Gömülü Teori

Estonya Yüksek Öğretim Kurumları – Estonya Eğitim Sistemi – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Araştırma Ida-Virumaa ve Lääne-Virumaa gibi bölgelerde yerel endüstride Ar-Ge için başlıca yerel yükseköğretim kurumu ortakları nadiren bu bölgelerde bulunurlar, daha ziyade Tallinn veya Tartu’da bulunurlar, sonuçta uzaklık, Kısa. Tartu Üniversitesi, kendi adına, ana endüstriyel ortaklarının Estonya’da değil, yurtdışında bulunduğunu vurgulamaktadır. Estonya’nın Sovyetler Birliği’nin çöküşünden bu yana Batı araştırma ve yenilik sistemleriyle geniş kapsamlı yeniden entegrasyonunun…
Devamı


22 Ekim 2021 0