Çalışmanın Odak Noktası – Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez

 Vaka Çalışması Yöntemi – Almanya’da Eğitimin Değerlendirilmesi – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Niteliksel Yöntemlerin Kullanılması Nitel araştırma, ne sunabileceği açısından dağınık, karmaşık ve bazen belirsiz olduğu için eleştirilmiştir. Bu argüman kısmen haklı görünüyor. Nitel araştırmadan elde edilen sonuçlar çok çeşitli şekillerde yorumlanabilir; bulanık olabilirler ve mutlaka genelleştirilemezler, ancak bunun her durumda araştırma için bir kriter olup olmadığı tartışmalıdır. Denzin ve Lincoln’ün  belirttiği gibi: Nitel araştırma, konusuna yorumlayıcı,…
Devamı


3 Temmuz 2021 0