Eğitimde BT Kullanımı – Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez

Profesyonel Ödev Sitesi. 0 (312) 276 75 93 @ Ödevlerinize Fiyat Almak için Mail Gönderin>> bestessayhomework@gmail.com @ Ödevcim'den Ödevleriniz İçin Hemen Fiyat Teklifi Alın. - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlara yardımcı oluyoruz. Whatsapp tuşunu kullanın. - Tez Yazdırma, Ücretli Ödev Yaptırma, Tez Merkezi, Proje Yazdırma, Üniversite Ödev Yaptırma, İstatistik Ödev Yaptırma, Literatür Taraması, Spss Analizi, Geçerlik Güvenirlik Analizi, Tez Danışmanlığı, Tez Proje Yazdırma, Uzaktan Eğitim Tez Yazma, Uzaktan Eğitim Proje Yazma, Eğitim Yönetimi Tezsiz Proje Yazımı, Pedagojik Formasyon Bitirme Tezi, Formasyon Tez Hazırlama, Eğitim Bilimleri Tez Yazma, İstatistik Soru Çözdürme, Makale Yazdırma, Bilkent Ödev Yaptırma, Autocad Ödev Yaptırma, Mimari Proje Çizilir, İç Mimari Proje Çizimi, Essay Yazdır, Assignment Yaptırma, Assignment Yazdır, Proje Yardımı Al, Tez Yazdır, Ödev Yaptır, Ödevimi Yap, Tez Yaptırma, Tez Yaptırmak İstiyorum, Tez Yaz, Tez Projesi Yaptır, Proje Ödevi Yap, İntihal Oranı Düşürme, İntihal Düşürme Yöntemleri, İntihal Oranı Düşürme Programı, Essay Yazdırma, Ödev Fiyatı Al, Parayla Ödev Yaptır, Parayla Tez Yazdır, Parayla Makale Yaz, Parayla Soru Çözdür, Özel Ders Al, Ödev Yardım, Ödevcim Yardım, Proje Sunumu Yaptır, Mühendislik Ödevi Yaptırma, Doktora Ödev Yaptır, Yüksek Lisans Ödev Yaptır, İnşaat Mühendisliği Ödevi Yaptırma, İnşaat Mühendisliği Tez Yazdırma, Proje Yazdırma, İnşaat Mühendisliği Proje Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, Veri Analizi, Veri Analizi Yaptırma, İstatistiksel Analiz, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Proje Hazırlama, En İyi Tez Yazım Merkezi, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçlarım Yorumlanması, Spss Ücretleri, Soru Çözdürme, Ödev, Ödevler, Ödev Hazırlatma, Proje Hazırlatma, Tez Hazırlatma, Tez Konuları, Makale Konuları, Proje Konuları, Ödev Konuları, Tez Yazma, Tez Yazdırma, Tez Yazımı, Tez Danışmanı, Yüksek Lisans Danışmanlık, Akademik Danışmanlık, Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemler Boğaziçi, Diferansiyel Denklemler Formülleri, Diferansiyel Denklemler Konuları, Python Ödev Yaptırma, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırmak İstiyorum, Ödev Yaptırma Siteleri, Akademik Danışmanlık, Yüksek Lisans Danışmanlık, Tez Proje Hazırlama Merkezi, Tez Hazırlama Merkezi Ankara, Ankara Yüksek Lisans Tez Yazdırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Spss Analiz Ücretleri, Veri Girişi Ücretleri, Spss Ödev Yaptırma, Spss Ücretleri, Ücretli Veri Analizi, İstatistik Tez Destek, Tez İçin İstatistikçi, Arduino Projeleri Satılık, Elektronik Projeler, Arduino İle Yaratıcı Projeler, İlginç Arduino Projeleri, Arduino Başlangıç Projeleri, Arduino Projeleri Basit, Elektronik Proje Yaptırma, Ödev Yaptırma Fiyatları, Güvenilir Ödev Siteleri, ödev yaptırma, ücretli ödev yaptırma, tez yaptırma, Ödev sitesi üniversite, Üniversite ödev YAPTIRMA, Parayla ödev YAPTIRMA, İstatistik ödev YAPTIRMA, Biyoistatistik ödev yaptirma, Odtü ödev yaptırma, Mühendislik ödev YAPTIRMA, Yönetim Muhasebesi ödev YAPTIRMA, staj defteri yazdırma, parayla ödev yapma sitesi, İngilizce ödev yapma uygulaması, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum ...

Eğitimde BT Kullanımı – Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez

5 Ekim 2022 Bilişim Teknolojileri Nedir Eğitimde Bilişim teknolojileri kullanımı Eğitimde Bilişim Teknolojileri PDF 0
Araştırma Doğrulaması

Öğretimde Bilişim Teknolojilerinin Kullanımına İlişkin Öğretmen Algısı

Bilgi Teknolojisi eğitimde benimsendiğinde, çeşitli iletişim araçlarının uygulamaları, grup yazılımı araçları, bilgisayar tabanlı öğreticiler, test sistemleri ve simülasyonlar, web tabanlı bilgi koleksiyonları ve bilgi işleme araçları ile ilgilidir. Eğitimciler genellikle bu tür yollarla öğretme ve öğrenmenin kolaylaşacağını iddia ederler.

1998 yılından bu yana Devlet tarafından eğitim alanında çok sayıda insan gücü ve fiziki kaynak yatırımı yapılmasına rağmen, eğitimde BT kullanım düzeyi düşük kalmaktadır. Orta okullardaki öğretmenlerin %46.2’si öğretim zamanlarının yalnızca %5’ini öğretimde BT kullanımına harcadıklarını bildirdi.

Öğrencilerin derslerde bilgisayar kullanımına maruz kalma oranı düşüktü. Ortaokul öğrencilerinin %55,7’si sınıfta bilgisayar kullanabilecekleri tek fırsatın Bilgisayar Çalışmaları dersleri olduğunu bildirmiştir.

Eğitimde BT kullanımının bu kadar düşük olması ile öğretmenin aynı konudaki algısı arasında yakın bir ilişki olduğu eğitimciler tarafından kabul edilmektedir. Öğretmen algısı kavramsal olarak onların bilgisayar eğitimi ve bilgilerine ilişkin algılarını, bilgisayar kullanımındaki güven ve rahatlıklarını ve sınıflarda BT kullanımındaki rollerini ifade eder.

Öğretmenlerin eğitimde BT kullanımına ilişkin algılarını belirleyerek, Hükümet ve eğitimcilerin okullarda BT’nin bu kadar düşük düzeyde kullanılmasına neden olan faktörleri belirlemesi mümkündür. Alternatif araştırma önlemleri ve yöntemleri bu nedenle öğretimde BT kullanımını teşvik etmek için tasarlanabilir.

Öğretmenlerin Bilgisayar Kullanımındaki Güveni 

Asya öğretim bağlamlarında bilgisayar kullanımında öğretmenlerin kendi güven ve rahatlıklarına ilişkin algıları hakkında bazı araştırma raporları bulunmaktadır. Geçmişte yapılan bazı araştırmalar, dikkatlerini öğretmenlerin BT kullanımına olan güvenini etkileyen faktörlere odaklamıştır. BT kaynaklarını artırarak öğretmenlerin BT’yi derslerde kullanma konusundaki güveninin artırılacağını gösterdi.

BT’yi sınıflarda kullanma konusundaki deneyim birikimi ile güvenleri artacaktır. Ayrıca kişisel bilgisayar becerilerine olan güvenlerinden ve okulların ve velilerin BT’nin eğitimde uygulanmasına yönelik tutumlarından da etkilenir. Bu arada, Hong & Koh, bilgisayar kaygı düzeylerini ve bilgisayarlara yönelik tutumlarını incelemek için Malezya’daki 200 ortaokul öğretmeni üzerinde bir anket yaptı.

Öğretmenlerin öğretimde bilgisayar kullanma kaygısının, eğitim vererek ve işyerinde bilgisayar kullanımına maruz kalmalarını artırarak giderilebileceğini keşfettiler. Öğretmenlerin BT’yi öğretimde kullanma konusundaki güven ve rahatlıklarının incelenmesi, öğretimde BT kullanımını teşvik etmek için önemlidir.

Dodge, Bogdan, Brogden ve Lewis’in önerdiği gibi, öğretimde öğretim teknolojisinin “yetersiz kullanımı”, öğretmenlerin rahatsızlık duygusuna atfedilebilir. Bu tür bir rahatsızlık, öğretmenlerin basılı olmayan öğrenme kaynaklarına, öğretim stillerine ve sınıf yönetimi seviyelerine aşina olmamalarından kaynaklanmaktadır.

Sınıflarda BT Kullanımında Öğretmenlerin Rolleri Üzerine Çalışmalar

Belirtildiği gibi, öğretmen merkezlilikten öğrenci merkezliliğe bir paradigma kayması olduğunda, öğretmenlerin rolleri ve öğretim stratejileri BT’nin eğitimde uygulanmasıyla ayarlanmalıdır.

Bu yeni öğretim paradigmasında, öğretmenler artık bilgi sağlayıcı olarak değil, öğrencilerin internette kendi bilgilerini keşfetmelerine yardımcı olan kolaylaştırıcılar olarak hareket edecekler. Ancak, öğretmenler rollerinin dönüştürülmesinde zorluk çekebilirler.

Nitel bir çalışmada, öğretim modeli olarak web destekli probleme dayalı öğrenme ortamını kullanan 5 farklı okulun 5 ortaokul öğretmeni incelenmiştir. Veri ve bilgi toplamak için sınıf gözlemleri ve derinlemesine görüşmeler yapılmıştır.

Bulguları, öğretmenlerin kendilerine ilişkin algıları ile öğretmenlik uygulamaları arasındaki ilişkiyi incelemek için kullandılar. Sonuçlar, yeni öğretim yaklaşımlarını yerleşik öğretim uygulamalarına kademeli olarak entegre ettiklerini yansıtıyordu.

Ancak, dördü öğrenci merkezli bir öğretim modelinde kolaylaştırıcı olarak yeni rollerinden rahatsız oldular. Bu yeni modelin okullarda uygulanmasının geleneksel olandan daha fazla çalışma veya öğretim etkinliği gerektirdiğini fark ettiler.


Eğitimde Bilişim Teknolojileri PDF
Eğitimde Bilişim teknolojileri kullanımı
eğitimde bilişim
Bilişim Teknolojileri Nedir


Okul Kültürü ve Eğitimde BT Kullanımı

Okul kültürleri “öğretmenler, öğrenciler, veliler ve yöneticiler birlikte çalışırken ve krizler ve başarılarla uğraşırken zaman içinde inşa edilen karmaşık gelenek ve ritüel ağlarıdır”.

Okul kültürü kolayca değiştirilemez. Öğretmen merkezlilikten öğrenci merkezliliğe bir paradigma kayması olduğunda, öğretmenlerin rolleri ve öğretim stratejileri, eğitimde BT uygulamasıyla ayarlanmalıdır. Öğretim biçimindeki bu tür dikkate değer değişiklik, kurumsal ve sosyal engellerle sınırlıdır.

Bu nedenle, okul kültürünü ve bunun eğitimde BT uygulaması üzerindeki etkisini anlamaya ihtiyaç vardır. Belirtildiği gibi, okul kültürü değiştirilmeden BT’nin uygulanması engellenecektir. Okul yönetiminin kültürel normları ve değerleri ifade etme ve etkileme becerilerine sahip olması gerekir.

Picciano, BT tesislerinin dikkatli ve verimli bir şekilde planlanmasının, müfredat entegrasyonunun ve eğitimin de öğretimde BT’nin başarılı bir şekilde uygulanması için gerekli olduğunu öne sürdü.

Ancak bilgisayar uygulamalarının danışma ve katılım olmaksızın yukarıdan aşağıya uygulanması öğretmenlerin BT’yi öğretimde kullanma direncini artıracaktır. Bu nedenle, bu okul politikasında öğretmenler ve okul yönetimi arasında işbirliği kültürünün oluşturulması gerekmektedir.

Araştırma Soruları

Araştırmada, 2004-2005 öğretim yılında Hong Kong’da prestijli bir ortaokul erkek okulunun öğretmenlerinin algılarının incelenmesine yönelik hem nitel hem de nicel yöntemler uygulanmıştır.

Öğretmen algısının öğretimde BT kullanımına ilişkin özellikleri ve okul örneğinin çalışma kültürü belirlenerek, öğretmen algısı ile okul ortamının sosyo-kültürel özellikleri arasında ilişki kurmak mümkün olmuştur.

Bu çalışma aşağıdaki soruları ele almaktadır:

1. Öğretmenlerin algıları nasıldı (bilgisayar eğitimi, bilgisayar
Mevcut tesisler ve yardımlar ile öğretimde BT kullanımındaki güven ve rahatlıkları) öğretimde BT kullanımlarını etkiler mi?
2. Öğretmenlerin sınıflarda BT kullanımındaki rollerine ilişkin algısı nasıldı?
3. Örnek okulun kültürü öğretmenlerin öğretimde BT kullanımını nasıl etkiledi?

Bu çalışmada “okul kültürü”, öğretmenlerin işbirlikçi kültürü, yönetici destekleri ve öğretmenlerin öğrenme sürecine ilişkin algılarını ifade etmektedir. Araştırma soruları 1 ve 2’yi araştırmak için nicel anket kullanılırken, araştırma sorusu 3’ü araştırmak için katılımcı gözlem ve yarı yapılandırılmış görüşme gibi nitel yöntemler kullanıldı.

Öğretmen algısı ile bilgisayar kullanımı arasındaki ilişki

Anket sonuçlarının istatistiksel testleri, öğretmenlerin bilgisayar kullanımı ile güven ve rahatlıkları arasında pozitif bir Pearson korelasyonu olduğunu ortaya koydu.

Öğretmenin bilgisayar eğitimine yönelik algısı ile bilgisayar kullanımı arasında başka pozitif Pearson korelasyonları da bulundu; ve okulun bilgisayar olanaklarına ilişkin öğretmen algısı ile bilgisayar kullanımıyla ilgili yardım arasında. Son bulgu, bilgisayar olanaklarının mevcudiyetinin ve öğretimde BT kullanımları üzerindeki yardımın olumlu etkisini gösterdi.