Deneysel Yöntem – Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Yaygın Eğitim İçin Roller – Asya Ülkeleri Eğitim Sistemi – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Bugün Resmi Okul Sistemi Ulusal kalkınma açısından bakıldığında, geleneksel bir sorun, akademik ve mesleki ortaöğretim okulları arasındaki dengesizlik olmuştur. 1960’larda ve öncesinde, ortaöğretim kayıtlarının yüzde 90’ı akademik müfredattaydı. Ancak, 1972 yılına gelindiğinde, hükümetin mesleki kurslara kayıtları artırma çabaları, tarım (41.884), ticaret (764), balıkçılık (13.055), ticaret (58.565), ve özel mesleki programlarda (4.895) öğrencilerin oranını getirdi. Yüzde…
Devamı


17 Şubat 2022 0