Gömülü Teori

Nihai Hedefler – Hollanda Mesleki Eğitim Sistemi – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Nihai Hedefler ve Yeni Değerlendirmeler Yöntemler Daha önce özetlenen ulusal yeterlilik yapısındaki tüm değişiklikler, mesleki eğitim ve öğretim ile işgücü piyasası arasındaki uçurumu azaltma niyetiyle güçlü bir şekilde yönlendirilmiştir. (Yeni) yeterlilik profilleri, yalnızca bir eğitim yörüngesinin nihai hedeflerini veya “ne”sini tanımlar. Mesleki Eğitim ve Öğretim kurumları değerlendirmenin “nasıl”ına karar vermekte özgürdür: bu nihai hedefleri belirlemek…
Devamı


28 Eylül 2021 0