Kavramsal ve Pratik Sorular – İspanya’da Eğitim Sistemi– Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Profesyonel Ödev Sitesi. 0 (312) 276 75 93 @ Ödevlerinize Fiyat Almak için Mail Gönderin>> bestessayhomework@gmail.com @ Ödevcim'den Ödevleriniz İçin Hemen Fiyat Teklifi Alın. - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlara yardımcı oluyoruz. Whatsapp tuşunu kullanın. - Tez Yazdırma, Ücretli Ödev Yaptırma, Tez Merkezi, Proje Yazdırma, Üniversite Ödev Yaptırma, İstatistik Ödev Yaptırma, Literatür Taraması, Spss Analizi, Geçerlik Güvenirlik Analizi, Tez Danışmanlığı, Tez Proje Yazdırma, Uzaktan Eğitim Tez Yazma, Uzaktan Eğitim Proje Yazma, Eğitim Yönetimi Tezsiz Proje Yazımı, Pedagojik Formasyon Bitirme Tezi, Formasyon Tez Hazırlama, Eğitim Bilimleri Tez Yazma, İstatistik Soru Çözdürme, Makale Yazdırma, Bilkent Ödev Yaptırma, Autocad Ödev Yaptırma, Mimari Proje Çizilir, İç Mimari Proje Çizimi, Essay Yazdır, Assignment Yaptırma, Assignment Yazdır, Proje Yardımı Al, Tez Yazdır, Ödev Yaptır, Ödevimi Yap, Tez Yaptırma, Tez Yaptırmak İstiyorum, Tez Yaz, Tez Projesi Yaptır, Proje Ödevi Yap, İntihal Oranı Düşürme, İntihal Düşürme Yöntemleri, İntihal Oranı Düşürme Programı, Essay Yazdırma, Ödev Fiyatı Al, Parayla Ödev Yaptır, Parayla Tez Yazdır, Parayla Makale Yaz, Parayla Soru Çözdür, Özel Ders Al, Ödev Yardım, Ödevcim Yardım, Proje Sunumu Yaptır, Mühendislik Ödevi Yaptırma, Doktora Ödev Yaptır, Yüksek Lisans Ödev Yaptır, İnşaat Mühendisliği Ödevi Yaptırma, İnşaat Mühendisliği Tez Yazdırma, Proje Yazdırma, İnşaat Mühendisliği Proje Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, Veri Analizi, Veri Analizi Yaptırma, İstatistiksel Analiz, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Proje Hazırlama, En İyi Tez Yazım Merkezi, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçlarım Yorumlanması, Spss Ücretleri, Soru Çözdürme, Ödev, Ödevler, Ödev Hazırlatma, Proje Hazırlatma, Tez Hazırlatma, Tez Konuları, Makale Konuları, Proje Konuları, Ödev Konuları, Tez Yazma, Tez Yazdırma, Tez Yazımı, Tez Danışmanı, Yüksek Lisans Danışmanlık, Akademik Danışmanlık, Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemler Boğaziçi, Diferansiyel Denklemler Formülleri, Diferansiyel Denklemler Konuları, Python Ödev Yaptırma, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırmak İstiyorum, Ödev Yaptırma Siteleri, Akademik Danışmanlık, Yüksek Lisans Danışmanlık, Tez Proje Hazırlama Merkezi, Tez Hazırlama Merkezi Ankara, Ankara Yüksek Lisans Tez Yazdırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Spss Analiz Ücretleri, Veri Girişi Ücretleri, Spss Ödev Yaptırma, Spss Ücretleri, Ücretli Veri Analizi, İstatistik Tez Destek, Tez İçin İstatistikçi, Arduino Projeleri Satılık, Elektronik Projeler, Arduino İle Yaratıcı Projeler, İlginç Arduino Projeleri, Arduino Başlangıç Projeleri, Arduino Projeleri Basit, Elektronik Proje Yaptırma, Ödev Yaptırma Fiyatları, Güvenilir Ödev Siteleri, ödev yaptırma, ücretli ödev yaptırma, tez yaptırma, Ödev sitesi üniversite, Üniversite ödev YAPTIRMA, Parayla ödev YAPTIRMA, İstatistik ödev YAPTIRMA, Biyoistatistik ödev yaptirma, Odtü ödev yaptırma, Mühendislik ödev YAPTIRMA, Yönetim Muhasebesi ödev YAPTIRMA, staj defteri yazdırma, parayla ödev yapma sitesi, İngilizce ödev yapma uygulaması, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum ...

Kavramsal ve Pratik Sorular – İspanya’da Eğitim Sistemi– Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

18 Temmuz 2021 Temel Kavramlar soru çözümü PDF Temel Kavramlar soru kalıpları temel kavramlar tyt / çıkmış sorular Temel Kavramlar Yeni Nesil Sorular 0
Bologna Süreçleri – Norveç’de Eğitim Sistemi – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Prosedürü Tartışmak: Kavramsal ve Pratik Sorular

Yeterliliklerin onaylanması ve akreditasyonu için İspanya prosedüründe neyin değerlendirildiğini sorarsak, yönetmelik bunu oldukça net bir şekilde ortaya koymaktadır: mesleki yeterlilikler.

Normun onaylanmasından önce, Bernad ve Marhuenda (2008), işgücü piyasasında öğrenme sonuçlarının belgelendirilmesi, onaylanması ve akreditasyonunun daha düşük sosyal statüye sahip insanlar, daha savunmasız, daha az eğitimli ve daha az eğitimli kişiler için daha az erişilebilir olacağını zaten düşünmüşlerdir.

Geleneksel formel sisteme uymayan bireylerin ülkenin yeterlilik sisteminde yer bulabilmeleri için yeterlilikler için makul güzergahlar oluşturulmasına ihtiyaç vardır.

İspanya’da, yeterliliklerin onaylanması ve akredite edilmesi prosedürü, genellikle zorunlu ilk ve orta öğretimde edinilen temel yeterliliklerin sertifikalandırılmasını içeriyorsa, mevcut durumda bulunan yüksek okul başarısızlığı ve okul terk yüzdesinin etkilerini azaltabilir.

Bu yeterliliklerin mesleki yeterliliklerin alt katmanı olduğunu hatırlamak önemlidir. Portekiz’in onaylama ve akreditasyon sistemi, on yıl öncesinden bu yana bu ülkenin de düşük düzeyde okul sertifikasına ve mesleki yeterliliğe sahip olması nedeniyle arka plan işlevi görebilir. 2006’dan 2011’e kadar, Portekiz sistemi, yaklaşık 425.000 tamamlanmış okul sertifika sürecine izin veren temel yeterliliklerin değerlendirilmesine öncelik verdi.

Bu, yetişkin eğitiminin, nitelik arayışında büyük bir toplumsal hareketi teşvik edebilen bir kamu politikası olduğunu göstermektedir. Bu eğitim ve öğretim uygulamalarına daha fazla katılanların Portekiz’de daha az eğitimli yetişkinler olduğu gerçeği, yetişkin nüfusun yaşam boyu öğrenme süreçlerine erişimi olduğu için eşitsizliklerin ve sosyal uyumun azalması olarak ortaya çıkmakta ve gerçekleştirilmektedir.

Ayrıca bu prosedüre kimlerin tabi olduğunu soracak olursak, öğretilenleri ve öğrenilenleri yaşam boyu görünür kılma söyleminin, değerlendirmeye başvuran kişinin net bir şekilde “maruz kalmasına” yol açtığını görebiliriz.

Temel Kavramlar soru taktikleri
temel kavramlar tyt / çıkmış sorular
Temel Kavramlar soru TYT
Temel Kavramlar Soru çözümü TYT
Temel Kavramlar soru çözümü PDF
Temel Kavramlar TYT
Temel Kavramlar soru kalıpları
Temel Kavramlar Yeni Nesil Sorular

Duvekot (2014), bireylerin bilgi, beceri ve yetenekleri edinmelerinde ve öğrenme süreçlerinde rollerini artıran, devletin sorumluluğunu orantılı olarak azaltan derin ve görünmez bir mekanizma hakkında uyarıda bulunur: Daha sosyal politikalar yerine iş mantığına cevap veren, sistemin yaygın şekilde uygulanmasını garanti edecek ve en büyük zorluk çeken grupların erişimine duyarlı bir sistemdir.

Bu tür politikalar, zorunlu olarak profesyonel rehberlik hizmetini, cihazı anlaşılır kılmaya, insancıllaştırmaya ve kitleye ulaşmayı sağlamaya yönelik bir unsur olarak sisteme dahil edecektir.

Sosyal ajanların rolü de önemlidir. Genel Mesleki Eğitim Konseyi’nde bulunan iş ve sendika örgütleri, normun farklı mantıksal bakış açılarından tasarlanmasına katıldılar.

Sendika örgütleri, prosedürün tüm alanlarda, nitelik seviyelerinde ve sektörlerde konsolide edilmesinin, mesleki yeterliliklerin görünür kılınmasını sağlayacağını ve toplu sözleşmelerdeki düzenlemesini iyileştireceğini düşünmüştür.

Prosedürü en çok yayan taraflar bunlar. Yine de işveren sendikaları, tam olarak sendikalar tarafından ileri sürülen aynı nedenle, uygulanması konusunda şüphelere sahipti. Bu durum, pratikte prosedürden yoksun olan şirketlerin katılımına fayda sağlamadı.

Sistemdeki iyileştirmeler yararına önlemler uygulayan iki iş uygulamasını açıklamak istiyorum: bunlardan biri, Federico Ozanam Vakfı, yetkinliklerinin belgelendirilmesini kolaylaştırmak için çalışanlarına profesyonel rehberlik sunarak prosedüre katılıyor; diğeri, prosedürün ortak finansmanı karşılığında çalışanlarının sisteme erişimini siyasi olarak zorlayan bir kuruluştur.

Sosyal ekonomiye ait kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Federico Ozanam Vakfı4 örneği, savunmasız grupların sisteme erişimini haklı çıkarmakta ve bir işletmenin prosedüre nasıl katılabileceğini örneklemektedir.

2012 yılında, işlerini sürdürmek istedikleri takdirde “Sosyal kurumlarda bağımlılar için sosyal ve sağlık hizmetleri” yeterliliğinde akreditasyon gerektiren yaklaşık 80 geriatri hemşiresi asistanı vardı. İstihdam departmanı personeli, Aragon Mesleki Yeterlilikler Ajansı tarafından yürütülen eğitime katılmıştı, bu nedenle yeterliliklerin onaylanması ve akreditasyonu hakkında yeterli bilgiye sahiptiler.

Aylarca çalışanlarına destek, danışmanlık ve rehberlik süreci yürüttüler. Prosedürün anlaşılmasına yardımcı oldular, gerekli belgelerin toplanması konusunda tavsiyelerde bulundular ve bunları değerlendirme testleri için hazırladılar (normalde bir görüşme).

Bu uygulama, önceki öğrenmenin onaylanmasının bir sonuçtan ziyade bir süreç olarak görülmesi gerektiğini kanıtlamaktadır. Sürecin sonuçları mükemmeldi. Akreditasyon gerektiren işgücünün %90’ından fazlası, mesleki eğitime ihtiyaç duymadan bu prosedürle akredite olmuştur.

İş gücü, önceki mesleki ve eğitim deneyimlerinin kanıtını sağlamıştır. Buna paralel olarak, yaşlılardan sorumlu bazı kişiler danışman ve değerlendirici olarak akredite edildi ve doğrulama ve akreditasyon sistemiyle olan arayüzleri genişletildi. Bu deneyim aynı zamanda, kullanıcılara yaygın ve yaygın öğrenme bağlamlarında kazandıkları yeterlilikler için akredite olma fırsatını aktaran kurum tarafından sunulan iş danışmanlığı hizmetine geri döner.

Mercadona S.A.5 vakası, prosedürdeki iş girişiminin kanıtını da sağlar. Bu kuruluş, çalışanları arasında niteliklerin belgelendirilmesinin akreditasyonuna değer verdi ve prosedüre katılmaya karar verdi. Bu amaçla şirket, Eğitim ve İstihdam Departmanı ile özel olarak şirket personeline yönelik bir telefon görüşmesi yaptı.

Teklif, bu şirketin çalışanlarının yeterliliklerin değerlendirilmesi ve akreditasyonu prosedürünü tamamlamasını sağlamayı amaçladı. 2012 yılında başvurunun onaylanması, akredite bir mesleki yeterliliğe sahip olmayan şirket çalışanlarının mesleki deneyimlerini belgeleme olanağını açmıştır.

Daha o yıl, bu girişim, gıda zincirinden Soğutma Tesisatlarının Montaj ve Bakımında yeterliliklerini akredite edebilen 50 profesyonelden faydalandı. Bu şirket, prosedürün finansmanına katıldı ve bu yeterlilikte danışmanların ve değerlendiricilerin eğitimi için kaynak sağladı. Bir şirketin, çalışanlarının akreditasyonundan yararlanan ilk girişimiydi. Bu deneyim daha sonra bu ve diğer şirketler tarafından yeniden üretildi.

İspanya ortamında pek yaygın olmayan bu ticari uygulamalar, bölgesel makamlar vergi politikalarında onları tercih ederse genişletilebilir. Yine de şirketler tarafından yönlendirilecek önlemler ve sistemler teşvik ediliyorsa biraz dikkatli olunmalıdır. Bazı yazarlar, öğrenme ile ilgili araçların yakında değerlendirme uygulamalarını ve müfredatı tanımlayıp kontrol edeceğini düşünüyor.