Bologna Süreçleri – Norveç’de Eğitim Sistemi – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Metnin Bölümleri – Doktora Tezi – Tez Nasıl Yazılır?– Doktora – Ödevcim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

İlk Bölüm (artı diğer herhangi bir giriş bölümü) Şekil 8.1’de gösterildiği gibi, açılış bölümü doktora için genel teorik çerçevenin tanımlanmasında kritik öneme sahiptir. Tezin ana sorusundan kaynaklanan az sayıda entelektüel tema ortaya koymalıdır. Temalar, geri döneceğiniz fikirlere rehberlik ediyor. Bulgularınıza bağlı olarak teorik pozisyonlar, metodolojik yenilikler veya ampirik araştırma bulgularından oluşabilir. Genellikle iki, üç veya…
Devamı


10 Şubat 2021 0