Mesleki Faktör – Hollanda Mesleki Eğitim Sistemi – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Profesyonel Ödev Sitesi. 0 (312) *** 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödevcim'den Ödevleriniz İçin Hemen Fiyat Teklifi Alın. - 09:00 - 21:00 arası hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - Tez Yazdırma, Ücretli Ödev Yaptırma, Tez Merkezi, Proje Yazdırma, Üniversite Ödev Yaptırma, İstatistik Ödev Yaptırma, Literatür Taraması, Spss Analizi, Geçerlik Güvenirlik Analizi, Tez Danışmanlığı, Tez Proje Yazdırma, Uzaktan Eğitim Tez Yazma, Uzaktan Eğitim Proje Yazma, Eğitim Yönetimi Tezsiz Proje Yazımı, Pedagojik Formasyon Bitirme Tezi, Formasyon Tez Hazırlama, Eğitim Bilimleri Tez Yazma, İstatistik Soru Çözdürme, Makale Yazdırma, Bilkent Ödev Yaptırma, Autocad Ödev Yaptırma, Mimari Proje Çizilir, İç Mimari Proje Çizimi, Essay Yazdır, Assignment Yaptırma, Assignment Yazdır, Proje Yardımı Al, Tez Yazdır, Ödev Yaptır, Ödevimi Yap, Tez Yaptırma, Tez Yaptırmak İstiyorum, Tez Yaz, Tez Projesi Yaptır, Proje Ödevi Yap, İntihal Oranı Düşürme, İntihal Düşürme Yöntemleri, İntihal Oranı Düşürme Programı, Essay Yazdırma, Ödev Fiyatı Al, Parayla Ödev Yaptır, Parayla Tez Yazdır, Parayla Makale Yaz, Parayla Soru Çözdür, Özel Ders Al, Ödev Yardım, Ödevcim Yardım, Proje Sunumu Yaptır, Mühendislik Ödevi Yaptırma, Doktora Ödev Yaptır, Yüksek Lisans Ödev Yaptır, İnşaat Mühendisliği Ödevi Yaptırma, İnşaat Mühendisliği Tez Yazdırma, Proje Yazdırma, İnşaat Mühendisliği Proje Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, Veri Analizi, Veri Analizi Yaptırma, İstatistiksel Analiz, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Proje Hazırlama, En İyi Tez Yazım Merkezi, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçlarım Yorumlanması, Spss Ücretleri, Soru Çözdürme, Ödev, Ödevler, Ödev Hazırlatma, Proje Hazırlatma, Tez Hazırlatma, Tez Konuları, Makale Konuları, Proje Konuları, Ödev Konuları, Tez Yazma, Tez Yazdırma, Tez Yazımı, Tez Danışmanı, Yüksek Lisans Danışmanlık, Akademik Danışmanlık, Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemler Boğaziçi, Diferansiyel Denklemler Formülleri, Diferansiyel Denklemler Konuları, Python Ödev Yaptırma, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırmak İstiyorum, Ödev Yaptırma Siteleri, Akademik Danışmanlık, Yüksek Lisans Danışmanlık, Tez Proje Hazırlama Merkezi, Tez Hazırlama Merkezi Ankara, Ankara Yüksek Lisans Tez Yazdırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Spss Analiz Ücretleri, Veri Girişi Ücretleri, Spss Ödev Yaptırma, Spss Ücretleri, Ücretli Veri Analizi, İstatistik Tez Destek, Tez İçin İstatistikçi, Arduino Projeleri Satılık, Elektronik Projeler, Arduino İle Yaratıcı Projeler, İlginç Arduino Projeleri, Arduino Başlangıç Projeleri, Arduino Projeleri Basit, Elektronik Proje Yaptırma, Ödev Yaptırma Fiyatları, Güvenilir Ödev Siteleri, ödev yaptırma, ücretli ödev yaptırma, tez yaptırma, Ödev sitesi üniversite, Üniversite ödev YAPTIRMA, Parayla ödev YAPTIRMA, İstatistik ödev YAPTIRMA, Biyoistatistik ödev yaptirma, Odtü ödev yaptırma, Mühendislik ödev YAPTIRMA, staj defteri yazdırma ...

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...

Mesleki Faktör – Hollanda Mesleki Eğitim Sistemi – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

14 Eylül 2021 Meslek seçimi pdf meslek seçiminde sosyo-ekonomik çevrenin etkisi Meslek seçimini belirleyen unsurlardan biri değildir Meslek seçimini ETKİLEYEN faktörler nelerdir madde madde Öğrencilerin meslek seçimi 0
Mesleki Faktör – Hollanda Mesleki Eğitim Sistemi – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Mesleki Faktör

Mesleki gelişim faaliyetlerinin resmi veya gayri resmi bir karaktere sahip olması önemli mi? Mesleki gelişim faaliyetinin etkililiğini belirlemede faaliyetin niteliği ayırt edici faktör değildir.

Örneğin, öğrenmenin günlük iş zorluklarıyla başa çıkmaya nasıl katkıda bulunduğu ve bunun öğretmenlerin aktif, sorgulamaya dayalı öğrenmeye ve ekip üyeleriyle birlikte toplu öğrenmeye katılımını nasıl desteklediği çok daha etkilidir.

Ayrıca okulla ilgili faktörlerin de etkili olduğu görülmektedir. Öğretmenler, öğrenmelerinin okul geliştirme politikasıyla yakından bağlantılı olduğunu deneyimlediklerinde, katılma istekleri de buna bağlı olarak artar.

Örgün ya da gayri resmi öğrenmenin doğası, etkinliği için belirleyici olmasa da, mesleki gelişimi örgün öğrenmeye daraltmak için güçlü bir eğilim var gibi görünmektedir. Belki de bu kısmen, İK görevlileri için öğretmenlerin ‘bulanık’ etkinliklere katılımı hakkında fikir edinmek yerine, yıllık raporlarında örgün öğrenme etkinliklerinin sayılarını okul yönetim kuruluna bildirmenin çok daha uygun olmasından kaynaklanmaktadır. 

Ayrıca, öğretmenlerin kendileri için de, resmi olmayan öğrenme etkinliklerinin kanıtını sunmak yerine, katıldıkları kurslara ve atölye çalışmalarına işaret ederek kendi öğrenme etkinliklerini göstermeleri daha kolaydır: o zaman neyi ve nasıl rapor etmelidirler?

Resmi olmayan öğrenmenin olası tanınma ve şeffaflık eksikliğinin bu zorluğu, öğretmenler kendilerini profesyonel bir öğretmen olarak kaydettirmek zorunda hissettiklerinde ve Eğitim tarafından önerildiği gibi profesyonelliklerini korumak veya artırmak için yaptıklarını göstermeleri gerektiğinde daha da belirginleşir.

Öğretmenlerin çeşitli informal öğrenme etkinliklerinin ve bunların öğretmenlerin performansı üzerindeki etkilerinin anlaşılmasını destekleyen prosedürlere ve araçlara büyük ihtiyaç vardır. Mesleki gelişim ile ilgili olarak, Nieuwenhuis (2012), en azından etkinlik ve verimlilik nedenleriyle, mesleki gelişimin eğitimsel yeniliklerle nasıl ilişkilendirileceğini daha fazla keşfetmeye güçlü bir ihtiyaç olduğunu savunmaktadır.

İnovasyonun bireysel öğrenme süreçlerinden ziyade öğretmenlerin yakın işbirliğini ve ekipler halinde toplu öğrenmeyi gerektirdiğini söylemeye gerek yok. Etkili takım öğrenmesi üç süreci kapsar (Van den Bossche, 2006): (1) fikirler ve düşünceler gibi mevcut bilişsel kaynakları paylaşmak, (2) yeni fikirlerin birlikte inşası ve (3) bir tür geçici sonuçlara yol açan yapıcı çatışmalar. takım meseleleri üzerinde anlaşmadır.

Goes-Daniels (2011) araştırmasında, öğretmen takımlarının mevcut uygulamalarını analiz etme ve yansıtma konusunda önemli zorluklar yaşadıklarını ve bu toplu yansımalardan haberdar olan yeni girişimler geliştiremediklerini fark etmiştir. Ekipler yeni inisiyatifler oluşturmayı başardıysa, genellikle inisiyatifleri günlük uygulamalarında uygulayamadılar.

Meslek seçimini belirleyen unsurlardan biri değildir
Meslek seçimini belirleyen unsurlar nelerdir
Öğrencilerin meslek seçimi
meslek seçimini etkileyen faktörler 5. sınıf
meslek seçiminde sosyo-ekonomik çevrenin etkisi
Meslek Testi
Meslek seçimi pdf
Meslek seçimini ETKİLEYEN faktörler nelerdir madde madde

Mesleki eğitimde öğretimin öğretmenler arasında nasıl daha yakın işbirliği gerektirdiği ve eğitim programlarının sunulmasından ve geliştirilmesinden sorumlu ekiplerin kurulmasıyla sonuçlandığı göz önüne alındığında, öğretmenlerin ekip halinde öğrenmeyi sergilemelerini teşvik etmeye ve desteklemeye daha fazla önem verilmesi gerektiği açıktır.

Son yıllarda mesleki gelişim ile ilgili tartışmalarda sıkça gündeme gelen bir konu, De Bruijn’in (2009) öğretmenlerin araştırma uzmanlığı olarak tanımladığı; öğretmenlerin kendileri araştırma aktif hale geliyor.

Snoek (2014), OECD (2013) tarafından mesleki gelişim üzerine TALIS anketinde öğretmenlerin araştırma yapmayı profesyonel gelişimin en güçlü biçimlerinden biri olarak deneyimlediklerini belirttiklerini belirtmektedir.

Araştırma yapmak güçlü bir aktivitedir çünkü öğretmenler, karşılaştıkları problemler, ele almak istedikleri zorluklar hakkında kendilerine sorular sormaya ve uygulamalarını geliştirmek için faydalı olabilecek en son bilimsel araştırma sonuçlarını aramaya zorlanırlar.

Ayrıca, bu sonuçlar mevcut değilse, kendileri araştırma yaparak kanıta dayalı yanıtları aktif olarak aramaları gerekir. Öğretmen araştırmasının önemi, tamamen öğretmenlerin (ekiplerinin) kaliteli eğitim verme sorumluluğuyla uyumludur ve aynı zamanda öğretmenlerin profesyonelliklerine saygı duyma ve geliştirme isteklerini de yansıtır.

Çözüm

Mesleki gelişim artık öğretmenlerin bireysel olarak gönüllü bir çabası olarak görülemez, mesleki eğitim alanına giren öğretmenler için zorunlu hale gelmiştir. Öğretmen işgücünün şimdi ve gelecekte mesleki eğitimde karşılaşılan zorluklara hazırlıklı kalmasını sağlamak için, ya hizmet öncesi öğretmen eğitiminde ya da tüm öğretmenlik kariyeri boyunca mesleki gelişime yatırım yapılması gerektiği genel olarak kabul edilmektedir. 

Ancak bu kabul, profesyonel gelişimle ilgili günümüz uygulamalarına tam olarak yansımamaktadır, çünkü siyasi ve bilimsel tartışmalar ve mesleki gelişimi teşvik eden önlemlerin uygulanması henüz emekleme aşamasındadır.

Bu bölümün gösterdiği gibi, mesleki eğitim çeşitli türlerden oluşur, sırasıyla bölgesel kolejler ve profesyonel yüksek öğretimden oluşur ve her ikisinin de kendine has özellikleri ve bazı ortak yönleri vardır. Her iki tür de, bölgesel kolejlerde öğretmenlerin mesleki gelişiminin korunmasında çok daha belirgin bir sorumluluğa sahip olan ulusal hükümetin rolüne göre farklılık gösterirken, mesleki yüksek öğretimde sendikalar ve işverenler bu özel konudaki kararlarda daha etkilidir.

Bununla birlikte, MBO Konseyi’nde birleşen bölgesel kolejlerdeki öğretmen işverenlerinin insan kaynakları yönetimi ve gelişimi üzerindeki etkisinin son zamanlarda arttığı sonucuna varılabilir.

Öğretmen eğitimi ile ilgili olarak, Hollanda’daki durum oldukça parçalı ve açıklanması oldukça zor görünmektedir. Genel konuları öğretmek için öğretim programları vardır ve hemşirelik, bakım ve teknik konular gibi mesleki konulara hazırlanan birkaç öğretim programı mevcuttur, ancak mesleki eğitimdeki öğretmenlerin büyük çoğunluğunun öğretmenlik sertifikası yoktur.

Çoğu öğretmen, işe alındıklarında yalnızca çok temel bir öğretmenlik eğitimine katılır ve bu eğitim, kalıcı bir iş sözleşmesi kazanmak için zorunludur. Öğretmen eğitimi ile mesleki eğitimde öğretmenlik uygulaması arasında daha iyi bir uyum sağlamak için bazı politika önlemleri uygulanmış olsa da, önümüzdeki yıllarda tamamen mesleki eğitime hazırlanan daha özel öğretmen eğitimi programlarının başlatılması olası değildir.

Mesleki gelişim ile ilgili olarak, her iki eğitim türü de tüm öğretmenlik kariyeri boyunca mesleki gelişimi son derece önemli olarak görmektedir.

 

×

Powered by WhatsApp Chat

× Bize Whatsapp'tan Ulaşın