KÜRESEL BİÇİMLER – Küreselleşme ve Doktora Eğitiminin Kalitesine Etkileri – Tez Nasıl Yazılır? – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Japonya’da Doktora Eğitimi – Dünya Çapında Doktora – Doktoranın Gelişimi – Doktora Çalışması Yaptırma – Doktora tezi – Doktora Tezi Ücretleri

Disiplin Seçimleri Disiplin seçimine göre yapılan doktoralar, 2002–3’te araştırma öğrencilerinin yüzde 37’sine ve fen bilimlerinde sırasıyla yüzde 33’üne doktora verildiğini göstermektedir. Profesyoneller, 2002–3’te bu alanda verilen doktora derecelerinin (ticaret dahil) yüzde 30’uyla geri kalanını oluşturdu. 1997–8 ve 2002–3 dönemindeki eğilime bakarsak, profesyonel doktoralarda yüzde 3 artış olmuştur (iki dönemdeki oranların temsilleri için Şekil 14.1 ve…
Devamı


19 Aralık 2020 0