Bilgisayar Modelleme Yazılımı – Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez

Görüş Genişletme – Brezilya Eğitim Sistemi – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Araştırma ve Müfredattan  İlişkisi Müfredat uygulamaları hakkındaki tartışma, neyin müfredat olarak anlaşıldığını varsayar. Başlangıçta kelimenin etimolojisinden yararlanıyorum; Goodson’da “müfredat” kelimesinin Latince currere, koşmak kelimesinden geldiğini ve bir kursa veya parkura atıfta bulunduğunu görüyoruz. Etimolojik çıkarımlar, müfredatın izlenecek veya daha spesifik olarak sunulacak bir yol olarak tanımlandığı şekildedir. Bu anlamda yazar, müfredatı “çalışmaya sunulacak içerik”ten ayırmanın…
Devamı


5 Ekim 2021 0