Doktora Eğitimi İle Kazanılan Yeterlilikler – Küreselleşme ve Doktora Eğitiminin Kalitesine Etkileri – Tez Nasıl Yazılır? – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Doktora Eğitimi İle Kazanılan Yeterlilikler – Küreselleşme ve Doktora Eğitiminin Kalitesine Etkileri – Tez Nasıl Yazılır? – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Doktora programlarının araştırma eğitimine yoğun şekilde odaklanması, araştırma akademisyenlerini ve öğretim üyelerini araştırma üniversiteleri için hazırlamayı amaçlıyordu (aslında, akademiye akademisyen hazırlamak birçok bölümün odak noktası olmaya devam ediyor). Ancak yeni gerçekler, doktora eğitiminde daha geniş bir gündem taleplerine yol açtı. Nerad ve diğerlerine göre, “Günümüzde doktora kariyerleri, geleneksel olarak doktora eğitiminde edinilmeyen yeterlilikleri talep etmektedir.”…
Devamı


9 Nisan 2021 0