Okul Aidiyeti – İspanya’da Eğitim Sistemi– Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Profesyonel Ödev Sitesi. 0 (312) *** 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödevcim'den Ödevleriniz İçin Hemen Fiyat Teklifi Alın. - 09:00 - 21:00 arası hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - Tez Yazdırma, Ücretli Ödev Yaptırma, Tez Merkezi, Proje Yazdırma, Üniversite Ödev Yaptırma, İstatistik Ödev Yaptırma, Literatür Taraması, Spss Analizi, Geçerlik Güvenirlik Analizi, Tez Danışmanlığı, Tez Proje Yazdırma, Uzaktan Eğitim Tez Yazma, Uzaktan Eğitim Proje Yazma, Eğitim Yönetimi Tezsiz Proje Yazımı, Pedagojik Formasyon Bitirme Tezi, Formasyon Tez Hazırlama, Eğitim Bilimleri Tez Yazma, İstatistik Soru Çözdürme, Makale Yazdırma, Bilkent Ödev Yaptırma, Autocad Ödev Yaptırma, Mimari Proje Çizilir, İç Mimari Proje Çizimi, Essay Yazdır, Assignment Yaptırma, Assignment Yazdır, Proje Yardımı Al, Tez Yazdır, Ödev Yaptır, Ödevimi Yap, Tez Yaptırma, Tez Yaptırmak İstiyorum, Tez Yaz, Tez Projesi Yaptır, Proje Ödevi Yap, İntihal Oranı Düşürme, İntihal Düşürme Yöntemleri, İntihal Oranı Düşürme Programı, Essay Yazdırma, Ödev Fiyatı Al, Parayla Ödev Yaptır, Parayla Tez Yazdır, Parayla Makale Yaz, Parayla Soru Çözdür, Özel Ders Al, Ödev Yardım, Ödevcim Yardım, Proje Sunumu Yaptır, Mühendislik Ödevi Yaptırma, Doktora Ödev Yaptır, Yüksek Lisans Ödev Yaptır, İnşaat Mühendisliği Ödevi Yaptırma, İnşaat Mühendisliği Tez Yazdırma, Proje Yazdırma, İnşaat Mühendisliği Proje Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, Veri Analizi, Veri Analizi Yaptırma, İstatistiksel Analiz, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Proje Hazırlama, En İyi Tez Yazım Merkezi, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçlarım Yorumlanması, Spss Ücretleri, Soru Çözdürme, Ödev, Ödevler, Ödev Hazırlatma, Proje Hazırlatma, Tez Hazırlatma, Tez Konuları, Makale Konuları, Proje Konuları, Ödev Konuları, Tez Yazma, Tez Yazdırma, Tez Yazımı, Tez Danışmanı, Yüksek Lisans Danışmanlık, Akademik Danışmanlık, Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemler Boğaziçi, Diferansiyel Denklemler Formülleri, Diferansiyel Denklemler Konuları, Python Ödev Yaptırma, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırmak İstiyorum, Ödev Yaptırma Siteleri, Akademik Danışmanlık, Yüksek Lisans Danışmanlık, Tez Proje Hazırlama Merkezi, Tez Hazırlama Merkezi Ankara, Ankara Yüksek Lisans Tez Yazdırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Spss Analiz Ücretleri, Veri Girişi Ücretleri, Spss Ödev Yaptırma, Spss Ücretleri, Ücretli Veri Analizi, İstatistik Tez Destek, Tez İçin İstatistikçi, Arduino Projeleri Satılık, Elektronik Projeler, Arduino İle Yaratıcı Projeler, İlginç Arduino Projeleri, Arduino Başlangıç Projeleri, Arduino Projeleri Basit, Elektronik Proje Yaptırma, Ödev Yaptırma Fiyatları, Güvenilir Ödev Siteleri, ödev yaptırma, ücretli ödev yaptırma, tez yaptırma, Ödev sitesi üniversite, Üniversite ödev YAPTIRMA, Parayla ödev YAPTIRMA, İstatistik ödev YAPTIRMA, Biyoistatistik ödev yaptirma, Odtü ödev yaptırma, Mühendislik ödev YAPTIRMA, staj defteri yazdırma ...

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...

Okul Aidiyeti – İspanya’da Eğitim Sistemi– Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

30 Temmuz 2021 Aidiyet duygusu Nasıl kazandırılır Aidiyet etkinlikleri Aidiyet Ne Demek Okula aidiyet duygusu nasıl kazandırılır TED Ankara Anaokulu TED Ankara Koleji anaokulu İngilizce 0
Tarihsel Bir Bakış – Hollanda Mesleki Eğitim Sistemi – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Sonuçlar

Elde ettiğimiz sonuçlar, öğrencilerin CFGM programlarının ilk birkaç ayında çalışmalarına katılımlarını etkileyen ana boyutlar ve değişkenler hakkında sahip oldukları algıları anlamamızı sağlıyor. Bu erken önlem, durumun ön teşhisinin yapılmasına ve alınacak kanıtlara dayalı önleyici tedbirler ve müdahalelere izin vererek eğitim başarısını artırdı.

Bundan sonra, ilk olarak okula aidiyet, öğrenci çabası ve istenmeyen davranış değişkenleri aracılığıyla davranışsal ve akademik bağlılıkla ilgili verileri analiz edeceğiz. İkinci olarak, öğrencilerin öğretim kadrosu, okulun kendisi ve akranlarıyla olan ilişkilerine ilişkin algıları aracılığıyla duyuşsal katılımın özelliklerini gösteriyoruz. Üçüncüsü, öğrencilerin mesleki ve eğitimsel beklentileri aracılığıyla bilişsel katılıma odaklanıyoruz.

İstatistiksel sonuçlar Tablo 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 ve 9.6’da gösterilmektedir ve bunlar, çalışmada dikkate alınan her bir madde için puanların yanı sıra her bir değişken için genel puanları içermektedir. Değişkenler ayrıca cinsiyet, yaş ve annenin doğum yerine göre de değerlendirildi.

Bu bilgiyi yorumlamak için, sütun için ikili eşitlik testinde aynı alt indekse (a, b veya c) sahip olmayan aynı satır ve alt tablodaki değerlerin P < 0.05’te önemli ölçüde farklı olduğuna dikkat etmek önemlidir. ortalamalar. Alt indeksi olmayan kutular teste dahil edilmemiştir ve testler eşit varyansları varsayar.

Davranışsal ve Akademik Katılım

Aşağıda, okula aidiyet, öğrenci çabası ve uygunsuz davranış değişkenleri aracılığıyla davranışsal ve akademik katılımın ana sonuçları verilmiştir.

Okul Aidiyeti ve Öğrenci Çabası

Okul aidiyeti ve öğrenci çabası Tablo 9.1’de gösterilen altı madde ile ölçülmüştür. Elde edilen ortalama puan 2.13 idi. Kişinin çalışmalarına gerçek bir bağlılığını ifade eden davranışlara atıfta bulunan maddeler için daha düşük puanlar görülebilir. Yüzde olarak, öğrencilerin %36,9’u okul dışında ödev yapmak veya ders çalışmak için yeterince zaman ayırmamış, %32,5’i ise günlük veya neredeyse her gün ders çalışmamış veya ödev yapmamıştır.

En yüksek puanlar, gerçek davranıştan ziyade niyetlere karşılık geldi: “Okulda bir şey yaptığımda, onu iyi yapmak istiyorum” ve “Bir okul etkinliği yaptığımda, ne yaptığımı iyi anlamaya çalışıyorum.”

Cinsiyetler arasında karşılaştırma, dikkate alınan her bir maddede mevcut ve anlamlı olan önemli genel farklılıklar gösterir, kadınlar her zaman daha yüksek ortalamalar verir.

Yaşa göre, 20-24 yaş grubunda daha fazla okula aidiyet ve öğrenci çabası görüldü ve bu grup ile iki genç arasında önemli farklılıklar görüldü. 18-19 yaşındaki grup en düşük ortalama puanı gösterdi.

Okula aidiyet duygusu nasıl kazandırılır
Okul aidiyeti nedir
Aidiyet Ne Demek
Okula aidiyet Duygusu Ölçeği
Aidiyet duygusu Nasıl kazandırılır
TED Ankara Anaokulu
Aidiyet etkinlikleri
TED Ankara Koleji anaokulu İngilizce

Yanlış Davranış

Yanlış davranış, cinsiyete ve yaş grubuna göre değişiyordu ve erkekler ve 18-19 yaşındakiler bu değişken için daha yüksek puanlar gösteriyordu. Özetle, en ilgili sorunlar, okul dışındaki okul çalışmalarına adanma eksikliği ve devamsızlıkla ilgiliydi.

Ayrılma için en büyük tehdidi oluşturan durumlar erkeklerde ve 18-19 yaşlarında görülebiliyordu. En yüksek nişanlanma seviyeleri kadınlarda ve 20-24 yaş arası kişilerde görüldü. Katılımcının annesinin doğum yerine göre herhangi bir değişken veya madde için herhangi bir farklılık gözlemlenmemiştir.

Duygusal Katılım

Yaklaşık duygusal katılım, öğretim kadrosu, okul/merkez ve akran ilişkileri ile ilgili değişkenler kullanılarak yapılmıştır.

Öğretim Elemanları ve Okul/Merkez ile İlişkiler

Bu değişkenler için ortalama puan 1,99 olup, duygusal katılımı oluşturan diğer değişkenlerden daha düşüktür. Aralarında çok az fark bulunan en yüksek puanlara sahip maddeler, “Okulumda kendimi güvende hissediyorum”, “Öğretmenlerim ihtiyaç duyduğumda hazırdır”, “Genel olarak, okulumun öğretim elemanları öğrencilere uygun davranır, ” ve “Genel olarak öğretmenlerim bana karşı açık ve dürüsttür.”

En düşük puanlar “Okulumdaki öğretim elemanları benimle sadece bir öğrenci olarak değil, bir insan olarak ilgileniyor” maddesi için görüldü. Yüzde olarak öğrencilerin %34,9’u bu ifadeye katılmadı veya kesinlikle katılmadı.

Bu değişkenin cinsiyete, yaş grubuna ve annenin doğum yerine göre analizi anlamlı bir farklılık göstermemesine rağmen, bazı maddeler için bu tür farklılıklar görülmüştür. Örneğin kızlar, 20-24 yaş grubundakiler ve annesi yabancı olanlar okula gitmeyi daha çok sevmektedir. Ayrıca, kızlar ve en genç gruptaki (15-17 yaş arası), öğretim elemanlarının öğrencileri önemsediği konusunda daha fazla fikir birliği içindeydiler.

Spesifik olarak annenin doğum yeri göz önüne alındığında, yabancı annelerin oğulları ve kızları, öğretmenlerin ihtiyaç duyulduğunda algılanan mevcudiyeti göz önüne alındığında, ortalama olarak daha düşük yanıt verdiler, öğretmenlerin sadece öğrenciler olarak değil, bir insan olarak öğrencilere yönelik algılanan ilgileri ve okulda güvende hissetmek gerekir.

Akranlarla İlişkiler

Bu değişken için ortalama puan 2.24 olup, öğretmenler ve okulla ilişkiler puanından daha yüksektir. En yüksek ortalamaya sahip madde “Okulumda arkadaşlarım var”, en düşük ortalama ise “Akranlarım beni önemser” olmuştur.

Bu değişken için cinsiyete göre farklılıklar anlamlı bulunmamakla birlikte, erkeklerin kızlardan daha yüksek puan verdiği “Akranlarım yardımına ihtiyacım olduğunda bana yardım eder” ve “Akranlarımla iletişim kurmayı severim” maddelerinde anlamlı farklılık görülmüştür.

Yaş gruplarına göre, ortalama 15-17 yaş grubunda diğer iki gruptan önemli ölçüde farklılık gösteren daha yüksekti. Ayrıca, annesi İspanya’da doğmuş olan öğrenciler, yabancı doğumlu bir annesi olan öğrencilere göre daha yüksek bir ortalama puana sahipti.

Özetlemek gerekirse, duyuşsal katılım analizimiz, en büyük farklılıkların öğretim kadrosu ve okul ile ilişkilerde görülebildiğini göstermiştir. Kayda değer bir nokta, profesörlerin öğrencilik rollerinin ötesinde, öğrencilere insan olarak sahip oldukları düşük ilgi düzeyleriydi. Burada dikkat çeken bir diğer unsur, yabancı anneleri olan öğrencilerin düşük düzeyde öğretmen mevcudiyeti ve ilgi ve düşük düzeyde okul güvenliği algılamalarıdır.

Akran katılımının daha genç katılımcılarda daha yüksek olduğu gözlemlendi; bu, bu yaşlardaki akranların önemi ve öğrencilerin en azından bazı sınıf akranlarının önceki yıllarda sınıfları paylaşma şansının artması göz önüne alındığında arzu edilen bir bulgu. Anneleri yabancı uyruklu öğrenciler daha az akran katılımı gösterdi.

Bilişsel Katılım

Mesleki beklentiler ve eğitim beklentileri değişkenleri aracılığıyla bilişsel katılımı değerlendirdik. Bu bağlamda, öğrencilerin mesleki beklentilerine veya eğitim beklentilerine yönelik mesleki eğitim ve öğretim çalışmalarına verdikleri fayda ile ilgili olarak.

 Profesyonel Beklentiler

Bu değişken için gözlemlediğimiz ortalama puan 2.29’du. En yüksek puan alan maddeler “Derslerimde öğrendiklerim gelecekteki kariyerim için önemlidir” ve “Çalışmak bana gelecekte birçok kariyer fırsatı sunacaktır” olmuştur.

En düşük puanlar, çalışmalardan elde edilen mesleki faaliyetlerle ilgili beklentilere atıfta bulunmuştur: “Aldığım eğitimler sayesinde, bana geçimini sağlayacak bir işe sahip olacağım” ve “Eğitimler sayesinde eğitim görüyorum. 

Cinsiyete ve yaş grubuna göre mesleki beklentiler açısından önemli farklılıklar gözlemlendi: profesyonel beklentiler kadınlar arasında ve ayrıca 20-24 yaş grubunda daha yüksekti.

Annenin İspanyol ya da yabancı olması ile ilgili olarak, tek anlamlı farklılık “Eğitim aldığım mesleği seviyorum” maddesinde görüldü ve anneleri İspanya’da doğanlarda daha yüksek puanlar görüldü.

 

×

Powered by WhatsApp Chat

× Bize Whatsapp'tan Ulaşın