Teori Üretimi

İnsani Farklılıklar – Eğitimde Çok Kültürlülüğü Tanımlama ve Tasarlama – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

June, “gerçeğe ulaşmak için bugün zor sorular sormamız gerektiğini” savunarak kabul etti. Kara gruba, çokkültürlü eğitimin aşılanmasında çatışma, muhalefet ve başa çıkılması gereken zorluklar olacağına dair güvence verdi. Eğitimcilerin insan çeşitliliği hakkındaki yeni bilgileri olumlu bir şeye sindirmelerine yardımcı olma ihtiyacını vurguladı. CSC’nin bazı üyelerinden bir eylem planı hakkında sorular akmaya başladı. Örneğin Fred, “Öğretmenlerin…
Devamı


11 Mayıs 2021 0