Bilişüstü Strateji Geliştirme – Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Profesyonel Ödev Sitesi. 0 (312) 276 75 93 @ Ödevlerinize Fiyat Almak için Mail Gönderin>> bestessayhomework@gmail.com @ Ödevcim'den Ödevleriniz İçin Hemen Fiyat Teklifi Alın. - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlara yardımcı oluyoruz. Whatsapp tuşunu kullanın. - Tez Yazdırma, Ücretli Ödev Yaptırma, Tez Merkezi, Proje Yazdırma, Üniversite Ödev Yaptırma, İstatistik Ödev Yaptırma, Literatür Taraması, Spss Analizi, Geçerlik Güvenirlik Analizi, Tez Danışmanlığı, Tez Proje Yazdırma, Uzaktan Eğitim Tez Yazma, Uzaktan Eğitim Proje Yazma, Eğitim Yönetimi Tezsiz Proje Yazımı, Pedagojik Formasyon Bitirme Tezi, Formasyon Tez Hazırlama, Eğitim Bilimleri Tez Yazma, İstatistik Soru Çözdürme, Makale Yazdırma, Bilkent Ödev Yaptırma, Autocad Ödev Yaptırma, Mimari Proje Çizilir, İç Mimari Proje Çizimi, Essay Yazdır, Assignment Yaptırma, Assignment Yazdır, Proje Yardımı Al, Tez Yazdır, Ödev Yaptır, Ödevimi Yap, Tez Yaptırma, Tez Yaptırmak İstiyorum, Tez Yaz, Tez Projesi Yaptır, Proje Ödevi Yap, İntihal Oranı Düşürme, İntihal Düşürme Yöntemleri, İntihal Oranı Düşürme Programı, Essay Yazdırma, Ödev Fiyatı Al, Parayla Ödev Yaptır, Parayla Tez Yazdır, Parayla Makale Yaz, Parayla Soru Çözdür, Özel Ders Al, Ödev Yardım, Ödevcim Yardım, Proje Sunumu Yaptır, Mühendislik Ödevi Yaptırma, Doktora Ödev Yaptır, Yüksek Lisans Ödev Yaptır, İnşaat Mühendisliği Ödevi Yaptırma, İnşaat Mühendisliği Tez Yazdırma, Proje Yazdırma, İnşaat Mühendisliği Proje Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, Veri Analizi, Veri Analizi Yaptırma, İstatistiksel Analiz, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Proje Hazırlama, En İyi Tez Yazım Merkezi, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçlarım Yorumlanması, Spss Ücretleri, Soru Çözdürme, Ödev, Ödevler, Ödev Hazırlatma, Proje Hazırlatma, Tez Hazırlatma, Tez Konuları, Makale Konuları, Proje Konuları, Ödev Konuları, Tez Yazma, Tez Yazdırma, Tez Yazımı, Tez Danışmanı, Yüksek Lisans Danışmanlık, Akademik Danışmanlık, Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemler Boğaziçi, Diferansiyel Denklemler Formülleri, Diferansiyel Denklemler Konuları, Python Ödev Yaptırma, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırmak İstiyorum, Ödev Yaptırma Siteleri, Akademik Danışmanlık, Yüksek Lisans Danışmanlık, Tez Proje Hazırlama Merkezi, Tez Hazırlama Merkezi Ankara, Ankara Yüksek Lisans Tez Yazdırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Spss Analiz Ücretleri, Veri Girişi Ücretleri, Spss Ödev Yaptırma, Spss Ücretleri, Ücretli Veri Analizi, İstatistik Tez Destek, Tez İçin İstatistikçi, Arduino Projeleri Satılık, Elektronik Projeler, Arduino İle Yaratıcı Projeler, İlginç Arduino Projeleri, Arduino Başlangıç Projeleri, Arduino Projeleri Basit, Elektronik Proje Yaptırma, Ödev Yaptırma Fiyatları, Güvenilir Ödev Siteleri, ödev yaptırma, ücretli ödev yaptırma, tez yaptırma, Ödev sitesi üniversite, Üniversite ödev YAPTIRMA, Parayla ödev YAPTIRMA, İstatistik ödev YAPTIRMA, Biyoistatistik ödev yaptirma, Odtü ödev yaptırma, Mühendislik ödev YAPTIRMA, Yönetim Muhasebesi ödev YAPTIRMA, staj defteri yazdırma, parayla ödev yapma sitesi, İngilizce ödev yapma uygulaması, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum ...

Bilişüstü Strateji Geliştirme – Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

27 Temmuz 2022 Bilişsel strateji örnekleri Üstbilişsel strateji nedir 0
Iraksak Geçerlilik – Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez

 Bilişüstü Strateji Geliştirme

Web’in davetkar özelliklerini (örneğin, multimedya ve çoklu araç entegrasyonu, daha az zaman, yer ve cihaza bağlı, merkezi olmayan veritabanı yapılandırması ve yönetimi, vb.) ve dünya çapında bağlantı ve işbirliği potansiyelini görmek, bir Soru Sorma ve Eşler Değerlendirme öğrenme sistemi (QPPA), çeşitli ve aktif öğrenme fırsatlarını desteklemek için tasarlandı.

Genel olarak, QPPA, tüm okul seviyeleri için çeşitli konularda çevrimiçi anonim ve eşzamanlı çoktan seçmeli soru oluşturma, akran değerlendirme, soru görüntüleme ve alıştırma ve uygulama öğrenme etkinliklerine izin verir. Bir dizi değerlendirme çalışması, QPPA’nın öğrencilerin öğrenmesi için etkililiğini ve kullanılabilirliğini destekledi.

Öğrencilerin sınıf içi davranışlarının ve etkileşimlerinin ayrıntılı bir incelemesi, özellikle soru üretmenin, gelen bilgilerin aktif ve derinlemesine işlenmesini teşvik eden bir öğrenme kültürü geliştirdiğini ortaya koydu.

Spesifik olarak, sınıflardaki yerinde gözlemler, öğrencilerin soru üretirken sürekli olarak ders kitaplarına bakma, kavramlarla ilgili farklı referans kaynaklarını karşılaştırma, belirli bir terim için açıklama isteme, bir soruyu çerçevelemenin farklı yollarını sorma gibi etkinliklerle meşgul olduklarını göstermiştir. Akranlarla inandırıcılık seçenekleri üzerinde tartışmak vb. Bu tür ilgi çekici davranışlar aktif öğrenme belirtileri gösterdi.

Problem kurma üzerine yapılan çalışmaların gözden geçirilmesi, genellikle eğitimin etkilerini desteklemekte ve öğrencilerin bilişsel ve/veya duyuşsal gelişimini desteklemek için bir problem oluşturma stratejisini içermektedir.

Örneğin Keil, yazma deneyimi olan ve daha sonra kendi matematik problemlerini çözen altıncı sınıf öğrencilerini, karşılaştırılabilir öğretimi olan ancak sadece ders kitabı hikaye problemlerini çözen öğrencilerle karşılaştırdı. Araştırmacılar, poz verme deneyimine maruz kalan öğrencilerin, matematik başarı testlerinde, zıt gruplara göre daha başarılı olduklarını buldular.

Perez’in telafi matematiği okuyan üniversite öğrencileriyle yaptığı çalışma, benzer şekilde, bazı hikaye yazma ve yeniden yazma problemlerini içeren öğretim düzenlemelerinin, öğrencilerin matematiğe karşı tutumları üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu bulmuştur.

Öğrencilere anlamalarını geliştirmenin bir yolu olarak soru üretmenin öğretildiği müdahale çalışmalarını incelemesi, öğrencilere soru üretmeye yönelik bilişsel stratejiyi öğretmenin, anlamada kazanımlarla sonuçlandığını buldu.

Soru sorma ile ilgili geçmişteki çalışmalar, öğrencilerin akademik performanslarını ve/veya tutumlarını teşvik etmek için bir soru oluşturma öğretim stratejisinin dahil edilmesini desteklese de, tümü açık uçlu sorular veya hikaye problemleri oluşturma öğrenme görevlerini içeriyordu. Ayrıca, hiçbiri soru üretme deneyimlerinden kaynaklanabilecek uzun vadeli etkiyi incelemedi.

Son olarak, kendi kendini sorgulama yaygın olarak bir üstbilişsel anlama izleme stratejisi olarak görülür. Bununla birlikte, çoktan seçmeli soru oluşturmanın öğrencilerin kendi öğrenmelerini düzenlemeye aktif olarak dahil olduğu bir ortamın yaratılmasına ne kadar etkili bir şekilde yardımcı olabileceği sorusu henüz ciddi bir incelemeye tabi tutulmamıştır.

Bunları akılda tutarak, bu çalışma, çoktan seçmeli soru oluşturmanın genel üstbilişsel strateji kullanımı üzerindeki etkilerini ampirik olarak araştırmıştır. Çoktan seçmeli soru oluşturma ile ilişkili hem anlık hem de uzun vadeli etkiler incelenmiştir.


Üstbilişsel strateji nedir
Google Akademik
Üst biliş nedir
Bilişsel strateji örnekleri
Bilişsel strateji öğretimi nedir


Üstbiliş: Çoktan Seçmeli Soru-Üretim için Çıkarımlar

Üstbiliş, basitçe “düşünmeyi düşünmek” olarak tanımlanabilir. Kısaca ifade etmek gerekirse, üst biliş, öğrenmeyle ilgili bilişsel süreçler üzerinde aktif kontrolü içeren ve kişinin bilişsel süreçlerini denetleme ve kontrol etmede yürütücü süreçlerin rolünü vurgulayan üst düzey düşünmeyi ifade eder.

“Üst biliş” terimi çoğunlukla John Favell ile ilişkilendirilir. Flavell’e göre üstbiliş, üstbilişsel bilgi (kişi değişkenleri, görev değişkenleri ve strateji değişkenleri) ve üstbilişsel deneyimden (üstbilişsel stratejilerin kullanımını içeren) oluşur.

Bilişsel stratejiler, bir bireyin belirli bir hedefe ulaşmasına yardımcı olmak için kullanılırken, üstbilişsel stratejiler, bilişsel bir hedefe ulaşıldığından emin olmak için bilişsel etkinlikleri kontrol etmek için kullanılan aracı süreçlerdir.

Yürütme süreçleri planlama, izleme ve değerlendirmeyi içerir. Belirli bir öğrenme görevine nasıl yaklaşılacağını planlama, kavramayı izleme, kendi kendini sorgulama, bir görevin tamamlanmasına yönelik ilerlemeyi değerlendirme, bu bilişsel çabaların sonuçlarını değerlendirme ve mevcut öğrenme durumlarına dayalı stratejik planları değiştirme gibi etkinlikler, doğası gereği üst bilişseldir.

Çoktan seçmeli sorular üretme bilişsel görevi ile karşı karşıya kalındığında, birkaç alt görev söz konusudur. Test edilebilir materyalleri yakınlaştırma, soru köklerini ifade etme, akla yatkın alternatifler bulma, sorulan soruya en iyi cevabı verme gibi alt görevler çoktan seçmeli soru üretmede yer alan görevler arasındadır.

Bu alt görevlerin tamamlanması muhtemelen üstbilişsel stratejilerin bir kombinasyonunun tekrar eden kullanımını gerektirecektir. Kısaca resimli, çoktan seçmeli sorular oluşturmak için öğrencilerin materyalleri anladıklarından emin olmaları gerekir. Durum böyle değilse, metni anlama bilişsel hedefine ulaştıklarından emin olmak için ne yapılması gerektiğini belirlemelidirler.

Bu durumda, anlamanın bilişsel amacına ulaşılıp ulaşılmadığının “değerlendirilmesi” ile birlikte ilk olarak muhtemel “izleme” anlama çağrılır, ardından planlanan sonuçları ortaya çıkarmak için “planlama” ve “gözden geçirme” gelir.

Görüldüğü gibi süreç boyunca farklı noktalarda “izleme”, “değerlendirme”, “planlama” ve “revize etme” gibi üstbilişsel stratejilerin bir karışımı devreye girmektedir. Benzer şekilde, sorulan sorulara doğru cevap verme, makul alternatifler bulma ve benzeri görevlerle karşı karşıya kaldıklarında, öğrencilerin eldeki öğrenme görevine ulaşmak için çeşitli üstbilişsel stratejiler kullanmaları da gerekecektir.

Araştırma Sorusu ve Katılımcılar

Üstbiliş ışığında, araştırmacı, çoktan seçmeli soru üretme tedavi koşuluna maruz kalan öğrencilerin, fen öğrenirken soru üretmeyen gruptaki meslektaşlarına kıyasla, üstbilişsel strateji kullanımının acil ve uzun süreli değerlendirilmesinde daha yüksek puan alacaklarını da varsaymıştır.

Tayvan’daki bir ilkokuldan altı sınıf öğrencilerinden oluşan dört sınıf (N=132) okulun bilgisayar laboratuvarında yapılan çalışmaya katıldı. Tüm katılımcılar, çalışma sırasında bilgisayar dersleri alıyordu ve bilgisayar donanımı ve yazılım işlemleri hakkında temel bilgilere de sahipti.