Kültürel Yeterlilik – Eğitimde Çok Kültürlülüğü Tanımlama ve Tasarlama – Tez Nasıl Yazılır? – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Profesyonel Ödev Sitesi. 0 (312) *** 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödevcim'den Ödevleriniz İçin Hemen Fiyat Teklifi Alın. - 09:00 - 21:00 arası hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - Tez Yazdırma, Ücretli Ödev Yaptırma, Tez Merkezi, Proje Yazdırma, Üniversite Ödev Yaptırma, İstatistik Ödev Yaptırma, Literatür Taraması, Spss Analizi, Geçerlik Güvenirlik Analizi, Tez Danışmanlığı, Tez Proje Yazdırma, Uzaktan Eğitim Tez Yazma, Uzaktan Eğitim Proje Yazma, Eğitim Yönetimi Tezsiz Proje Yazımı, Pedagojik Formasyon Bitirme Tezi, Formasyon Tez Hazırlama, Eğitim Bilimleri Tez Yazma, İstatistik Soru Çözdürme, Makale Yazdırma, Bilkent Ödev Yaptırma, Autocad Ödev Yaptırma, Mimari Proje Çizilir, İç Mimari Proje Çizimi, Essay Yazdır, Assignment Yaptırma, Assignment Yazdır, Proje Yardımı Al, Tez Yazdır, Ödev Yaptır, Ödevimi Yap, Tez Yaptırma, Tez Yaptırmak İstiyorum, Tez Yaz, Tez Projesi Yaptır, Proje Ödevi Yap, İntihal Oranı Düşürme, İntihal Düşürme Yöntemleri, İntihal Oranı Düşürme Programı, Essay Yazdırma, Ödev Fiyatı Al, Parayla Ödev Yaptır, Parayla Tez Yazdır, Parayla Makale Yaz, Parayla Soru Çözdür, Özel Ders Al, Ödev Yardım, Ödevcim Yardım, Proje Sunumu Yaptır, Mühendislik Ödevi Yaptırma, Doktora Ödev Yaptır, Yüksek Lisans Ödev Yaptır, İnşaat Mühendisliği Ödevi Yaptırma, İnşaat Mühendisliği Tez Yazdırma, Proje Yazdırma, İnşaat Mühendisliği Proje Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, Veri Analizi, Veri Analizi Yaptırma, İstatistiksel Analiz, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Proje Hazırlama, En İyi Tez Yazım Merkezi, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçlarım Yorumlanması, Spss Ücretleri, Soru Çözdürme, Ödev, Ödevler, Ödev Hazırlatma, Proje Hazırlatma, Tez Hazırlatma, Tez Konuları, Makale Konuları, Proje Konuları, Ödev Konuları, Tez Yazma, Tez Yazdırma, Tez Yazımı, Tez Danışmanı, Yüksek Lisans Danışmanlık, Akademik Danışmanlık, Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemler Boğaziçi, Diferansiyel Denklemler Formülleri, Diferansiyel Denklemler Konuları, Python Ödev Yaptırma, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırmak İstiyorum, Ödev Yaptırma Siteleri, Akademik Danışmanlık, Yüksek Lisans Danışmanlık, Tez Proje Hazırlama Merkezi, Tez Hazırlama Merkezi Ankara, Ankara Yüksek Lisans Tez Yazdırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Spss Analiz Ücretleri, Veri Girişi Ücretleri, Spss Ödev Yaptırma, Spss Ücretleri, Ücretli Veri Analizi, İstatistik Tez Destek, Tez İçin İstatistikçi, Arduino Projeleri Satılık, Elektronik Projeler, Arduino İle Yaratıcı Projeler, İlginç Arduino Projeleri, Arduino Başlangıç Projeleri, Arduino Projeleri Basit, Elektronik Proje Yaptırma, Ödev Yaptırma Fiyatları, Güvenilir Ödev Siteleri ...

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...

Kültürel Yeterlilik – Eğitimde Çok Kültürlülüğü Tanımlama ve Tasarlama – Tez Nasıl Yazılır? – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

4 Mayıs 2021 Kültürel körlük Nedir Kültürel yeterliliğe yakınlık nedir Kültürel YETERLİLİK nasıl geliştirilir Kültürel yeterlilik Sürecindeki Basamaklar Kültürlerarası beceriklilik nedir 0
Kültürel Yeterlilik – Eğitimde Çok Kültürlülüğü Tanımlama ve Tasarlama – Tez Nasıl Yazılır? – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Kültürel Yeterlilik

Eleştirel Çok Kültürlü Eğitim, toplum öğrenme modellerinin ve gençlerin okula beraberinde getirdiği dünya görüşlerinin tanınmasına yol açacaktır. Joyce King’in belirttiği gibi, “Öğretmenler, anlamlı, dönüştürücü öğrenmeyi kolaylaştıran kültürel bilgi ve yeterlilik biçimlerini seçmek ve eğitim sürecine dahil etmek için öğrencilerinin geçmişini yeterince derinlemesine anlamaya ihtiyaç duyarlar”.

Kültürün ulus fikrine indirgenmesi, çokkültürlülüğün ana akım tartışmalarında göçmen deneyimlerinden bahsetme eğilimine de yol açtı.

Yakın zamanda kültürel ve coğrafi geçişlere katlanmış öğrenciler hakkında bir anlayış geliştirilmesi gerekmesine rağmen, böyle bir çaba, devlet okullarında akademik olarak başarılı olamayan öğrencilerin çoğunun nesillerdir Amerika Birleşik Devletleri’nde olduğu gerçeğini gizlememelidir. Afrikalı Amerikalılar, Yerli Amerikalılar, Yerli Hawaiililer, Chicano / Porto Rikolular, Filinolar vb. yer alır.

Göçün yan ürünü olmaktan çok, bu tür gruplar köleleştirmenin, soykırımın, sömürgeleştirmenin ve fetihlerin kurbanlarıdır. Göçü anlamak önemlidir; ancak, eğitimcilerin bu fenomeni anlamalarını sorunsallaştırmaları zorunludur. Araştırmacı John Ogbu’nun (1987) “gönüllü göçmenler” fikrinin aksine, çoğu grup Amerika Birleşik Devletleri’ne seçimle gelmiyor.

Aslında Latin Amerika, Orta Doğu, Güneydoğu Asya, Afrika ve Karayipler gibi yerlerdeki ABD dış politikası, insanları evlerinden uzaklaştırarak kitlesel yıkıma ve kaosa yol açtı.

Öğretmenlerin, insanların neden Amerika Birleşik Devletleri’ne geldiklerine dair daha derin bir farkındalık geliştirmeleri gerekiyor. Eğitimcilerin, “siz göçmenler akşam yemeği için evimize geldiniz ve şimdi de menüde ne olduğuna karar vermek istiyorsunuz” iddiasında bulunan çok kültürlülük karşıtı, muhafazakar ideolojinin ötesine geçmeleri gerekiyor.

Teoride Çokkültürlü Eğitimin ırk, cinsiyet, sınıf, yetenek ve cinsellik konularını kapsaması amaçlansa da, çoğu zaman bu yaklaşım kültürü, diğer tüm kimlik belirteçleri dışında, ırk ve etnisitenin ayrıntılı bir şekilde dahil edilmemesine indirger.

Bu itibarla, bir kimlik ve farklılık siyasetini tanımlayan bu çoklu ve birbiriyle bağlantılı ilişkilerin günlük hayatın kültürel gerçeklerini nasıl şekillendirdiğiyle ilgilenmeyi ihmal eder. Örneğin, kapitalizm ve sosyal sınıf, çokkültürlülük hakkında bilinçlendirme ile uğraşırken genellikle önemli konular olarak görülmez. Aslında, genellikle kültürel olarak biçimlendirici varlıklar olarak anlaşılmazlar.

Kültürel YETERLİLİK Nedir
Kültürlerarası beceriklilik
Kültürel yeterlilik Sürecindeki Basamaklar
Purnell’in kültürel YETERLİLİK Modeli
Kültürel yeterliliğe yakınlık nedir
Kültürel körlük Nedir
Kültürlerarası beceriklilik nedir
Kültürel YETERLİLİK nasıl geliştirilir

Sonuç olarak, ekonomik sömürü ve buna eşlik eden toplumsal karşıtlıklar ve sınıf ilişkileri tarafından şekillendirilen kültürel değerler, inançlar, diller ve dünya görüşleri, okulların kapitalist mantık için sosyalleştirme aracıları ve ayırma makineleri olarak hareket etme biçimleri gibi görünmez kılınmaktadır. 

Kültürün medya aracılığıyla üretilme yolları da çoğu çok kültürlü eğitim modeli tarafından göz ardı edilmektedir. Eleştirel bir perspektiften bakıldığında, pedagoji, yani insanlar öğrendiklerini nasıl ve hangi bağlamda öğrenirler, sadece okullarda gerçekleşmez.

Elektronik medya (örneğin, televizyon haberleri, filmler ve müzik) yalnızca bilgi sağlamakla kalmaz, aynı zamanda insan algısını da şekillendirir. Bu medya sadece ifade edici veya yansıtıcı değildir, aynı zamanda insanların kendilerini ve başkalarını nasıl gördüklerini etkileyebilecekleri için biçimlendiricidirler.

Kaçınılmaz olarak kimlik ve temsil (yani deneyimi, moda kimliklerini ifade etme, sorunların doğasını tanımlama ve meşru çözümleri ifade etme gücüne sahip olduğu konusunda) mücadeleye dönüşen şey, gündelik hayatın sosyokültürel ilişkilerinin, insanların nasıl baktığı, Birbiriyle ve kendilerini nasıl algıladıkları hakkında hissedin, korkun ve etkileşime geçin.

Popüler kültürün klişeleri ve yıkıcı kimlikleri üretme ve sürdürme eğilimi olduğu için, eleştirel çokkültürlülükçiler, halk eğitiminde öğrencilerin eleştirel medya okuryazarlığı geliştirmelerine ciddi bir ihtiyaç olduğunu savunuyorlar, böylelikle görüntülerin içine gömülü ideolojileri yapıbozuma uğratabilirler. Sürekli olarak herhangi bir zararlı mesaja maruz kalırlar ve bunlara karşı kendilerini korurlar ve bunları yeniden yazarlar.

Sınıf katılımcıları, belirli temsil biçimlerinin tarihsel durumunu ve bu tür imgelerin nasıl ve kimler için inşa edildiğini araştırarak, multimedyanın hem özgürleştirici bir benlik hem de kolektif bir tanıma doğru işleyebileceği yollara ilişkin anlayışlarını inceleyebilir ve genişletebilirler. Ve çevreleme ve kültürel yeniden üretimin aracıları olarak kötü niyetle hareket edebilen sosyal gerçeklik algılarını çarpıtmaya yöneliktir.

Böylece öğrenciler, kendi kültürel varsayımlarını, özellikle de popüler kültürün dolaylı öğretilerinin sonucu olanları fark etme ve bunlarla yüzleşme becerilerini geliştirirler. Eleştirel medya okuryazarlığını benimseyen David Sholle ve Stan Denski, aktif sınıf katılımcılarının aşağıdaki gibi sorular sorması gerektiğini savunuyor:

Medya dünyayı tanımlarken hangi isimleri veriyor? Kültürümüzün temel kavramlarını şekillendirirken hangi dili konuşuyorlar? Sembolik sistem nasıl çalışır? Ve kimin için çalışıyor?

Medya mesajlarının kurumsal belirleyicileri nelerdir? Medya üreticileri hangi kısıtlamalar altında çalışır? Yaygın sembolik ve kurumsal sistemler diğer sistemlerle nasıl örtüşüyor? Demokrasi, özgürlük, eşitlik, kültür, ilerleme gibi diğer sosyal değerlerle nasıl iç içe geçerler?

Bunlar, insanların yaşamlarını şekillendiren sosyopolitik gerçekliklerin daha derin bir anlayışına götüren araştırma türleridir – öznelliklerin, rüyaların ve davranışların ideolojik ve söylemsel olarak harekete geçirilme yolları hakkında büyük bir öz-yansıtma talep eder.

Daha önce belirtildiği gibi, Çokkültürlü Eğitim ve eleştirel pedagoji savunucuları, davranış kalıplarının, okuryazarlık uygulamalarının, bilgi yapılarının, dil kullanımının ve bilişsel becerilerin sosyal yapısını kabul etmektedir. Bu tür modellerin savunucuları, öğrencilerin öğrenme stillerini temel alan ve onların ihtiyaçlarına ve kültürel gerçeklerine uyum sağlayan kültürel olarak uyumlu öğretim biçimleri de talep etmektedir.

Bu tür hedeflere ulaşmak için, okulların fakülte ve personelini çeşitlendirmek ve böylece öğrenci kitlesini ve genel olarak toplumu yansıtmak için ortak bir çaba vardır.

Temel fikir, marjinal gruplardan öğretmenlerin, rol modelleri, alternatif dünya görüşleri, baskıcı uygulamaların eleştirileri ve ihtiyaçları ve ilgi alanlarını karşılamak için sistemi yeniden işlemek için fikir ve enerji sağlama açısından okul toplumuna potansiyel olarak çok şey de getirebileceğidir. 

 

Scroll Up