Çok Kültürlü Eğitimciler – Eğitimde Çok Kültürlülüğü Tanımlama ve Tasarlama – Tez Nasıl Yazılır? – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Profesyonel Ödev Sitesi. 0 (312) *** 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödevcim'den Ödevleriniz İçin Hemen Fiyat Teklifi Alın. - 09:00 - 21:00 arası hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - Tez Yazdırma, Ücretli Ödev Yaptırma, Tez Merkezi, Proje Yazdırma, Üniversite Ödev Yaptırma, İstatistik Ödev Yaptırma, Literatür Taraması, Spss Analizi, Geçerlik Güvenirlik Analizi, Tez Danışmanlığı, Tez Proje Yazdırma, Uzaktan Eğitim Tez Yazma, Uzaktan Eğitim Proje Yazma, Eğitim Yönetimi Tezsiz Proje Yazımı, Pedagojik Formasyon Bitirme Tezi, Formasyon Tez Hazırlama, Eğitim Bilimleri Tez Yazma, İstatistik Soru Çözdürme, Makale Yazdırma, Bilkent Ödev Yaptırma, Autocad Ödev Yaptırma, Mimari Proje Çizilir, İç Mimari Proje Çizimi, Essay Yazdır, Assignment Yaptırma, Assignment Yazdır, Proje Yardımı Al, Tez Yazdır, Ödev Yaptır, Ödevimi Yap, Tez Yaptırma, Tez Yaptırmak İstiyorum, Tez Yaz, Tez Projesi Yaptır, Proje Ödevi Yap, İntihal Oranı Düşürme, İntihal Düşürme Yöntemleri, İntihal Oranı Düşürme Programı, Essay Yazdırma, Ödev Fiyatı Al, Parayla Ödev Yaptır, Parayla Tez Yazdır, Parayla Makale Yaz, Parayla Soru Çözdür, Özel Ders Al, Ödev Yardım, Ödevcim Yardım, Proje Sunumu Yaptır, Mühendislik Ödevi Yaptırma, Doktora Ödev Yaptır, Yüksek Lisans Ödev Yaptır, İnşaat Mühendisliği Ödevi Yaptırma, İnşaat Mühendisliği Tez Yazdırma, Proje Yazdırma, İnşaat Mühendisliği Proje Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, Veri Analizi, Veri Analizi Yaptırma, İstatistiksel Analiz, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Proje Hazırlama, En İyi Tez Yazım Merkezi, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçlarım Yorumlanması, Spss Ücretleri, Soru Çözdürme, Ödev, Ödevler, Ödev Hazırlatma, Proje Hazırlatma, Tez Hazırlatma, Tez Konuları, Makale Konuları, Proje Konuları, Ödev Konuları, Tez Yazma, Tez Yazdırma, Tez Yazımı, Tez Danışmanı, Yüksek Lisans Danışmanlık, Akademik Danışmanlık, Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemler Boğaziçi, Diferansiyel Denklemler Formülleri, Diferansiyel Denklemler Konuları, Python Ödev Yaptırma, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırmak İstiyorum, Ödev Yaptırma Siteleri, Akademik Danışmanlık, Yüksek Lisans Danışmanlık, Tez Proje Hazırlama Merkezi, Tez Hazırlama Merkezi Ankara, Ankara Yüksek Lisans Tez Yazdırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Spss Analiz Ücretleri, Veri Girişi Ücretleri, Spss Ödev Yaptırma, Spss Ücretleri, Ücretli Veri Analizi, İstatistik Tez Destek, Tez İçin İstatistikçi, Arduino Projeleri Satılık, Elektronik Projeler, Arduino İle Yaratıcı Projeler, İlginç Arduino Projeleri, Arduino Başlangıç Projeleri, Arduino Projeleri Basit, Elektronik Proje Yaptırma, Ödev Yaptırma Fiyatları, Güvenilir Ödev Siteleri ...

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...

Çok Kültürlü Eğitimciler – Eğitimde Çok Kültürlülüğü Tanımlama ve Tasarlama – Tez Nasıl Yazılır? – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

3 Mayıs 2021 anadolu'da çok kültürlülük kaynakları ve eğitime Çok kültürlü eğitimin amaç Çokkültürlülük Nedir? 0
Öğretmen Eğitimi – Finlandiya'da Okul Sistemi – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Çok Kültürlü Eğitimciler

Çok kültürlü eğitimciler genellikle bu tür olaylara kara Tarih Ayı gibi hafife alınmamasının öneminden ve herhangi bir çeşitlilik felsefesinin disiplinler arası olması ve müfredat boyunca her zaman mevcut olması gerektiğinden bahsederler. Bununla birlikte, çok sık olarak, böyle bir vurguya duyulan ihtiyacın içinde geliştiği baskıcı kültürel koşullara işaret etmek için çok az girişim vardır.

Darder’in (1991) belirttiği gibi:

Çoğu zaman egemen kültür, hegemonyasını daha kolay güvence altına alacak şekilde alternatif ve muhalif ideolojileri manipüle edebilir. Cinco de Mayo ve Martin Luther King’in doğum günü kutlamaları, kültürel istilaya direnmeyi amaçlayan bu başlangıçta radikal kavramların, egemen kültürün gerçek iktidarının gerçek temeline meydan okumak için artık çok az şey yapacak şekilde nasıl sahiplenildiğinin başlıca örnekleridir.

Öğretmenlerin ve öğrencilerin daha eleştirel bir bilgi duygusu, onun ideoloji ve iktidarla ayrılmaz bağını ve anlamın birleştirilmesinin risklerini geliştirmeleri son derece önemlidir. Çok kültürlü eğitimin ana akım modelleri müfredatın politikalarına hitap ettiğinde, Avrupa merkezcilik ile ilgili sorunları yüzeysel olarak ortaya koyan genellikle sınırlı bir tarzda olur.

Bununla birlikte, beyaz üstünlüğünü adlandırmak için Avrupa merkezciliği kullanmak yerine, bu terim göreceli bir şekilde işlev görmekten çok, belirli bir dünya görüşünün ne sıklıkla bahsedilip bahsedilmediğine odaklanarak sınıf içeriğini basitçe ölçmek ve dengelemek için işlev görür.

Bu eleştiri düzeyi, bilgi temelleri ve kimliklerin inşası ile yüzleşmez ve bunlara meydan okumaz, daha ziyade eğitimcilerin tüm kültürleri öğretmesi gerektiği şeklindeki iyi huylu fikre dönüşür. Farklılığa bu göreceli yaklaşımın ciddi şekilde zayıflatıcı bir sonucu, beyaz öğrencilere, kendilerinin aynı zamanda ırksal, cinsiyetlendirilmiş ve cinselleştirilmiş tarihsel ve ideolojik varlıklar oldukları gerçeğini göz ardı etmelerinin etkili bir şekilde öğretilmesidir.

Louis Castenell ve William Pınar (1993), “Okul müfredatının ‘Avrupa merkezli’ karakteri, yalnızca Avrupalı ​​Amerikalı olmayan öğrencilerin ‘rol modellerini’ reddetmekle kalmayıp, aynı zamanda ‘beyaz’ öğrencilerin kendilerini anlamalarını reddetme işlevi gördüğünü iddia etmektedir. yanı sıra ”. Bunu akılda tutarak, basitçe benlik saygısını artırma işlevi gören bir kapsayıcılık pedagojisine dayanan herhangi bir çokkültürlü eğitim modeli, sadece damgalanmış öğrencilerin güvenini artırmak için değil, aynı zamanda baskıcı kimliklerin gelişimini kutlamak için de çalışıyor.

Mevcut Avrupa merkezli müfredatın boşluklarını yüzeysel çeşitlilik unsurlarıyla doldurmak yerine, eğitimcilerin tüm öğrenciler arasında büyük ölçüde kendini yansıtma ve kendini gerçekleştirmeyi teşvik etmesi gerekir.

Çok kültürlü eğitimin amaçları
Çokkültürlü eğitimin temel ilkeleri
Çok kültürlü eğitim Nedir
Çok kültürlülük
Çokkültürlülük Nedir
anadolu’da çok kültürlülük kaynakları ve eğitime

Bu, kısmen, içerik ihmalleri ve yapılandırılmış sessizlikler hakkında ve tarihin neden belirli şekillerde yazıldığı hakkında bir tartışmayı gerektirir. Mevcut müfredatı eleştirel bir şekilde inceleme çağrısının, tabiri caizse bebeği banyo suyuyla dışarı atma talebi olmadığını kabul etmek önemlidir.

Yani, “Batı medeniyetinin geleneklerini ayrım gözetmeksizin mutlaka terk etmemiz gerekmez; bunun yerine, eleştirel demokrasi ve sorumlu vatandaşlık söylemini derinleştirmeye yönelik daha geniş bir çabanın parçası olarak böylesine karmaşık ve çelişkili bir geleneğin güçlü ve zayıf yönlerini ele almalıyız ”.

Sadece öğretmenlerin ne öğrettiği değil, nasıl öğrettikleri de önemlidir. Eğitimciler çok ilerici içeriğe sahip olabilirler, ancak öğrencilerin bakış açılarını dışlayan otoriter bir etkileşim tarzı olabilir. Niyete bakılmaksızın, bu tarz, açıklamadan ziyade dayatmanın pedagojisini temsil eder.

Öğretmenler, sınıftaki tüm sesleri dahil ederek ve teorinin öğrencilerden ziyade öğrenciler aracılığıyla çalışmasını sağlayarak, geleneksel ilişkisel kısıtlamalardan, yani pasif alıcılara bilgi aktarımının ilişkisinin sınırlarından uzaklaşırlar.

Eleştirel düşünme, tartışma ve müzakere gerektiren gerçek diyalog, herkesin, özellikle öğrencilerin, bilici, öğrenen ve öğretmen olarak hareket etmesi ve kendi kültürel sınırlarının ötesine ulaşması için gerekli koşulları sağlar. Öğretmenlerin, öğrencilerinin kim olduğunu, neye ihtiyaçları olduğunu ve bu ihtiyaçları en iyi nasıl karşılayacaklarını veya gizemini çözeceklerini gerçekten keşfetmeyi umuyorlarsa, öğrenci olarak da katılmaları son derece önemlidir.

Ne yazık ki, öğrenenleri zengin bilgi ve rehberlik kaynakları olarak kullanmak yerine, çokkültürlü eğitime eleştirel olmayan yaklaşımlardaki müfredat etkinliklerinin çoğu, bayrak gösterileri, belirli ülkelerdeki birimler ve yiyecekler gibi yüzeysel yönleri rastgele sunarak çeşitliliği onaylamaya çalışır.

Eğitimciler, keşif ve tartışma metni olarak öğrencilerin kendilerini yaşayan nefes alan kültürel varlıklar yerine dış dünyadan soyut nesneler ve uygulamaları kullanmayı tercih ediyor gibi görünmektedir.

Uzak kültürlerin onaylanması doğru yönde atılmış bir adım olsa da (gerçek anlamından sıyrılmadığı sürece), burada Amerika Birleşik Devletleri’ndeki insanların varoluşsal gerçekleri ciddi bir şekilde düşünülmeden çok kültürlü eğitim çok az şey başarabilir.

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki okullarda kültürel olarak farklı olarak algılanan insanların büyük çoğunluğunun başka yerlerde kökleri vardır, ancak gerçek şu ki, kültürel özelliklerinin çoğu, daha ayrıcalıklı vatandaşların farkına varmaya veya inanmaya özen gösterdiğinden daha çok yerel gelişmelerin sonucudur. .

Bu, Çokkültürlü Eğitim ve bu konudaki tüm ana akım yaklaşımlarla ilgili merkezi bir soruna işaret ediyor: savunucuları genellikle sınırlı bir teorik, tarih dışı ve depolitize bir kültür anlayışından hareket ediyor.

Sleeter ve Grant’in (1988) tipolojisindeki ilk dört model “kültür” sözcüğünü kolaylıkla kullansa da, bunların hiçbiri, Tek Grup Çalışmalarının daha ilerici yaklaşımı bile, terimin kapsamlı bir açıklamasını sunmamaktadır.

Tipik politikadan arındırılmış, tarih dışı ve dolayısıyla anlamsız kültür anlayışının ötesinde, sanat eseri, sosyal pratikler ve gelenekler olarak kültür kavramının ötesinde, eleştirel anlamda, iktidarın şu çizgiler boyunca eşitsiz dağılımının sonucu olan yaşanmış deneyimleri ve davranışları da bünyesinde barındırır. 

Bu nedenle kültür, mücadele ve tahakkümün çeşitli unsurları etrafında örgütlenmiş yaşanmış deneyimler ve kurumsal formlar tarafından şekillendirilmiş olarak algılanır. Eleştirel çok kültürlülükçiler, insanların egemen kültürün değerlerinin, inançlarının, bilgi yapılarının, iletişim tarzlarının ve önyargılarının dayatıldığı mevcut kurumlar ve sosyal uygulamalarla etkileşime girdikçe, genellikle ifade etme ve gerçekleştirme güçlerinden yoksun bırakıldıklarını savunurlar veya kendi hedeflerini yeniden ifade etmek zorunda kalıyorlar.

Bu perspektiften, Birleşik Devletler’deki kültürler, birbirlerinden soyutlanarak değil (ister gerçek insan teması isterse kurumsallaşmış normlar aracılığıyla) ilişkili olarak gelişirler.

Ne yazık ki, güncel çokkültürlü uygulamalara aktif olarak katılan birçok eğitimci, kültür fikrini ulusal kökene indirgiyor. Bu varsayım, sadece bir ulus içindeki sayısız kimliği homojenleştirilmiş tek bir imaja indirgemekle kalmaz, aynı zamanda sınırları olan insan gruplarını da parçalara ayırır, kültürü antagonist gruplararası ve ulusötesi ilişkiler ve kurumsal formasyonlardan çeker.

Aynı zamanda temelde ırkçı olan deterministik bağlantılar da yaratır. Örneğin, Bronx’ta doğup büyüyen genç siyah bir adamla Nijerya hakkında konuşmak, çoğu zaman sınıfı öğrencinin yaşanmış deneyimlerinin yakınlığından uzaklaştırır. Böyle bir alıştırma, öğrenci ile uzak bir diyar arasında bazı genetik bağlantı olduğunu ima eden riskler taşır.

 

Scroll Up