanılanlardan daha anlaşılır ve öğrenmenin günlük yönleriyle ilgili terimleri kullanmasıdır.

Kişilik (MBTI) Yansıması

Bu, katılımcıların çoğu daha önce testi almış olan katılımcıların en aşina olduğu önlemdir. Bu durumlarda, öğrenmeye ve çalışmaya yönelik tutumları konusunda daha büyük bir üstbilişsel farkındalık vardı.

Öğrencinin Çalışmayla İlgili Konu ve Süreçlere İlişkin Algıları

İlk analizden ortaya çıkan en çarpıcı yönlerden biri, öğrencilerin genellikle öğrenme deneyimlerinin daha geniş yönleri ve öğrenmeye yaklaşımları hakkında yorum yapma biçimleri ve bazen öğrenme gelişimlerini etkileyen kilit olayları tanımlamalarıydı.

Diğerleri, üniversitede okumanın farklı taleplerine uyum sağlamada yaşadıkları zorluklar hakkında yorum yaptı. Ayrıca üniversitede geçirdikleri zamanın sonraki bölümlerinde öğrenim görme biçimlerinin daha önceki aşamalarda benimsenenlerden çok farklı olduğuna da işaret ettiler.

Bu geçişin biçimi, genellikle sorunun kişisel olarak tanınması ve kendi kendine yardım ya da bir öğretim görevlisi, özel ders öğretmeni ya da danışmanın talep edilen müdahalesi ile mümkün kılınan rastgele bir geçiş gibi görünüyordu. Bazı örnekler aşağıda sunulmuştur.

Öğrenci 24 ayrıca daha önceki yaşamında belirli bir görevi (piyano) öğrenme (veya öğrenmeme) sorununun ilgili sorunları çözmesine neden olduğu bir olayı tartıştı. Bu aynı zamanda birkaç katılımcı tarafından yorumlanan bir şeydi ve her durumda katartik bir etkiye sahip olma eğilimindeydi, yani öğrenmeyi içeren bir durum, genellikle öğrencinin günlük yaşamını etkileyen çeşitli nedenlerle öne çıkmıştı.

Öğrenci daha sonra bu sorunları çözmeye ve ilerlemeye çalışmak zorunda kaldı. Örnek 1 ve 2’de olduğu gibi bazen öğrenci sorunları kendi başına çözebilirdi. Daha sık olarak, bir öğretmenle veya başka bir profesyonelle yapılan tartışma, öğrenciye içinde çalışması için bir çerçeve sağladı.

Bir açıklama, durumun normal olduğu söylendikten ve bununla başa çıkmak için bir yol verildiğinden, öğrencinin artık içinde çalışacak operasyonel bir çerçeveye sahip olması olabilir. Yani müdahale çok önemliydi. Bundan önce, çözülmemiş problem, öğrencilerin ya bir öğretmenin müdahalesiyle yardım aramaları ya da bunu yapmak zorunda olduklarını ya da soruna kendileri bir çözüm bulmaları gerektiğini fark ettikleri ölçüde öğrenme etkinliklerini kesintiye uğrattı.

Kişisel Tetkik Özelliklerini Anlama

Öğrenci 61, farklı türlerde iki dönüştürücü deneyim bildirdi. İlki sosyaldi ve öğrencinin 13 yaşındayken bir olayla ilgiliydi. Bir okul yılının sonunda, notlarının düşük olması nedeniyle ertesi yıl arkadaşlarıyla aynı sınıfta olmayacağını öğrendi.

Deneyimin nasıl canlı bir hatıra olarak kaldığını, ancak o andan itibaren çok çalışmaya karar verdiğini anlatıyor. İkinci olay, üniversitenin ilk yılında, sonuçları sürekli olarak daha iyi olan bir arkadaşıyla kendini ve sonuçlarını karşılaştırdığında meydana geldi. 

Sonuç olarak, arkadaşıyla oturdu ve onların zıt çalışma biçimleri üzerinde çalıştı. Bundan yola çıkarak (etiketler olmadan), öğrenme özelliklerinin iki baskın özelliğinin, güçlü bir analitik bilişsel stil tarafından desteklenen derin bir öğrenme yaklaşımı tercihi olduğunu anladı.

Öğrenci, öğrenme yaklaşımını daha bütüncül ve stratejik unsurlar içerecek şekilde başarılı bir şekilde uyarladı. Bu, bu çalışmaya katılmadan önce yapıldı, ancak öğrencinin bilişsel profili güçlü derin/analitik özellikleri doğruladı.