Kısıtlama Tabanlı Eğitmen – Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Profesyonel Ödev Sitesi. 0 (312) 276 75 93 @ Ödevlerinize Fiyat Almak için Mail Gönderin>> bestessayhomework@gmail.com @ Ödevcim'den Ödevleriniz İçin Hemen Fiyat Teklifi Alın. - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlara yardımcı oluyoruz. Whatsapp tuşunu kullanın. - Tez Yazdırma, Ücretli Ödev Yaptırma, Tez Merkezi, Proje Yazdırma, Üniversite Ödev Yaptırma, İstatistik Ödev Yaptırma, Literatür Taraması, Spss Analizi, Geçerlik Güvenirlik Analizi, Tez Danışmanlığı, Tez Proje Yazdırma, Uzaktan Eğitim Tez Yazma, Uzaktan Eğitim Proje Yazma, Eğitim Yönetimi Tezsiz Proje Yazımı, Pedagojik Formasyon Bitirme Tezi, Formasyon Tez Hazırlama, Eğitim Bilimleri Tez Yazma, İstatistik Soru Çözdürme, Makale Yazdırma, Bilkent Ödev Yaptırma, Autocad Ödev Yaptırma, Mimari Proje Çizilir, İç Mimari Proje Çizimi, Essay Yazdır, Assignment Yaptırma, Assignment Yazdır, Proje Yardımı Al, Tez Yazdır, Ödev Yaptır, Ödevimi Yap, Tez Yaptırma, Tez Yaptırmak İstiyorum, Tez Yaz, Tez Projesi Yaptır, Proje Ödevi Yap, İntihal Oranı Düşürme, İntihal Düşürme Yöntemleri, İntihal Oranı Düşürme Programı, Essay Yazdırma, Ödev Fiyatı Al, Parayla Ödev Yaptır, Parayla Tez Yazdır, Parayla Makale Yaz, Parayla Soru Çözdür, Özel Ders Al, Ödev Yardım, Ödevcim Yardım, Proje Sunumu Yaptır, Mühendislik Ödevi Yaptırma, Doktora Ödev Yaptır, Yüksek Lisans Ödev Yaptır, İnşaat Mühendisliği Ödevi Yaptırma, İnşaat Mühendisliği Tez Yazdırma, Proje Yazdırma, İnşaat Mühendisliği Proje Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, Veri Analizi, Veri Analizi Yaptırma, İstatistiksel Analiz, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Proje Hazırlama, En İyi Tez Yazım Merkezi, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçlarım Yorumlanması, Spss Ücretleri, Soru Çözdürme, Ödev, Ödevler, Ödev Hazırlatma, Proje Hazırlatma, Tez Hazırlatma, Tez Konuları, Makale Konuları, Proje Konuları, Ödev Konuları, Tez Yazma, Tez Yazdırma, Tez Yazımı, Tez Danışmanı, Yüksek Lisans Danışmanlık, Akademik Danışmanlık, Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemler Boğaziçi, Diferansiyel Denklemler Formülleri, Diferansiyel Denklemler Konuları, Python Ödev Yaptırma, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırmak İstiyorum, Ödev Yaptırma Siteleri, Akademik Danışmanlık, Yüksek Lisans Danışmanlık, Tez Proje Hazırlama Merkezi, Tez Hazırlama Merkezi Ankara, Ankara Yüksek Lisans Tez Yazdırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Spss Analiz Ücretleri, Veri Girişi Ücretleri, Spss Ödev Yaptırma, Spss Ücretleri, Ücretli Veri Analizi, İstatistik Tez Destek, Tez İçin İstatistikçi, Arduino Projeleri Satılık, Elektronik Projeler, Arduino İle Yaratıcı Projeler, İlginç Arduino Projeleri, Arduino Başlangıç Projeleri, Arduino Projeleri Basit, Elektronik Proje Yaptırma, Ödev Yaptırma Fiyatları, Güvenilir Ödev Siteleri, ödev yaptırma, ücretli ödev yaptırma, tez yaptırma, Ödev sitesi üniversite, Üniversite ödev YAPTIRMA, Parayla ödev YAPTIRMA, İstatistik ödev YAPTIRMA, Biyoistatistik ödev yaptirma, Odtü ödev yaptırma, Mühendislik ödev YAPTIRMA, Yönetim Muhasebesi ödev YAPTIRMA, staj defteri yazdırma, parayla ödev yapma sitesi, İngilizce ödev yapma uygulaması, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum ...

Kısıtlama Tabanlı Eğitmen – Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

9 Mayıs 2022 Uzaktan eğitim nasıl geliştirilebilir Uzaktan eğitim ortamları Uzaktan eğitimde karşılaşılan sorunlar ve çözüm öneriler 0
AKILLI ARAMALAR

UML Kullanarak Nesneye Dayalı Analiz ve Tasarım Öğrenmek için Kısıtlama Tabanlı Eğitmen

Önceki çalışma, Kısıtlamaya Dayalı Modellemenin (CBM) son derece verimli olduğunu ve diğer öğrenci modelleme yaklaşımlarının muzdarip olduğu birçok sorunun üstesinden geldiğini göstermiştir. CBM, birçok alanda başarıyla uygulanmıştır.

Kısıtlama tabanlı öğreticiler olarak adlandırılan bu eğitmenler, SQL (veritabanı sorgulama dili) veritabanı modelleme, veri normalleştirme ve noktalama gibi alanlarda geliştirilmiştir.

Veritabanı alanındaki üç öğretmenin tümü, yükseköğretim öğrencileri için problem çözme ortamları olarak geliştirilmiştir. Öğrenciler kendilerine sunulan problemleri sistemden gelen dönütler yardımıyla çözerler. Noktalama eğitmeni, 10-11 yaşındaki okul çocuklarının büyük harf ve noktalama becerilerini geliştirmek amacıyla geliştirilmiştir.

Bu makale, nesne yönelimli tasarım alanında kısıtlamaya dayalı bir öğretici uygulama konusundaki deneyimlerimizi sunmaktadır. UML modelleme, günümüzde nesne yönelimli sistemlerin tasarımında ve geliştirilmesinde kullanılan en popüler tekniklerden biridir. UML, temel olarak açık uçlu doğası ve acemi tasarımcılar için karmaşıklığı nedeniyle bu araştırma için uygun bir görev olarak seçilmiştir.

UML’yi sınıf ortamında öğrenmenin geleneksel yöntemi, nesne yönelimli tasarım kavramlarına giriş olarak yeterli olsa da, öğrenciler sadece derslere katılarak alanda uzmanlık kazanamazlar.

Bu nedenle öğrencilere bu tür tasarım becerilerinin kazandırılmasında destek olacak bilgisayarlı bir öğreticinin varlığı oldukça faydalı olacaktır. İlgili çalışmalara kısa bir genel bakışla başlıyoruz. Sistemin genel mimarisini açıklar, ardından  sunulan pilot çalışma izler. Sonuçlar ve Gelecek çalışmalar son bölümde tartışılmaktadır.

Alakalı iş

UML ile ilgili çok sayıda öğretici, ders kitabı ve kaynak bulduktan sonra, UML modellemesi için bir ITS geliştirme girişiminin farkında değiliz. Ancak, Nesne Modelleme Tekniği (OMT) kullanılarak nesne yönelimli tasarım problemleri için işbirlikçi bir öğrenme ortamı geliştirmeye yönelik bir girişimde bulunulmuştur.

Sistem, öğrencilerin nesne yönelimli tasarım problemlerini çözerken yeni bilgileri akranlarıyla etkin bir şekilde paylaştığı durumları (makine öğrenimi tekniklerini kullanarak) belirlemek için grup üyelerinin iletişim kalıplarını ve problem çözme eylemlerini izler.

Sistem önce öğrencilerin konuşma eylemlerini (ör. Görüş İste, Öner ve Özür dile) ve eylemlerini (ör. Öğrenci 3 yeni bir sınıf oluşturdu) açıklayan verileri günlüğe kaydeder. Daha sonra etkili ve etkisiz bilgi paylaşımı örnekleri toplar ve bu iki durumda öğrencilerin etkileşimini tanımlayan iki Gizli Markov Modeli oluşturur.

Bir bilgi paylaşımı örneği, bir veya daha fazla öğrenci yeni paylaşılan bilgiyi öğrenirse (ön-son test performansındaki bir farkla gösterildiği gibi) etkili, aksi halde etkisiz olarak kabul edilir.

Sistem, oluşturulan modeller bağlamında bir grubun etkileşimini dinamik olarak değerlendirir ve öğrencilerin birbirleriyle paylaştıkları yeni kavramları öğrenmekte ne zaman ve neden sorun yaşadıklarını belirler.

Sistem, OMT diyagramlarını değerlendirmez ve grup bilgi paylaşımı faaliyetlerine aracılık etmek için bir eğitmen veya akıllı koçun yardımına ihtiyaç vardır. Bu bağlamda, sistem bir işbirliği aracı olarak etkili olsa da, bir grup öğrencinin aynı konuda hemfikir olması yaygın olabileceğinden, aynı uzmanlık düzeyine sahip bir grup acemi için etkili bir öğretim sistemi olmayacaktır.


Uzaktan eğitim ortamları
Türkiye uzaktan eğitim
Uzaktan eğitimde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri
uzaktan eğitimin tarihsel gelişimi ve türkiye’deki durumu
Uzaktan eğitim nasıl geliştirilebilir
Uzaktan eğitim sürecinin DEĞERLENDİRİLMESİ
Türkiye de uzaktan eğitimin dünü, bugünü ve yarını
Uzaktan eğitim sürekli hale gelebilir mı 


COLLECT-UML: Bilgi Tabanlı UML Modelleme Eğitmeni

COLLECT-UML, öğrencilerin belirli bir dizi gereksinimi karşılayan UML sınıf diyagramlarını oluşturmalarının istendiği web tabanlı bir problem çözme ortamıdır. Öğrencilere problem çözme sırasında yardımcı olur ve geri bildirim sağlayarak doğru çözüme ulaşmalarına rehberlik eder.

Geri bildirim, her öğrencinin bilgisine bağlı olarak ona göre şekillendirilir. COLLECT-UML, sınıf öğretiminin tamamlayıcısı olarak tasarlanmıştır ve yardım sağlarken öğrencilerin nesne yönelimli yazılım tasarımının temellerine zaten aşina olduklarını varsayar.

Mimari

Sistem, öğretimin istemci ve sunucu arasında işlevsel olarak dağıtıldığı dağıtık bir mimariye sahiptir (Şekil 1). Uygulama sunucusu, tüm kullanıcılar için öğrenci modelleri oluşturan ve koruyan bir öğrenci modelleyici, bir etki alanı modülü ve bir pedagojik modülden oluşur.

Kullanıcı arayüzü Java tabanlıdır ve bazı problem çözme adımları için anında geri bildirim de dahil olmak üzere bazı öğretme fonksiyonlarını gerçekleştirir. Sistem, entegre bir Web Sunucusu ile bir geliştirme ortamı sağlayan Allegro Common Lisp’te uygulanmaktadır.

Etki alanı kısıtlamaları

Sistem, bir dizi sözdizimi ve anlamsal kısıtlamalar (88 anlamsal ve 45 sözdizimsel kısıtlama) olarak temsil edilen alan bilgisini kullanarak öğrencilerin çözümlerini teşhis edebilir. Her kısıtlama bir uygunluk koşulu, bir memnuniyet koşulu ve bir geri bildirim mesajından oluşur. Geri bildirim mesajları, kısıtlama ihlal edildiğinde sunulur.

Herhangi bir tasarım probleminde, özellikle problem karmaşıksa, bir problem için iki veya daha fazla doğru çözüme sahip olmak yaygındır. Sistem, her problem için yalnızca bir doğru çözüm içerir. Ancak sistem, öğrencinin ve ideal çözümlerin eşdeğer yapılarını kontrol eden kısıtlamalar olduğundan, alternatif doğru çözümleri tanıma yeteneğine sahiptir. Şekil 2, UML alanı için sözdizimi ve anlamsal kısıtlamaların örneklerini verir.

Arayüz

Arayüz, Java 2 Platformu sürüm 1.4.2 için API belirtimi kullanılarak uygulanan bir Java Uygulaması içeren bir HTML sayfasıdır. Uygulamanın mevcut sürümü 4 paket, 75 Java sınıfı ve 6853 kod satırı içerir.

Bir UML diyagramı çizmek için, kullanıcı çizim araç çubuğundan uygun şekli seçer ve ardından imleci çizim alanı içinde istenilen yere konumlandırır. Şekiller, önce seçilerek ve ardından mavi tutamaçlar sürüklenerek (bileşen seçildiğinde dikdörtgenler olarak gösterilir) yeniden boyutlandırılabilir.

Öğrenci problem metninden onun için bir isim seçinceye kadar şekil kırmızı kalacaktır. Bir isim, problemli metinden bir kelimeye çift tıklayarak veya bir cümleyi vurgulayarak seçilebilir. Vurgulanan kelimeler, bileşenin türüne bağlı olarak renklendirilir.

Öğrencinin problem metnini yakından takip etmesi gerektiğinden, bu özellik pedagojik açıdan avantajlıdır. Öğrencilerin çözümlerindeki hataların çoğu, problemi kapsamlı bir şekilde okumadıkları ve anlamadıkları için ortaya çıkmaktadır.

COLLECT-UML’de bu hatalar en aza indirilecektir, çünkü öğrenciler her yeni bileşen eklediklerinde dikkatlerini problem metnine odaklamak zorundadırlar. Vurgulama, çözümlerin değerlendirilmesi için öğrenci modelleyicinin bakış açısından da yararlıdır.

Sınıfların, yöntemlerin, niteliklerin veya ilişkilerin adlandırılmasında zorunlu kılınan hiçbir standart yoktur. Öğrenci çözümündeki (SS) bileşenlerin adları, ideal çözümdeki (IS) yapı adlarıyla eşleşmeyebileceğinden, SS ve IS’nin yapıları arasındaki karşılıkları bulma görevi zordur. Bu problem, öğrenciyi UML diyagramındaki her bir bileşen tarafından modellenen kelime veya deyimi vurgulamaya zorlayarak önlenir.