Eğitim Metodolojisi – İspanya’da Eğitim Sistemi– Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Profesyonel Ödev Sitesi. 0 (312) *** 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödevcim'den Ödevleriniz İçin Hemen Fiyat Teklifi Alın. - 09:00 - 21:00 arası hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - Tez Yazdırma, Ücretli Ödev Yaptırma, Tez Merkezi, Proje Yazdırma, Üniversite Ödev Yaptırma, İstatistik Ödev Yaptırma, Literatür Taraması, Spss Analizi, Geçerlik Güvenirlik Analizi, Tez Danışmanlığı, Tez Proje Yazdırma, Uzaktan Eğitim Tez Yazma, Uzaktan Eğitim Proje Yazma, Eğitim Yönetimi Tezsiz Proje Yazımı, Pedagojik Formasyon Bitirme Tezi, Formasyon Tez Hazırlama, Eğitim Bilimleri Tez Yazma, İstatistik Soru Çözdürme, Makale Yazdırma, Bilkent Ödev Yaptırma, Autocad Ödev Yaptırma, Mimari Proje Çizilir, İç Mimari Proje Çizimi, Essay Yazdır, Assignment Yaptırma, Assignment Yazdır, Proje Yardımı Al, Tez Yazdır, Ödev Yaptır, Ödevimi Yap, Tez Yaptırma, Tez Yaptırmak İstiyorum, Tez Yaz, Tez Projesi Yaptır, Proje Ödevi Yap, İntihal Oranı Düşürme, İntihal Düşürme Yöntemleri, İntihal Oranı Düşürme Programı, Essay Yazdırma, Ödev Fiyatı Al, Parayla Ödev Yaptır, Parayla Tez Yazdır, Parayla Makale Yaz, Parayla Soru Çözdür, Özel Ders Al, Ödev Yardım, Ödevcim Yardım, Proje Sunumu Yaptır, Mühendislik Ödevi Yaptırma, Doktora Ödev Yaptır, Yüksek Lisans Ödev Yaptır, İnşaat Mühendisliği Ödevi Yaptırma, İnşaat Mühendisliği Tez Yazdırma, Proje Yazdırma, İnşaat Mühendisliği Proje Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, Veri Analizi, Veri Analizi Yaptırma, İstatistiksel Analiz, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Proje Hazırlama, En İyi Tez Yazım Merkezi, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçlarım Yorumlanması, Spss Ücretleri, Soru Çözdürme, Ödev, Ödevler, Ödev Hazırlatma, Proje Hazırlatma, Tez Hazırlatma, Tez Konuları, Makale Konuları, Proje Konuları, Ödev Konuları, Tez Yazma, Tez Yazdırma, Tez Yazımı, Tez Danışmanı, Yüksek Lisans Danışmanlık, Akademik Danışmanlık, Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemler Boğaziçi, Diferansiyel Denklemler Formülleri, Diferansiyel Denklemler Konuları, Python Ödev Yaptırma, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırmak İstiyorum, Ödev Yaptırma Siteleri, Akademik Danışmanlık, Yüksek Lisans Danışmanlık, Tez Proje Hazırlama Merkezi, Tez Hazırlama Merkezi Ankara, Ankara Yüksek Lisans Tez Yazdırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Spss Analiz Ücretleri, Veri Girişi Ücretleri, Spss Ödev Yaptırma, Spss Ücretleri, Ücretli Veri Analizi, İstatistik Tez Destek, Tez İçin İstatistikçi, Arduino Projeleri Satılık, Elektronik Projeler, Arduino İle Yaratıcı Projeler, İlginç Arduino Projeleri, Arduino Başlangıç Projeleri, Arduino Projeleri Basit, Elektronik Proje Yaptırma, Ödev Yaptırma Fiyatları, Güvenilir Ödev Siteleri, ödev yaptırma, ücretli ödev yaptırma, tez yaptırma, Ödev sitesi üniversite, Üniversite ödev YAPTIRMA, Parayla ödev YAPTIRMA, İstatistik ödev YAPTIRMA, Biyoistatistik ödev yaptirma, Odtü ödev yaptırma, Mühendislik ödev YAPTIRMA, staj defteri yazdırma ...

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...

Eğitim Metodolojisi – İspanya’da Eğitim Sistemi– Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

30 Temmuz 2021 Bilimsel metodoloji nedir Eğitim metodolojisi ne demek Makalede metodoloji nasıl yazılır Metodoloji yöntemleri 0
Eğitim Metodolojisi – İspanya’da Eğitim Sistemi– Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Bağlam

Araştırmamız İspanya’nın 17 özerk topluluğundan biri olan Balear Adaları’nda gerçekleştirildi. Topluluktaki ana ekonomik faaliyet, turizm ve ilgili faaliyetlerden kaynaklanmaktadır. Ekonomik ve sosyal kalkınma göstergeleri, zıt eğitimsel “yoksulluk” ile “zengin” bir topluluk resmi çiziyor ve mevcut sosyal eşitsizliklerin önemli ağırlığının altını çiziyor.

Balear Adaları’nda kişi başına düşen GSYİH (24.870 €), İspanya ortalamasının (23.979 €) üzerindedir ve tüm özerk topluluklar arasında yedinci sırada yer almaktadır.

AB’nin AROPE göstergesine göre (ulusal ortalama %28,6) nüfusun %26,7’si yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altındadır ve topluluk aşırı yoksulluk içinde yaşayanların en yüksek yüzdelerinden birine sahiptir. Spesifik olarak, tüm nüfusun %10,4’ünün etkilendiği üçüncü en yüksek aşırı yoksulluk oranına sahip özerk topluluktur.

Turizm faaliyetlerine özgü yüksek düzeyde mevsimsellik, genel olarak ve özellikle gençler arasında istihdam ve işsizlik oranlarının yıl boyunca büyük farklılıklar gösterdiği anlamına gelir. Örneğin 2017 yılının üçüncü çeyreğinde (16-24 yaş arası) genç istihdam oranı %41,72, işsizlik oranı ise %21,94 oldu.

Aynı yılın ilk çeyreğinde ise bu oranlar sırasıyla %19.96 ve %41.77 idi. Ulusal ortalamalarla karşılaştırıldığında, en büyük farklılıklar üçüncü çeyrekte ortaya çıkıyor, ancak diğer tüm çeyreklerde Balear Adaları gençler arasında en yüksek istihdam oranlarını ve en düşük işsizlik oranlarını koruyor.

Eğitim bağlamında, İspanya genelinde mevcut olan bir sorun olan orta eğitim düzeyine sahip insan eksikliği, özellikle Balear Adaları’nda yoğundur. Bu bağlamda, yüksek ESL oranları ve düşük üniversite mezuniyet oranları dikkat çekicidir.

ESL (Eğitim, Kültür ve Spor Bakanlığı 2017) ile ilgili mevcut en son verilere göre, Balear Adaları %26,8’lik bir oranla tüm topluluklara liderlik ediyor ve ortalama bir düşüşe sahip bir ülkede bu metrikte en kötü topluluk olarak konumlanıyor. – AB’deki en yüksek oranlardan biri olan %19’luk çıkış oranı (AB genelinde ortalama %10,7).

Aynı kaynağa göre, Balear Adaları, ileri eğitim seviyelerini tamamlamış gençlerin (25-29 yaş arası) en düşük orana (%32,1) sahip topluluk iken, İspanya ortalaması %42.1 ve Avrupa ortalaması 37,3’tür. %. Bu eğilimler, bunların ve eğitimle ilgili diğer göstergelerin evriminin analizinde kanıtlandığı gibi, özerk topluluk düzeyinde iyi yapılandırılmıştır.

Metodoloji örnekleri
Eğitim metodolojisi ne demek
HELP eğitim giriş
Makalede metodoloji nasıl yazılır
Metodoloji nedir Kısaca
Metodoloji yöntemleri
Metodolojik yaklaşım Nedir
Bilimsel metodoloji nedir

Düşük eğitim düzeyine sahip bir genç nüfusa sahip olmanın büyük etkisini ve daha somut olarak ESL’nin arkasındaki nedenleri açıklamak için en yaygın olarak kullanılan argüman, iş piyasasının özellikleri etrafında toplanmaktadır.

Bununla birlikte, çok boyutlu bir sorunun sadece bir parçasını ele alan bir argümandır: öğrencileri sistemden çıkmaya iten faktörleri dikkate almaktan ziyade, nitelikler için düşük talepli (çekme faktörleri) geniş bir iş teklifinden kaynaklanan çekme etkisidir.

Yani bu çekme etkisine neden olan faktörler de okuldan ayrılmaya neden olmaktadır. Sözde itici faktörler, ergenlerin ve gençlerin önemli bir bölümünün, esas olarak okulda mutsuz oldukları, iyi akademik sonuçlar elde edemedikleri veya düşündükleri için eğitimlerine devam etmede anlamsız gördükleri duyguları ifade eder.

Bütün bunlar, para ve tüketimin baskın aktörler olduğu bir toplum bağlamında kendini onaylama ihtiyacı ile karakterize edilen bir kişisel evrim zamanında gerçekleşir.

Balear Adaları’nda okulu erken bırakan gençlerin yaşam öyküsüne dayalı olarak yürütülen araştırmalar, kolayca iş bulabilmenin etkisinin, zayıf akademik sonuçlar elde edildiğinde eğitim programlarından ayrılmaya dönüştüğünü ve ayrıca ayrılanların her zaman için ayrılmadığını açıkça göstermektedir. 

Bu grubun üyeleri genellikle başarıyı yakalayabilecekleri alternatif eğitim yolları ararlar ve bu alternatiflere kabul edilmeleri veya kalmaları söz konusu olduğunda, niteliklerinin ve durumlarının eğitim ve öğretimle uyuşmaması nedeniyle engellerle karşılaşırlar. 

Bu bağlamda ve daha önce de belirttiğimiz gibi orta dereceli eğitime sahip insan sayısının artmasında ve ESL oranlarının düşürülmesinde ortaöğretim MEÖ’nün katkısı dikkat çekicidir. Balear Adaları’nda, 2015-2016 öğretim yılında CFGM’ye 7169 öğrenci kaydoldu.

CFGM programlarına katılım, verileri mevcut olan bu tür kursların ilk yılından (1995–1996) referans olarak kullandığımız 2015–2016 öğretim yılına kadar artmıştır. bu araştırma. 2005-2006’ya kadar cinsiyete göre eşit katılım yüzdelerine yönelik gözle görülür bir eğilim varken, o zamandan beri kadınların katılım yüzdesi azaldı.

Metodoloji

CFGM’nin ilk yılındaki öğrenci katılımına ilişkin bu çalışma, üç zaman noktasında bilgi toplayacak olan uzun süreli bir çalışmanın bir parçasını temsil etmektedir. Şu anda analiz ettiğimiz veriler bu noktalardan ilkine tekabül ediyor ve toplama 2015-2016 eğitim öğretim yılının ilk döneminde gerçekleşti.

Bu çalışmaya 15-24 yaşları arasında toplam 1030 öğrenci katılmıştır. CFGM’lerine 2015-2016 öğretim yılında Mallorca’da (Balear Adaları) başladılar. Örnek, Mallorca’da sunulan 16 mesleki alana katılım oranlarını doğru bir şekilde temsil etmektedir. Bu çalışmanın saha çalışması yapılırken 21 farklı eğitim merkezindeki 70 sınıftan anketler toplanmıştır.

Örneklem 643 erkek (%62.4) ve 389 (%37.6) kadından oluşmaktaydı; 796’sının annesi İspanya (%77.3), 225’inin annesi ise yabancı doğumlu (%21.8) idi. Yaşa göre (Ort. = 18.17) dağılım şu şekildeydi: 449’u 15-17 yaş (%41.7), 412’si 18-19 yaş (%40) ve 189’u 20-24 yaş arasındaydı ( 18.3%). Öğrenciler anketleri doldurduklarında, okul yılının başlamasından bu yana 2-3 ay geçmişti.

Çalışma, Balear Adaları Üniversitesi araştırma etik kurulu tarafından onaylandı ve öğrenciler tarafından bilgilendirilmiş onam verildi veya öğrencilerin reşit olmaması durumunda aile tarafından izin verildi.

Bilgi toplamak için kullanılan araç, öğrencilerin çalışma programlarını bırakmalarını önlemek için öğrenci katılımına odaklanan diğer araçların gözden geçirilmesine dayalı olarak oluşturulan bir anketti. Check & Connect projesinde kullanılan Student Engagement Instrument (SEI)’den gelen notlar; ilk olarak Quebec’te kullanılmış olan potansiyel terki değerlendirme kiti (Trousse d’évaluation des décrocheurs potentiels-TEDP); ve Fransa’daki orta düzey MEÖ programlarında devamsızlık üzerine bir çalışmadır.

Tangaard’ın (2013) Danimarkalı öğrencilerin VET terkine ilişkin algıları üzerine yaptığı çalışmada, Callan’ın (2005) Avustralya’daki çeşitli MEÖ programlarından ve türlerinden terkler analizinde Wang tarafından yaptığı katkılar da benzer bir fayda sağlamıştır. ve Eccles (2012) akademik katılımda sosyal desteğin yönleri hakkında ve Işık (2013) tarafından öğrencilerin profesyonel sonuçlara ilişkin beklentilerle ilgili sosyal destek ve kontrol odağı algıları hakkında. Landeta ve Calvete (2002), MSPSS ve Aile Motivasyonel İklim Anketi gibi İspanyol nüfusu için uyarlanmış diğer araçları da inceledik.

Analizimizde, altı değişken ve üç boyut etrafında düzenlenen öğrenci katılımıyla ilgili 34 maddeyi ankete dahil ettik. Bu maddelerin her biri, 0 = “Kesinlikle katılmıyorum”, 1 = “Katılmıyorum”, 2 = “Katılıyorum” ve 3 = “Kesinlikle katılıyorum” şeklinde bir anlaşma veya anlaşmazlık ölçeğinde yanıtlanacaktı.

Öğrenci katılımının değişkenleri, genellikle okulu bırakma riskiyle ilişkili olan üç sosyodemografik özellik üzerinden karşılaştırıldı: (1) cinsiyet, erkek veya kadın; (2) yaş, 15-17, 18-19 veya 20-24 yaş; ve (3) annenin doğum yeri, yerli veya göçmendir.

 

×

Powered by WhatsApp Chat

× Bize Whatsapp'tan Ulaşın