Öğrenme Sürecinde Yansıtma – Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Profesyonel Ödev Sitesi. 0 (312) 276 75 93 @ Ödevlerinize Fiyat Almak için Mail Gönderin>> bestessayhomework@gmail.com @ Ödevcim'den Ödevleriniz İçin Hemen Fiyat Teklifi Alın. - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlara yardımcı oluyoruz. Whatsapp tuşunu kullanın. - Tez Yazdırma, Ücretli Ödev Yaptırma, Tez Merkezi, Proje Yazdırma, Üniversite Ödev Yaptırma, İstatistik Ödev Yaptırma, Literatür Taraması, Spss Analizi, Geçerlik Güvenirlik Analizi, Tez Danışmanlığı, Tez Proje Yazdırma, Uzaktan Eğitim Tez Yazma, Uzaktan Eğitim Proje Yazma, Eğitim Yönetimi Tezsiz Proje Yazımı, Pedagojik Formasyon Bitirme Tezi, Formasyon Tez Hazırlama, Eğitim Bilimleri Tez Yazma, İstatistik Soru Çözdürme, Makale Yazdırma, Bilkent Ödev Yaptırma, Autocad Ödev Yaptırma, Mimari Proje Çizilir, İç Mimari Proje Çizimi, Essay Yazdır, Assignment Yaptırma, Assignment Yazdır, Proje Yardımı Al, Tez Yazdır, Ödev Yaptır, Ödevimi Yap, Tez Yaptırma, Tez Yaptırmak İstiyorum, Tez Yaz, Tez Projesi Yaptır, Proje Ödevi Yap, İntihal Oranı Düşürme, İntihal Düşürme Yöntemleri, İntihal Oranı Düşürme Programı, Essay Yazdırma, Ödev Fiyatı Al, Parayla Ödev Yaptır, Parayla Tez Yazdır, Parayla Makale Yaz, Parayla Soru Çözdür, Özel Ders Al, Ödev Yardım, Ödevcim Yardım, Proje Sunumu Yaptır, Mühendislik Ödevi Yaptırma, Doktora Ödev Yaptır, Yüksek Lisans Ödev Yaptır, İnşaat Mühendisliği Ödevi Yaptırma, İnşaat Mühendisliği Tez Yazdırma, Proje Yazdırma, İnşaat Mühendisliği Proje Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, Veri Analizi, Veri Analizi Yaptırma, İstatistiksel Analiz, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Proje Hazırlama, En İyi Tez Yazım Merkezi, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçlarım Yorumlanması, Spss Ücretleri, Soru Çözdürme, Ödev, Ödevler, Ödev Hazırlatma, Proje Hazırlatma, Tez Hazırlatma, Tez Konuları, Makale Konuları, Proje Konuları, Ödev Konuları, Tez Yazma, Tez Yazdırma, Tez Yazımı, Tez Danışmanı, Yüksek Lisans Danışmanlık, Akademik Danışmanlık, Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemler Boğaziçi, Diferansiyel Denklemler Formülleri, Diferansiyel Denklemler Konuları, Python Ödev Yaptırma, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırmak İstiyorum, Ödev Yaptırma Siteleri, Akademik Danışmanlık, Yüksek Lisans Danışmanlık, Tez Proje Hazırlama Merkezi, Tez Hazırlama Merkezi Ankara, Ankara Yüksek Lisans Tez Yazdırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Spss Analiz Ücretleri, Veri Girişi Ücretleri, Spss Ödev Yaptırma, Spss Ücretleri, Ücretli Veri Analizi, İstatistik Tez Destek, Tez İçin İstatistikçi, Arduino Projeleri Satılık, Elektronik Projeler, Arduino İle Yaratıcı Projeler, İlginç Arduino Projeleri, Arduino Başlangıç Projeleri, Arduino Projeleri Basit, Elektronik Proje Yaptırma, Ödev Yaptırma Fiyatları, Güvenilir Ödev Siteleri, ödev yaptırma, ücretli ödev yaptırma, tez yaptırma, Ödev sitesi üniversite, Üniversite ödev YAPTIRMA, Parayla ödev YAPTIRMA, İstatistik ödev YAPTIRMA, Biyoistatistik ödev yaptirma, Odtü ödev yaptırma, Mühendislik ödev YAPTIRMA, Yönetim Muhasebesi ödev YAPTIRMA, staj defteri yazdırma, parayla ödev yapma sitesi, İngilizce ödev yapma uygulaması, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum ...

Öğrenme Sürecinde Yansıtma – Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

23 Temmuz 2022 Eğitimde yansıtma tekniği öğrenme-öğretme süreci örnekleri 0
İnceleme Gruplarının Belirlenmesi

Öğrenme Sürecinde Yansıtma ve Özerkliğin Geliştirilmesi

Bu makalenin amacı, bireysel öğrenme ortamlarının (ILE) tasarımına ve geliştirilmesine yönelik bilişsel profillerin ve yansıtıcı ve katılımcı bir yaklaşımın (RAPAD), özerk öğrenmeyi sağlamak ve öğrencilerin öğrenme süreçleri, materyalleri ve ortamları ile arayüz oluşturmasına yardımcı olmak için nasıl kullanılabileceğini değerlendirmektir. 

Her öğrenci, öğrenmeleri hakkında düşünmek, tartışmak ve yansımalarını kişisel veya bireysel bir öğrenme ortamı olarak hizmet edecek bir web sitesinin tasarımına ve geliştirilmesine uygulamak için sınıf arkadaşları, akranları ve akademik personel ile katıldı. Bilişsel profil kavramı, bireysel öğrenme ile ilgili özellikler üzerinde yapılandırılmış yansıma yoluyla ILE’nin kişiselleştirilmesini sağladı.

Bilişsel profil, her öğrencinin bilişsel stili, öğrenme stili ve kişilik tipinin ölçümlerinden oluşur. Öğrenciler, bir ünitenin başında bir dizi profille ilgili teste tabi tutulmuş ve değerlendirmeleri için sonuçları kendilerine verilmiştir. Ardından, kişiselleştirilmiş bir ILE tasarlamak ve geliştirmek için kullanmadan önce bu sonuçları yinelemeli bir şekilde tartıştılar, yansıttılar ve yorumladılar.

Son yirmi yılda yüksek öğretim ortamındaki birçok değişikliğin etkisi, öğrenci öğrenimini desteklemek ve mümkün kılmak için yeni bir yaklaşıma ihtiyaç olduğunu gösteren bir dizi koşul üretmek olmuştur. Öğrenme desteğini yeniden düşünmenin bir yolu, öğrenme ortamları ile etkileşim için kişisel arayüzler oluşturmaya yardımcı olmak için bireysel bilişsel profilleri kullanarak bireysel öğrencinin öz-düzenleme ve metabilişsel becerilerini geliştirmek olabilir.

Burada bilişsel profilin, bireyin bilişsel stili, öğrenme stili ve kişiliğinin ölçümlerinden oluştuğu düşünülmektedir. Öğrencilerin kendi öğrenmelerinin yönetimine daha aktif olarak dahil olma ihtiyacı, öğrencilerin daha fazla farkında olmaları ve her bireyin bilişsel profilinin bileşenleri de dahil olmak üzere kişisel kaynaklarını giderek daha fazla kullanmaları için ilişkili bir ihtiyaç anlamına gelir.

Vermetten ve meslektaşları, öğrencilerin öğrenme süreçlerini iyileştirmeye yardımcı olmak için öğretim önlemlerinin kullanılmasının mümkün olabileceğini öne sürdüler. Bir yaklaşımın kavramsal değişimi sağlamak için üst bilişi kullanmak olabileceğini öne sürüyorlar:

“Öğrenci öğreniminin kalitesini artırmak için, öğretim önlemleri, öğrencilerin farkında olması gereken ve örneğin eleştirel yansıtma yoluyla geliştirmeleri gereken öğrenme kavramları ve inançlarının kavramsal alanını ele almalıdır”.

Öğrencilerin öğrenmeye karşı tutumlarında kavramsal bir değişiklik elde etmek amacıyla aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilmiştir:

(1) öğrenme ortamlarının tasarımına ve geliştirilmesine (RAPAD) yönelik yansıtıcı ve katılımcı bir yaklaşım tanıtıldı ve prototipi oluşturuldu
(2) bireysel bilişsel profil kavramı tanıtıldı ve yansıtma için kullanıldı
(3) Esnek Öğrenci Hizalamasına yardımcı olmak için bireysel öğrenme ortamı (ILE) kavramı tanıtıldı.


öğrenme-öğretme süreci örnekleri
öğrenme-öğretme süreci nasıl verimli olur
öğrenme-öğretme süreci aşamaları
Eleştirel yansıtma Modeli
öğrenme-öğretme sürecinin öğeleri
Eğitimde yansıtma tekniği
Yansıtıcı öğretim araçları nelerdir
sınıfta öğrenme-öğretme sürecinin yönetimi slayt


Tasarıma Yansıtıcı ve Katılımcı Bir Yaklaşım (RAPAD)

Tasarıma yansıtıcı ve katılımcı bir yaklaşım, tasarıma katılımcı bir yaklaşım bağlamında yansıtmayı teşvik eden gelişimsel bir metodolojidir. Bu durumda, öğrencilerin kendi öğrenmelerinin ve bireysel öğrenme ortamlarının tasarım ve geliştirme sürecine katılımlarının yönleri üzerine düşünmesidir.

Öğrencilerin tasarım ve geliştirme sürecine kolayca veya doğal olarak katkıda bulunabilecekleri varsayılmadığından, sürece yardımcı olması için bilişsel profil kavramı tanıtılmıştır.

Bireysel öğrenci için genel süreç, kişisel bir bilişsel profilin öğeleri üzerinde düşünmek ve ardından tartışma ve değerlendirmeden sonra, bu yansımaların sonuçlarını web teknolojisi tabanlı bir bireysel öğrenme ortamının geliştirilmesine uygulamaktır.

Bilişsel Profiller

Bu araştırmada kullanılan yansıtıcı ve katılımcı yaklaşım, öğrenci bilişsel profillerinin kullanımıyla da işlevselleştirilmiştir. Bu profil oluşturma yöntemi, öğrencilere yansımalarını yapılandıracakları ve uygulayacakları bir çerçeve verdi.

Bilişsel bir profil, öğrencinin bilişsel stili, öğrenme stili ve kişilik tipini ölçen üç temel unsurdan oluşur. Jonassen & Grabowski’nin önerisinden türetilen bu üç önlemin kullanımı:

“Her bireyin sahip olduğu özel yetenek ve özelliklerin kombinasyonu, bireyin bilişsel stillerine, kişiliğine ve öğrenme stillerine yansır.

Yukarıdaki yorum bağlamında, bilişsel profili temsil etmek için aşağıdaki üç test seçildi. Karar, ölçümler ve yapılar olarak geçerlilik ve güvenilirliklerinin ampirik kanıtlarına dayanıyordu.

1. Bilişsel Stil – Bilişsel Stiller Analizi, bilgileri temsil etmek ve işlemek için kişisel tercihleri ​​ölçen 15 dakikalık bilgisayar tabanlı bir testtir.
2. Öğrenme Stili – Öğrenciler için Çalışma Becerileri Envanteri, diğer öğrenme kategorilerine ek olarak öğrenmeye yönelik yüzeysel ve derin yaklaşımları ölçmeyi amaçlar.
3. Kişilik Tipi -Myers-Briggs Tip Envanteri, kişilik tipini ölçmek için iyi bilinen bir araçtır.

Öğrencilerin kendi öğrenmelerinin yönetimine daha aktif olarak dahil olma ihtiyacı, her öğrencinin kendi kişisel kaynaklarının daha üstbilişsel olarak farkında olması için buna bağlı bir ihtiyaç anlamına gelir. Her öğrencinin yukarıda sıralanan unsurlardan oluşan bir bilişsel profile sahip olması önerilmektedir.

Profil bilgisi, bireyin bilişsel profille ilgili tercihlerine ilişkin yararlı öz bilgisi ışığında öğrenme becerileri ve stratejileri geliştirmesine yardımcı olabilir. RAPAD ve bilişsel profilleri uygulamak ve öğrencilerin kişisel öğrenmelerini nasıl yönettikleri konusunda kavramsal değişime olanak sağlamak için yapılandırmacı bir yaklaşım kullanılır. Bu yaklaşım, bireysel öğrenme ortamlarının (ILE) geliştirilmesini içerir.

Bireysel Öğrenme Ortamları

Bu araştırmada bireysel öğrenme ortamı kavramını tanımlamak için kullanılan tanım şudur: “Bireysel öğrenme ortamı, bireysel olarak öğrencinin kültürünü ve değerlerini yansıtan ve çeşitli olası öğrenme topluluklarına bağlantılar sağlayan web tabanlı bir sanal ortamdır. 

Metodoloji

Yukarıda özetlenen üç ölçü bilişsel profili geliştirmek için kullanıldı – Riding’in Bilişsel Stiller Analizi, Öğrenciler için Entwistle’ın Yaklaşımları ve Çalışma Becerileri Envanteri ve Myers-Briggs Tip Göstergesi. Bir İnsan Bilgisayar Etkileşimi ünitesine katılan 64 öğrenciden oluşan bir gruba, yukarıdaki ölçümlerin her biri için bilgisayar tabanlı ve öz bildirim testleri uygulanmıştır. 

Katılımcılar öncelikle ikinci ve üçüncü sınıf bilgi sistemleri ve bilgisayar bilimi öğrencileriydi. Testlerin sonuçları, her ölçüm uygulandıktan sonra bir hafta içinde öğrencilere sunuldu.

Daha sonra öğrencilerden, ölçümlerin doğruluğu ve uygunluğuna ilişkin düşüncelerini yansıtmaları ve yazmaları istendi. Ünitenin ilerleyen bölümlerinde, her öğrencinin bir dizi öğrenmeyle ilgili bilgi kaynağına yönelik web tabanlı bir Bireysel Öğrenme Ortamı (ILE) geliştirmesi gerekiyordu.

Bu, bilişsel profil unsurlarının tasarım ve geliştirme sürecine uygulanmasını gerektirdi. Ayrıca öğrencilerden tasarımlarının nedenlerini belgelemeleri istenmiştir. Bir dizi niteliksel ve niceliksel ölçüm toplanmıştır. Öğrencilerin sürece ilişkin yansımaları ve yanıtları bir anket, yansıtıcı günlük ve görüşmeler aracılığıyla değerlendirildi.