Nicel Değişkenler

Nicel Değişkenler

Nicel Değişkenler Şimdiye kadar sayıların yalnızca kategoriler ve dereceler için kullanılması dikkate alınmıştır. Ancak sayılar, miktarı ölçmek için nicel olarak da kullanılabilir. Teknik olarak ölçüm, sayıların bir dizi mantıksal kurala göre verilere atanmasıdır. Sayılar, ölçüm için kullanıldığında, sayı sisteminin mantıksal özelliklerinden yararlanır ve bu nedenle matematiksel olarak manipüle edilebilir. Sayı sistemi tamamen mantıksaldır ve sayılar,…
Devamı


7 Temmuz 2023 0