Araştırma Kategorileri

MODERN FRANSA’DA EĞİTİM – Fransa’da Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

MODERN FRANSA’DA EĞİTİM Jean-Jacques Rousseau sıklıkla “eğitimin Kopernik’i” olarak adlandırılmıştır. Tesadüf eseri, Fransa’da uğrunda birçok savaşın verildiği eşitlikçilik ve laiklik ilkelerinin çıkarsanabileceği Emile’sinin 1762’de yayımlanması, bir başka önemli dönüm noktası ile eşleştirildi.  Aynı yıl, Ratio Studiorum’un geleceğin seçkinlerinin eğitiminin temelini oluşturduğu Cizvitler, Fransa’dan kovuldu. Bu iki olay hakkında belirli bir kutupluluk vardır. Bir yanda Napolyon’un…
Devamı


20 Nisan 2022 0